มีหลายท่านเกรงว่าหุ้น AI จะเป็นหุ้นปั่น หรือ กับดักหลุมพราง ให้เข้าไปติดดอยหรือไม่อย่างไร ก่อนที่ท่านจะอ่านเนื้อหา ผมสรุปส่วนหัวไว้ก่อนว่า การที่หุ้นดีดขึ้นไปมากมายก่อนปักหัวลงมาในวัน XD ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลเพราะวัน XD จะเป็นวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล ราคาหุ้นจะร่วงลงมาโดยเฉลี่ยเท่ากับอัตราที่จ่ายปันผล

งบกำไรขาดทุน หุ้น AI

งบกำไรขาดทุน หุ้น AI

มาดูทีละส่วนกันบ้าง อ้างถึงการเติบโตของ รายได้ 19.30% การเติบโตของรายได้ดีมากเลยนะครับ เป็นส่วนที่ Perfect มากมองเห็นการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลย แต่ที่น่ากลัวคือ หากเป็นรายได้ที่ค้างจ่าย หรือ เดรดิตนานๆ ก็อาจเกิดปัญหากับบริษัทในอนาคต

ลูกหนี้มีน้อย ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวล

ลูกหนี้มีน้อย ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวล

Screen Shot 2557-03-03 at 20.49.20

ค้นที่บัญชีลูกหนี้พบว่า ลูกหนี้อยู่ในระดับ 365.3 ล้านบาท น้อยมากเรียกว่า เกือบจะขายเป็นเงินสดเลยทีเดียว และ ถ้าไปดูระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยแค่ 30 วันเท่านั้น Perfect !!

งบกำไรขาดทุน หุ้น AI

กำไรขั้นต้นปี 2556 อยู่ที่ 14.08% หากย้อนกลับไปดูจะเห็น กำไรขั้นต้นขึ้นๆ ลง แบบนี้จริงๆ แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะจะต้องคอยติดตามต้นทุนของบริษัทอยู่เนืองๆ แต่ถ้าดูเฉลี่ยๆ ก็อยู่แถวๆ 12% ถ้ายึดเอาตามลักษณะมงคลแล้ว 20% ขึ้นไปพอได้ 40% ขึ้นไปจะดีมาก แต่ไม่ถึง 20% แบบนี้ก็พอจะเลือกเป็นหุ้นปันผลได้ (ปันผลสูง แต่อนาคตอาจไม่โตมาก)

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ต่อรายได้ ปี 2556 อยู่ที่ 4.07% ลดลงมาจากระดับ 13.85% 8.86% 6.37% 5.89% 5.59% 4.62% 4.9% จนล่าสุด 4.07% ผมเดาว่าบริษัทเค้ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถึงแม้กำไรขั้นต้นไม่ขึ้นก็มาลดรายจ่ายค่าบริหารจัดการแทน Perfect !!

กำไรไม่รวมรายการที่ผิดปกติ เพิ่มขึ้น 100% มาจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และ รายจ่ายที่ลดลง อนาคตพอคาดการณ์ได้ว่า รายได้มีโอกาสเพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้นอาจจะลดลง และ รายจ่ายต่อรายได้คงที่ โดยรวมแล้ว กำไรไม่รวมรายการที่ผิดปกติ อาจจะไม่เพิ่มขึ้นก็ได้ครับ 

กำไรพิเศษปี 2556 จำนวน 865.9 ล้านบาท ก้อนนี้จ่ายปันผลทั้งหมด ราคากลับมายืนที่เดิมแล้ว ไม่มีประเด็นอะไรครับ แต่ ****** ไปดูเพิ่มเอาก่อนว่า สินทรัพย์ที่ขายนี้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ สัก 30% ของพอร์ตบริษัทประเด็นนี้จะเริ่มมีผลลบกับบริษัททันที (ใช่ AIE หรือเปล่า)

เดี่ยวไปดูในส่วนของ หนี้สิน และ เงินสด บ้างครับ

หนี้สินอยู่ในระดับต่ำลง เงินกู้ยืมระยะสั้นมีแค่เพียง 143.6 ล้านเท่านั้น รวมๆ แล้วหนี้ต่ำสุดๆ แบบนี้สบายตัวแล้วล่ะครับ

งบกระแสเงินสด AI

งบกระแสเงินสด AI

ในกระแสเงินสด ประเด็นที่ทำให้เงินสดในรอบนี้หายไปเยอะก็คือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -967.52 คือออะไร ปกติผมจะไม่ตามต่อแต่กรณีนี้อยากรู้ลองโหลดงบมาดู เป็นเงินลงทุนชั่วคราว ครับ คิดว่าเอาฝากไว้ก่อน แล้วเดี่ยวนำมาจ่ายปันผลทีหลัง อันนี้ไม่มีประเด็นอะไรสำคัญ

 

งบกระแสเงินสด AI

งบกระแสเงินสด AI

 

ดูบรรทัด เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,264.96 แสดงว่าเงินที่ได้มา มาจากการขายบริษัทร่วม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ขายเพราะ อะไร ไม่กำไร หรือว่า อยากใช้เงิน หรือว่าเป็นบริษัทลูกที่ชื่อว่า AIE หรือเปล่า    แต่ที่ดีมากๆ ก็คือเอาไปชำระหนี้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น – สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -1,519.38

สรุปแล้ว ในระยะยาว บริษัทคล่องตัวขึ้น แต่ยอดขายจะลดลงหรือเปล่าจากกิจการที่ขายไป ผมเลยไปหาข่าวเพิ่มเติมมาให้ได้ความว่า

ปี 2557 ฟุ้งรายได้ปีนี้ทะลุ 6,850 ล้าน จากบริษัทลูกเข้าตลาดหุ้น และเซ็นงานยาวกับบางจาก และ ปตท. เผยแนวโน้มไบโอดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ หรือ AI กล่าวว่า บริษัทฯ ประมาณการรายได้ในปีนี้ไว้ที่ 6,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ 5,900 ล้านบาท จากธุรกิจผลิตไบโอดีเซลของบริษัทในเครือคือ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี หรือ AIE โดยสัดส่วนรายได้ที่มาจาก AIE ประมาณ 5,500 ล้านบาท โดย บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 59%

ในขณะที่ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า และงานวิศวกรรม คาดว่าจะมีรายได้ 1,200-1,300 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ยังคงทยอยเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจไบโอดีเซลบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาระยะยาวซื้อขายน้ำมันไบโอดีเซลกับลูกค้ารายใหญ่ เช่น บมจ.ปตท. หรือ PTT, บมจ.บางจากปิโตรเลียม หรือ BCP บมจ.ไออาร์พีซี หรือ IRPC โดยลูกค้ารายใหญ่อันดับ 1 ในปีนี้จะเปลี่ยนจาก บมจ.ปตท. เป็น บมจ.บางจากปิโตรเลียม เนื่องจาก BCP มีความต้องการในการขายน้ำมันไบโอดีเซลในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จากเดิมอยู่ที่ 2 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 3 ล้านลิตรต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น 50% จากยอดขายเดิม ซึ่งคาดว่าทั้งปี 2557 บริษัทฯ จะมีปริมาณการสั่งซื้อรวมประมาณ 10-12 ล้านลิตร/เดือน ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จากการขายน้ำมันไบโอดีเซล ประมาณ 5,500 ล้านบาท ซึ่งทำให้รายได้รวมปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,850 ล้านบาท

สรุปอีกที รายได้หลักของ AI มาจาก AIE ตอนนี้ถือหุ้นอยู่ 59% ยังถือว่าเป็นบริษัทลูกอยู่ แต่ว่ากระเสเงินสดจะลดลงเนื่องจากไม่ได้ถือหุ้นเต็มจำนวนแล้ว ไม่ได้เป็นบริษัทที่ดูขี้โกง หรือแกล้งทำเป็นดี เพราะตอนนี้บริษัท ก็จัดว่าการเงินดี คล่องตัว  น่าลงทุนหรือไม่ ขออนุญาติตอบในมุมมองผมที่ว่า AIE เป็นไบโอดีเซล มีลูกค้าชัดเจนปี 2557 ส่วนต้นทุนวัตถุดิบ หรือ raw mat ใช้อะไร ถ้าเป็น คอมมูดิตี้ ผมจะขอผ่าน ไม่อยากไปนั่งลุ้นบ่อยๆ ครับ

(ทั้งหมดนี้สอนอยู่ ในห้องอบรม หุ้นปันผลครับ)

 

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หุ้นปันผล Value Investor ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออม การลงทุน หุ้น LTF RMF ทึ่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดและ โปรแกรมเมอร์ PHP MYSQL JAVA iOS