BGH ปันผลงวดการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 2 บาท โดยกำหนดสิทธิ์ที่ไม่ได้รับเงินปันผล XD วันที่ 25 มี.ค. 2557 และ มีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 02 พ.ค. 2557 นับเป็นการจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 1.8 บาท ถึง 11%  เป็นการจ่ายจาก งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นเงินสดที่บริษัทมีอยู่ในงบดุล
ประเด็นที่สำคัญต่อมาคือ การเพิ่มทุน และ การแตกพาร์ของบริษัทจาก พาร์ 1 บาท เหลือ 0.1 บาท จะทำให้เกิดอะไรขึ้น

การแตกพาร์จาก 1 บาทเหลือ 0.1 (10เท่า) แสดงว่าจำนวนหุ้นจะต้องเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาพาร์ลดลง

1. อย่างแรกเลยหากหุ้นราคา 130 บาท ณ วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ น่าจะเป็นวันเดียวกับวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นจะล่วงมา 10 เท่า เหลืออยู่ที่ 13 บาท

ความเห็นผม ส่วนใหญ่เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับจำนวนหุ้น เนื่องจากหุ้นมีจำนวนน้อยในตลาด อาจทำให้การถือคลองของรายย่อยเข้าข่ายต่ำกว่า 15% แต่ปัจจุบัน % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 49.48 % ในความเห็นของผม ให้ถือไว้ก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างหน้า

2. จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแตกพาร์ใหม่ แต่ไม่ได้ลดทุนจดทะเบียน ลงทำให้หุ้นจะเพิ่มขึ้นมาอีก 10 เท่านั่นเท่ากับว่า หากท่านมี 100 หุ้นจะได้เป็น 1,000 หุ้นทันที แต่จริงๆแล้วมูลค่าเท่าเดิมนั่นคือ หากท่านมี 100 หุ้นที่ราคา 130 บาท เท่ากับมูลค่า 13,000 บาท เปลี่ยนเป้น 1,000 หุ้นที่ราคา 13 บาท ก็ยังเท่ากับ 13,000 บาทเช่นกัน

ความเห็นผม ในกรณีนี้จะล้อไปกับกรณีที่ 1 ไม่มีประเด็นอะไรข้อสงสัยจะมีก็แต่ข้อสงสัยในประเด็นที่ 1 ว่าแตกพาร์ด้วยเหตุใด

3. มีการเพิ่มทุนจำนวน 1,549,095,640 หุ้น ที่พาร์ 0.10 โดยจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป 774,547,820 หุ้น และ บุคคลจำกัด 774,547,820 หุ้นอย่างละครึ่งๆ แบบนี้หลังจากแตกพาร์แล้วบริษัทน่าจะประกาศอัตราการเพิ่มทุนอีกครั้งโดยสมมุติอัตราอาจจะเป็น 10:1 เท่ากับท่านมี 100 หุ้นจะได้หุ้นใหม่ 10 หุ้น

ความเห็นผม สำคัญที่ราคาเพิ่มทุน จะต้องไม่สูงไปกว่าราคาที่แตกพาร์แล้ว ยกตัวอย่างเช่นถ้าหาก หุ้นที่ราคาแตกพาร์แล้วเหลือ 13 บาทการเพิมทุนจะต้องกำหนดราคาให้ต่ำกว่าเพื่อยังคงรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมไว้

ทีนี้ลองมาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรทำให้บริษัทจะต้องเพิ่มทุน หรือ แตกพาร์ ด้วยกระแสเงินสดกันบ้าง

การลงทุน ส่วนนี้ถ้าหากต้องการลงทุนมากจะต้องใช้เงินจำนวนมากหากกู้จะเกิดต้นทุนทางการเงินที่มาก ย้อนกลับไปดุในสว่นของการลงทุนในปี 2009->2012 บริษัทลงทุน -1,495.9 -1,192.1 -3,559.7 -5,791.0 ตามลำดับ ซึ่งในปี 2013 ที่ผ่านมาบริษัทลงทุนเพิ่มถึง -7,618.92 ล้านบาท แบบนี้แสดงว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตเลยทีเดียว ถ้าบริษัทจะเพิ่มทุนเพื่อขอไปลงทุนแบบนี้ท่านจะยอมหรือไม่ครับ 😀 ดูการลงทุนย้อนหลังได้ที่ http://www.panphol.com/data/page/stockcashflow/BGH

หนี้สิน 

หนี้สินของ BGH

หนี้สินของ BGH

ส่วนของหนี้สินระยะวั้นนั้นน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งรอการชำระหนี้อยู่จำนวนหนึ่งไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวล อาจจะมีเพิ่มที่ต้องดูต่อก็คือตราสารหนี้ที่ออกล่าสุดมีการลงทุนเพิ่มจึงมีการออกตราสารหนี้ใหม่ เพิ่มชำระหนี้เก่าด้วยส่วนหนึ่งและลงทุนด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2011 แล้วถึง 18,728 ล้านบาท ถามว่าการเพิ่มทุนมาเพื่อลดภาระหนี้นี้เป็นไปได้มั้ย ก็เป็นไปได้ครับ หุ้นใหม่ 1,500 ล้านหุ้น เพิ่มทุนหุ้นละ 10 บาท ได้ 15,000 ล้านบาท ชิวเลย   แต่… .ในวาระเดียวกันนี้มีการเสนอออกหุ้นกู้จำนวน 20,000 ล้านบาทด้วย โดยกำหนดไถ่ถอน 12 ปี แบบนี้ ไม่ต้องกวนผู้ถือหุ้นเลยก็น่าจะได้นะครับ

โดยสรุปแล้ว หากมองว่าเป็นการแตกพาร์ เพื่อเพิ่มทุนในจำนวนเงินที่พอจ่ายได้ คือหลัก 10 ไม่ใช่หลัก 100  แบบนี้มองในแง่ดีได้ครับว่าบริษัทต้องการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มทุนได้ และ หากใครไม่ประสงค์จะเพิ่มทุน หรือ เงินไม่พอก็ขายออกไปให้เหลือเฉพาะที่พอมีเงินจ่าย

หากมองว่าเป็นการบังคับให้เพิ่มทุนหรือไม่ ผมว่าก็วินๆ นะครับ รีบหาเงินเตรียมกันไว้ดีกว่า แต่หากใครไม่สบายใจ หรือคิดว่า บริษัทไม่ได้นำเงินไปใช้ลดภาระหรือสร้างการลงทุนก็ขายออกไป ดีกว่าถือไว้โดยไม่รู้อะไรเลย 😀

———————————————————————————–

Screen Shot 2557-03-13 at 15.06.30

มีอีกหนึ่งประเด็นที่ทางสมาชิกหุ้นปันผล Facebook พูดถึงการเพิ่มทุนว่าอาจเป็นการเพิ่มทุนเพื่อเหตุผลในการแลกเปลี่ยนหุ้นในกิจการอื่น หรือ เพื่อประโยชน์อื่นในเชิงธรุกิจ อาจไม่ได้ลงมาถึงผู้ถือหุ้นอย่างเรา ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง เช่นกัน กล่าวคือ General mandate คือการขอเพิ่มทุนแต่ ทำได้ไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียน โดยการอ้างไว้ว่า 5% เป็นของประชาชนทั่วไปและอีก 5% เป็นของบุคคลในวงจำกัด รวมแล้ว 1,550 ล้านหุ้นจากหุ้นทั้งหมดที่แตกแล้ว 15,500 ล้านหุ้น นับเป็น 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหรือประมาณ 10:1 หากดูที่ราคาไดรูที่ 13 หลังจากแตกพาร์แล้ว ราคาอาจลงไปได้อีกประมาณ 10:1 จะเท่ากับ (13*10)/11 ประมาณ 11.80 บาท

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หุ้นปันผล Value Investor ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออม การลงทุน หุ้น LTF RMF ทึ่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดและ โปรแกรมเมอร์ PHP MYSQL JAVA iOS