ออมก่อนใช้ทีหลัง “ทำไม่ได้จริง”

ออมก่อนใช้ทีหลัง “ทำไม่ได้จริง”

ผมได้ยินมาหลายปี เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเก็บเงินที่กล่าวไว้ว่า “ออมก่อนใช้ทีหลัง” และ ปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดว่า “ทำไม่ได้จริง” (เพิ่มเติม…)