1. เข้าไปที่ http://www.settrade.com
2. ล็อคอินด้วย Username และ Password ของท่าน เลือกโบรกเกอร์ที่ใช้บริการอยู่
Screen Shot 2557-08-09 at 12.42.25 PM

3.  คลิกที่เมนู ODD LOT
Screen Shot 2557-08-09 at 12.43.51 PM
4.  ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการตัวอย่างใส่ AOTScreen Shot 2557-08-09 at 12.45.03 PM

เท่านี้ก็จะทราบแล้วว่าขณะนั้นซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่จากภาพด้านบนจะเห็นช่อง Bid หมายถึงถ้าเราต้องการซื้อที่ราคาสูงสุดของฝั่ง Bid คือ 213 บาท เมื่อกดซื้อในโปรแกรม Streaming pro จะต้องไปต่อคิวคนอื่นอีก 103 หุ้น ให้นึกภาพว่าเป็นการไปตั้งร้านขอซื้อหุ้น แต่ถ้าต้องการซื้อที่ราคาสูงสุดของฝั่ง Offer คือ 215  บาทเมื่อกดซื้อ ไม่ต้องไปต่อคิวคนอื่น ก็จะได้ราคา 215 บาทต่อหุ้นไปเลยทันที ให้นึกถึงภาพเราไปจ่ายตลาดเห็นเค้าขายกันที่ 215 อยากได้ก็ซื้อเลยไม่มีการต่อราคา

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หุ้นปันผล Value Investor ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออม การลงทุน หุ้น LTF RMF ทึ่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดและ โปรแกรมเมอร์ PHP MYSQL JAVA iOS