รวมรายชื่อและเบอร์ติดต่อโบรกเกอร์ สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นและสินค้าด้านการเงินอื่น  หากต้องการซื้อขายหุ้นแนะนำการเปิดบัญชี Cash Account  หมายถึง การโอนเงินเข้าไปก่อนหลังจากนั้นค่อนนำเงินที่โอนเข้าไปเพื่อซื้อหุ้น

AFC

บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ชื้อ- ขาย : Gold Futures
ค่ าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 02-633-5299
อีเมล: Customer_services@ausirisfutures.com
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

AIRA

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2684-8880
อีเมล: etrade@aira.co.th
บริการ Settrade:  Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

 ASP

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2680-1000
อีเมล: support@asiaplus.co.th

บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming

 BLS

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำสำหรับบัญชี Cash balance
โทรศัพท์: 02-618-1111
อีเมล: cust_service@bualuang.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

 CIMBI

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำถ้าใช้ ATS ขั้นต่ำ 50 บาท ถ้าไม่ใช้ ATS
โทรศัพท์: 0-2627-3100
อีเมล: customerservices@ssec-online.com
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming

CIMBS

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำ
โทรศัพท์: 0-2261-7373 ext. 5801 – 05
อีเมล: bk.internet@cimb.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

CGS

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2205-7111
อีเมล: cgsetrade@sec.countrygroup.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

Classic Gold

บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ชื้อ- ขาย : Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-26180808
อีเมล: info@classicgoldfutures.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

CNS

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2638-5500
อีเมล: info.cns@th.nomura.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

DBS VICKERS

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-657-7799
อีเมล: dbsvonline@th.dbsvickers.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

FNSYRUS

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2660-5484-7
อีเมล: internettrading@fnsyrus.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

GLOBLEX

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2672-5999 ต่อ 5820, 5821
อีเมล: emarketing.gbx@globlexsecurities.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

GTWM

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

ชื้อ- ขาย : Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-26739911
อีเมล: online@gtwm.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

Hua Seng Heng

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-22382288
อีเมล: 
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick 

IVG

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
โทรศัพท์: 0-2658-5800 ต่อ 239
อีเมล: info@ivglobal.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

MBKET

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
โทรศัพท์: 02-658-5050
อีเมล: clientservice@maybank-ke.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KGI

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-658-8777
อีเมล: TradingSupport@kgi.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KIATNAKIN

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2680-2888
อีเมล: customerservices@kks.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KS

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ผ่านผู้จัดการเงินทุน บุคคล 100 บาท / วัน , ผ่าน K-Cyber Trade 50 บาท / วัน
โทรศัพท์: 0-2696-0011
อีเมล: ks.cs@kasikornsecurities.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KSS

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-659-7777
อีเมล: itrade@krungsrisecurities.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KTBST

 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: 
โทรศัพท์: 0-2648-1111
อีเมล: 
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick 

KT ZMICO

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-695-5559
อีเมล: onlinebroking@ktzmico.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

MTS

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ชื้อ- ขาย : Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-22225959
อีเมล: gfsupport@mtsgold.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

OSK

บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
โทรศัพท์: 0-2200-2000
อีเมล: 
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

PHATRA

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2305-9559
อีเมล: direct@phatrasecurities.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

PHILLIP

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-2635-3123
อีเมล: poems@phillip.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

SCBS

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2949-1234
อีเมล: scbsonline@scb.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

 THANACHART

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2217-8900
อีเมล: internet@thanachart.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

TISCO

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำ
โทรศัพท์: 0-2633-6430
อีเมล: tiscoetrade@tisco.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

TRINITY

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2670-9100
อีเมล: ebs@trinitythai.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

UOBFT

บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด  

ชื้อ- ขาย : อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-22132611
อีเมล: yourfutures@uob.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

UOBKHST

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
โทรศัพท์: 0-2659-8222
อีเมล: utrade@uobkayhian.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

YLG

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  

ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-26775520
อีเมล: 
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick