ผมได้ยินมาหลายปี เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเก็บเงินที่กล่าวไว้ว่า “ออมก่อนใช้ทีหลัง” และ ปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดว่า “ทำไม่ได้จริง”

 

ผมได้ยินมาหลายปี เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเก็บเงินที่กล่าวไว้ว่า “ออมก่อนใช้ทีหลัง” และ ปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดว่า “ทำไม่ได้จริง”   คำกล่าวนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับ แต่ก็ไม่ถูกนักสำหรับผม และเชื่อว่าหลายคนที่กำลังตั้งตนจะออมเงินเก็บเงินก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน อย่างที่เล่าให้ฟังในเรื่อง เงินเดือน 15,000 เก็บลงทุนไงให้ รวยระเบิด เป็นไปได้ยากที่จะออมก่อน เพราะแค่เงินกินยังไม่มี  หรือในอีกคำกล่าวนึงลองทำดูสิยังไงก็อยู่ได้

เอาเข้าจริงๆ ปัญหาใหญ่ไม่ใช่การอยู่อย่างยาจก แต่เป็น ภาระ หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบ  ที่มีต่อครอบครัว และ ตนเอง ซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจและไม่สนด้วยว่าเราทำไปเพื่ออะไร ฉะนั้นการออมก่อนใช้ทีหลังจึงไม่มีสูตรสำเร็จ แม้จะบอกว่าออมกี่ % ของรายได้ ผมก็เกรงว่าจะใช้ไม่ได้จริง

ถ้าหารายได้เพิ่มไม่ได้ (แต่เป็นสิ่งที่ควรทำ) ผมเองใช้วิธีที่เลือกจากสิ่งที่ สำคัญละเร่งด่วน และ เรียกว่ามัน “สิ่งจำเป็นต้องมี” เพื่อจัดการเรื่องภาระและหน้าที่ต่างๆ ในครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น

1. การให้เงินกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณของเรา ผมยืนยันว่าสำคัญมาก แต่ถ้าไม่เร่งด่วน ก็คิดว่าไม่จำเป็นในเบื้องต้น  (มันละเอียดอ่อนมากครับ ส่วนนี้ผมเองก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นกัน) ในฐานะที่ผมเป็นพ่อคนผมมั่นใจว่าความปรารถนาของท่านเหล่านั้นต้องการเห็นเราเจริญก้าวหน้าและอยู่อย่างมั่นคงในชีวิต

2. การซื้อบ้าน  เหตุผลของแต่ละคนต่างกันครับ  สำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้บ้านเพื่อะไร ยกตัวอย่าง ถ้าซื้อเพื่ออยู่ เพราะครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต และ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง ถือว่าสำคัญสำหรับผมนะครับ จิตวิญญาณของครอบครัวจะถูกหล่อหลอมด้วยบ้านหลังนั้น แต่ถ้าไม่ได้เร่งด่วนเช่าอยู่ได้และเหลือเงินเก็บ ผมก็คิดว่ายังไม่จำเป็นต้องซื้อ ?

3.การซื้อรถ เหตุผลก็ยังแตกต่างกันจำเป็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าซื้อไปเพื่ออะไร ถ้าซื้อเพื่อการสร้างรายได้ ผมก็คิดว่ามันสำคัญและเร่งด่วนควรซื้อครับ แต่ถ้าซื้อแล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ ไม่ได้เพิ่มศักยภาพให้กับชีวิตของเราก็ยังไม่เห็นความสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องมีครับ

สุดท้ายแล้วท่านจะหาเหตุผลเพื่อซื้อมัน หรือ ซื้อมันเพราะมีเหตุผลที่สำคัญ และ เร่งด่วน  ?  😈
ถ้ายังจับจุดไม่ถูกดูภาพด้านบน ผมคิดว่า เงินออม =  รายได้ –  ค่าใช้จ่ายที่จำสำคัญ และ เร่งด่วน  ส่วนนี้ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะ ถ้าหากเราหาค่าใช้จ่ายที่สำคัญและเร่งด่วนได้ ก็จะสกัดเอาเงินออมออกได้ไม่ยาก และ เงินก้อนนี้ค่อยนำไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งในอนาคต หลังจากจัดการกับรายจ่ายที่จำเป็นกับชีวิตเรียบร้อยแล้ว