เงินสดมีน้อยก็ไม่ดี มีมากก็ไม่ดี แต่มีมากเค้าเรียกว่า Happy Problem เป็นปัญหาที่สุขแท้เพราะจะเลือกนำไปใช้จ่ายอะไรก็คล่องตัวเหลือเกิน บริษัทที่นำมาให้ดูวันนี้เป็นบริษัทที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนมากกว่า หนี้สินรวม 

ขอย้ำอีกทีว่าหนี้สินรวมไม่ใช่หนี้สินหมุนเวียน นั่นเท่ากับว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องจำหน่ายทรัพย์สินใดๆ มาเพื่อใช้หนี้ลำพังเพียงเงินสดอย่างเดียวก็ชิวแล้ว  ตารางด้านล่างคือ ปีล่าสุดที่นำมาให้ดูหลังจากประกาศงบการเงินแล้ว ยกตัวอย่าง DELTA  ขึ้นบัญชีเป็นอันดับ 1 บริษัทที่มีเงินสดเพียบ สินทรัพย์รวมทั้งหมดของ DELTA มีถึง 36,800 ล้านบาท แต่มีเงินสดและเทียบเท่าเงินสดถึง 14,952  ล้านบาท คิดเป็น 40.63% ของสินทรัพย์รวม
 

 

ชื่อหุ้น ปี เงินสดและเทียบเท่าเงินสด หนี้สินรวม ส่วนต่าง
DELTA 2013-12-31 14952.80 11539.00 3413.80
HANA 2013-12-31 6710.00 3563.10 3146.90
NBC 2013-12-31 1211.60 182.40 1029.20
AI 2013-12-31 1329.40 605.80 723.60
TF 2013-12-31 2714.70 2067.70 647.00
TWFP 2013-12-31 599.50 258.00 341.50
IFEC 2013-12-31 640.70 340.30 300.40
TBSP 2013-12-31 430.30 153.60 276.70
PR 2013-12-31 375.10 192.40 182.70
AHC 2013-12-31 316.40 179.10 137.30
NINE 2013-12-31 326.20 231.70 94.50
QLT 2013-12-31 113.90 70.10 43.80
PB 2013-12-31 1269.80 1228.90 40.90
NMG 2013-12-31 1606.20 1568.10 38.10
THIP 2013-12-31 238.90 226.50 12.40

จากตารางข้างต้น ไม่ได้หมายความว่า หุ้นทั้งหมดที่ท่านเห็นนั้นซื้อแล้วจะไม่ขาดทุน แต่หมายถึงบริษัทที่มีความสมดุลมาก  หากต้องการจะลงทุนในบริษัทดังกล่าวแนะนำให้ศึกษาในรายละเอียดของบริษัทเพิ่มเติม โดยคลิกที่ชื่อหุ้นนั้นๆ 

 

 

 

 

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หุ้นปันผล Value Investor ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออม การลงทุน หุ้น LTF RMF ทึ่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดและ โปรแกรมเมอร์ PHP MYSQL JAVA iOS