หลักสูตร เลือกหุ้นเด่น เน้นออมหุ้น

การลงทุนด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า DCA ลดความเสี่ยง ป้องกันเงินต้น ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ท่านอย่างน่าอัศจรรย์ สำรองที่นั่งโทร 081-689-3750

Dollar Cost Average

ช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อหุ้นปราศจากอารมณ์ทำเป็นอย่างระบบ

ออมในหุ้นลงทุนทุกเดือนต่อเนื่อง

ไม่ต้องแคร์ว่าราคาจะขึ้นหรือลง วัดกันที่ผลตอบแทนระยะยาวเป็นสำคัญ

อ่านงบเบื้องต้นด้วยตนเอง

อ่านงบการเงินเบื้องต้น กำไรขาดทุน งบดุล และ กระแสเงินสด

k

คัดเลือกบริษัทอย่างมีเหตุมีผล

ความได้เปรียบที่ยั่งยืนคือสิ่งที่เราต้องตามหา

ออกแบบพอร์ตของตัวเอง

เลือกช๊อปหุ้น กระจายน้ำหนัการลงทุน ด้วยตัวเอง

พร้อมหุ้นตัวอย่างนำไปลงทุน

รายละเอียดหุ้นที่เข้าข่ายว่าเติบโตดีเหมาะเป็นหุ้นเด่น

โทรสอบถามข้อมูล 081-689-3760

ตัวอย่างการ DCA หุ้น BGH เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 5ปี

รวมกำไรทั้งหมด  790,330.11 บาท  หรือคิดเป็น +185%

เลือกหุ้น BGH

เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สูงขึ้นจากภาคบริการทางด้านการแพทย์

ซื้อเดือนละ 7,000 บาท

เป็นการเฉลี่ยซื้อด้วยเงินต้นจำนวน 7,000 บาททุกเดือน ย้อนไปตั้งแต่ปี พ.ศ 2553-2558

รวมส่วนต่างราคาและเงินปันผล

นอกจากส่วนต่างราคาแล้ว หากถือหุ้นเป็นเวลานาน กำไรของบริษัทจะถูกนำมาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน

%

BGH

%

HMPRO

%

CPN

%

ADVANC

 

ออมก่อนรวยกว่า  Get Started Today !!