วานนี้ ( 05 ก.พ. 2558 17:52) ADVANC ประกาศงบกำไรขาดทุนประจำปี ลองมาดูกันว่าความน่าสนใจยังมีอยู่หรือไม่ หรือ อะไรบ้างที่ควรต้องจับตาดูเป็นพิเศษ

ปี 2556 2557  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ลดลง -0.63%  แต่หลายโบรกเกอร์ยังมีการให้ราคาที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 280 บาท ซึ่งโดยส่วนตัวผมเองไม่ได้มีมุมมองที่ดีขนาดนั้น หรือ มองว่าควรจะอยู่ที่ไม่เกิน 220 บาท

Screen Shot 2558-02-06 at 11.46.58

ราคาประเมินจากโบรกเกอร์  ไปดูที่ Settrade.com พบว่ามีรายเดียวที่คาดการณ์ราคาต่ำสุดคือ DBSV ที่ 225 บาท นอกนั้นจะอยู่ที่ 280 โดยเฉลี่ย ลองมาดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในงบการเงินล่าสุด

งบกำไรขาดทุน

Screen Shot 2558-02-06 at 13.03.12

รายได้
รายได้ ลดลง -0.83% ซึ่งในรายละเอียดลองไปดูกันเองนะครับ รายได้มาจากอะไรบ้าง แต่ที่น่าสังเกตุก็คือ รายได้ค่าก่อสร้าง 3(ข) นั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในหมายเหตุกล่าวไว้ว่า รายได้นี้เป็นการบันทึกที่ไม่ใช่รายได้จริงจึงตัดออกครับ (ก็แค่นั้น)   รายได้ที่เข้ามาทดแทนการลดลงของการให้บริการก็คือ รายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 27%

สรุปในเรื่องของรายได้ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กำไรลดลงไม่เป็นไร แต่ที่เห็นคือรายได้ส่วนที่เป็นการให้บริการทั้งปีกลับลดลง -1.87% ซึ่ง มีการคาดการณ์ว่ารายได้นี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจาก 4G แต่โดยส่วนตัวน่าจะมาจากการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นมากว่า ซึ่งยังไม่เห็นวี่แววในจุดนั้นสักเท่าใดนัก

Screen Shot 2558-02-06 at 13.27.57

ต้นทุน

ต้นทุนลดลงเป็นเรื่องที่ดีมากครับ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นนั้นสูงถึง 44.1% จากปีที่แล้วแค่เพียง 40.9% สาเหตุมาจากค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีลดลง ของ Digital PCN 1800  ตามสัญญาอนุญาตฯ สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2556 โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตฯ หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาอนุญาตฯ โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) มีคำสั่ง ฉบับที่ 94/2557 เรื่อง “การระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม” โดยให้ กสทช. ชะลอการดำเนินการเกี่ยวการประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งนี้ โดยในระหว่างชะลอการดำเนินการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามประกาศ กสทช เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป กสทช. ยังไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะนำส่งรายได้ให้กับรัฐ) ดังนั้น ผลกระทบจากการต้องปฏิบัติตามการขยายระยะเวลาของ DPC จึงยังไม่สามารถประเมินได้แน่นอนในขณะนี้  ฉะนั้นต้นทุนส่วนนี้อาจจะโผล่มาวันใดวันนึงก็ได้นะครับ :X   ส่วนของ Cellular 900 (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กันยายน 2565)

ค่าใช้จ่ายการให้บริการ ส่วนนี้เป้นส่วนที่ต้องจับตาอีกส่วนหนึ่งเพราะมีอัตราการเติบโตเทียบกับรายได้แล้วสูงขึ้นจากปีที่แล้วถึง 3.7%  หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายจ่ายนี้มากถึง 26.78%  ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 100% จาก 3,000 ล้านบาทเป็น 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา

Screen Shot 2558-02-06 at 13.37.05

รายได้อื่นๆ 

รายได้อื่นที่เข้ามาช่วยเติมเต็มกำไรในงวดนี้ ต้องยกนิ้วให้ กำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน 188 ล้านบาท จากเมื่อก่อนที่ติดลบ 233 ล้านบาท นอกนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเรื่อง รายได้จากการลงทุน

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินในรอบนี้เพิ่มขึ้นถึง 50% จาก 1,000 ล้านบาทเป็น 1,526 ล้านบาท ซึ่งเป้นต้นทุนจากสถาบันทางการเงิน และ เงินกู้ระยะยาวที่มากถึง 36,000 ล้านจากปกติมีแค่เพียง 15,000 ล้านเท่านั้น

กำไร
สุดท้ายกำไรที่ออกมา จึงไม่โตเท่าใดนักซึ่งเป็นผลหลักๆ มาจากรายได้ที่ลดลง และโชคดีที่ต้นทุนเรื่องของ คลื่น 1800 ไม่ต้องจ่ายแล้ว แต่ก็ยังมีค่าเสื่อมที่ต้องจัดการต่อ รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่คงไม่ลงมาง่ายๆ ฉะนั้นหากมองในมุมของผม จบแค่งบกำไรขาดทุนแล้วมองไปถึงวิธีการหารายได้ ถ้าไม่มีรายได้เพิ่ม และ ยังคงรักษาปันผลที่ 100%  อาจไม่ใช่ผลดีต่อตัวธุรกิจเลยครับ 

ในรอบนี้จะจ่ายปันผลในอัตรา 5.96 บาท/หุ้น (XD 26/03/15)

จากที่ทำบทวิเคราะห์นี้ขึ้นมามีแฟนเพจแนะนำให้ดูในส่วนของ Q3 กับ Q4 จริงๆ แล้วมีการเติบโตของรายได้และกำไรผมจึงไปค้นมาให้ครับ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Q3 รายได้เพิ่ม YoY% = 0.52% ค่าใช้จ่าย/รายได้เพิ่ม 11.5%->13.1% กำไรเพิ่ม 7.57%
Q4 รายได้เพิ่ม YoY% = 9.04% ค่าใช้จ่าย/รายได้เพิ่ม 12%->12.5% กำไรเพิ่ม 3.54%

จากตัวเลขที่ปรากฏรายได้มาเพิ่มในไตรมาสที่4 มองได้ 2 อย่างคือ เป็นช่วงของฤดูกาลที่มีการใช้ data มากขึ้น หรือ เป็นผลมาจากการใช้งบประชาสัมพันธ์อย่างมากในช่วงปี 2557

Screen Shot 2558-02-06 at 21.10.44

 

ส่วนภาพที่เป็นมุมมองในปี 2558  คาดว่ารายได้จากค่าบริการจะอยู่ที่ 3-4% จากปีที่แล้ว ณ จุดนี้ทำให้ภาพที่มองไว้ยิ่งชัดขึ้นถึงประเด็นเรื่อง มองไปถึงวิธีการหารายได้ ถ้าไม่มีรายได้เพิ่ม และ ยังคงรักษาปันผลที่ 100%  อาจไม่ใช่ผลดีต่อตัวธุรกิจ  และ ถ้าการตลาดยิ่งต้องแข่งขันมากขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับค่าบริการของคลื่นเดิม 1800 ที่เรื่องยังค้างอยู่ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษ

 

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หุ้นปันผล Value Investor ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออม การลงทุน หุ้น LTF RMF ทึ่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดและ โปรแกรมเมอร์ PHP MYSQL JAVA iOS