ถ้าพูดถึงหุ้นปันผลดี หรือ หุ้นปันผลเด่น   โจทย์แรกที่ต้องตีให้แตกก่อนก็คือ หุ้นตัวนั้น หรือ บริษัทนั้นมีความสามารถในการจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ และ สูงขึ้นหรือไม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือ 5 ปีที่ผ่านมา  สำหรับท่านที่ยังงงๆ เกี่ยวกับวิธีการรับเงินปันผล หรือ ทำอย่างไรถึงจะรับเงินปันผล แนะนำอ่านบทความเรื่อง ข้อควรรู้ก่อนลงทุน หุ้นปันผล ดี

หุ้นปันผลที่ดี 
1.  มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ
2. ปันผลสูงขึ้นทุกปี หรือ มีแนวโน้มที่สูงขึ้น  (ตรวจสอบย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

สำหรับผมแล้วแค่ 2 ข้อนี้ก็เพียงพอที่จะตอบคำถามได้ว่า หุ้นปันผลดี หรือ หุ้นปันผลเด่น นั้นคือตัวไหน ที่เหลือก็แค่เลือกว่าท่านต้องการ อัตราการปันผล หรือ Yield มากน้อยเท่าใด

การปันผลสม่ำเสมอ หมายถึง บริษัทที่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด โดยถือเอา สิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) หากตรวจสอบแล้วที่ผ่านมามีการจ่ายตามนโยบายปันผลนี้อย่างสม่อเสมอ ก็มั่นใจได้อย่างหนึ่งแล้วว่าบริษัทแห่งนี้ได้รักษาคำพูด และ รักษากำไรในระดับที่สามารถจ่ายได้อย่างที่ได้อย่างไม่เดือดร้อนผู้ถือหุ้น

ปันผลสูงขึ้นทุกปี หรือ มีแนวโน้มที่สูงขึ้น หมายถึง บริษัทที่สามารถทำกำไร เพิ่มขึ้นทุกปีหรือมี EPS ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือ แนวโน้มเพิ่มขึ้น หากบริษัทกำไรเพิ่ม แน่นอนว่าเงินปันผลที่ท่านได้จะต้องเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของบริษัท สอดคล้องกับคำพูดที่ว่า บริษัทมีการปันผลอย่างสม่ำเสมอยังไงล่ะ  ฉะนั้นลองย้อนไปดูการปันผลย้อนหลังดูนะครับว่ามีการจ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่กว่าจะมาถึงปี 2011 นี้

ส่วนเรื่องบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหน ราคายังถูกหรือไม่ เดี่ยวค่อยมาว่ากันต่อในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ แต่แค่ 2 ข้อที่ผ่านมาก็สามารถกรองหุ้นที่ดี และ มีความสามารถในการแข่งขันได้มากแล้ว

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หุ้นปันผล Value Investor ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออม การลงทุน หุ้น LTF RMF ทึ่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดและ โปรแกรมเมอร์ PHP MYSQL JAVA iOS