สำหรับท่านที่ไม่เคยลงทุนหุ้น

1. DIF ลงทุนอะไร

 • เสาโทรคมนาคม 15271 เสา
 • ใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 2576873 คอร์กิโลเมตร
 • ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 1.2 ล้านพอร์ต ครอบคลุม 198085 คอร์กิโลเมตร

2. ซื้อขาด หรือ เช่า

 • มีทั้ง 2 แบบ จากกลุ่มTRUE โดยส่วนที่เป็นสิทธิการเช่า ทางDIF มีสิทธิ์ในการซื้อขาดในราคาที่ต่ำ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาสิทธิการเช่า
 • ในทางปฏิบัติจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ DIF นั่นเอง
 • ทำให้ DIF ไม่มีหมดอายุ

3. DIFคาดหวังปันผลได้มากน้อยแค่ไหน

 • ปันผล(คาด) ประมาณ 1.04 บาท/หน่วย/ปี
 • ถ้าราคาขาย 13.9 บาท
 • (ราคาขายอยู่ระหว่าง 13.6 – 13.9 บาท)
 • (ราคาขายจะสรุปก่อน 14 พ.ค. 61)
 • คิดเป็นปันผลประมาณ 7.5% ต่อปี

DIF จึงเหมาะกับนักลงทุนที่คาดหวังปันผล

4. DIFเงินปันผลต้องเสียภาษีหรือไม่

 • ได้รับการงดเว้นภาษี 10%
 • จนถึงประมาณปี 2566 หรืออีก 6 ปี
 • เงินปันผลที่กองทุนจ่ายให้นักลงทุน 100 บาท ไม่ต้องเสียภาษี 10 บาท ไปอีก 6 ปี หลังจากนั้นเงินปันผลก็ถูกหักภาษี 10% คล้ายๆ การปันผลของหุ้น
 • ถ้าเทียบเคียงกับดอกเบี้ยเงินฝากจะถูกหักภาษี 15%

5. DIFปันผลถี่แค่ไหน

 • ทุก 3 เดือน ประมาณ 0.25 บาท/ครั้ง
 • โดยเงินปันผลโอนเข้าบัญชีธนาคาร ที่ทางผู้ลงทุนแจ้งไว้ หรือบางกรณีอาจส่งเป็นเช็คถึงบ้าน
 • ปันผลรอบแรก ประมาณปลายเดือน ส.ค.61 – ต้นเดือนก.ย.61
 • รอบแรกจะได้ไม่ถึง 0.25 บาท/หน่วย อาจจะประมาณ 0.15-0.18 บาท/หน่วย
 • เพราะเป็นผลดำเนินงาน 2 เดือน พ.ค.61-มิ.ย.61

6.DIF ลงทุนได้ไหม ถ้าไม่เคยลงทุนหุ้นมาก่อน

 • ลงทุนได้ แม้ไม่เคยลงทุนหุ้นมาก่อนท่านจะได้เป็นใบหุ้นในภายหลัง

7. DIF ขายต่อได้ไหม หรือต้องถือยาวไปตลอด

 • ขายต่อได้ แนะนำให้เปิดพอร์ทหุ้นไปด้วยเลย (เปิดพอร์ทหุ้นแทบไม่เสียตังนะ) เพื่อให้สามารถขายผ่านระบบของตลาดหุ้น
 • ราคาขายต่อ อาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ท่านลงทุนตอนแรก ขึ้นกับหลายปัจจัย
 • เช่น ผลดำเนินงานของกองทุน ภาวะการซื้อขายของตลาดหุ้น ภาวะผลตอบแทนของทรัพย์สินอื่น เป็นต้น
 • การลงทุนใน DIF ไม่ใช่การฝากธนาคาร
 • เงินต้นที่ลงทุนอาจเพิ่มหรือลดก็เป็นได้
 • 1ปี ที่ผ่านมา DIF มีราคาซื้อขายในตลาดหุ้น
 • ระหว่าง 13.9 – 14.9 บาท/หน่วย
 • ความผันผวนประมาณ 7% ใน1ปีที่ผ่านมา

8. DIF ซื้อยังไงที่ไหนเมื่อไร

 • จองซื้อได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย (แนะนำให้ไปสาขาใหญ่ๆจะสะดวกกว่า)
 • ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค.61 และวันที่ 7-11 พ.ค.61
 • วันที่ 11 พ.ค.61 จะเปิดจองถึง 15:30
 • จองก่อนหลังมีค่าเท่ากัน
 • เพราะจัดสรรแบบ Small lot first
 • เอาว่า จองน้อยๆได้แน่
 • ไม่ใช่ว่าจองก่อนได้ก่อน ไม่ใช่ของหมดอดเลย
 • ราคาจอง คือ 13.9 บาท/หน่วย
 • (ราคาขายอยู่ระหว่าง 13.6 – 13.9 บาท)
 • (ราคาขายจะสรุปก่อน 14 พ.ค. 61)
 • ถ้าราคาขายสุดท้ายต่ำกว่า 13.9 บาท สมมติว่าสุดท้าย 13.7 บาท ส่วนต่าง 0.2 บาท จะคืนให้ภายหลัง

9. DIFมีความเสี่ยงสำคัญหลักๆมีอะไร

 • เนื่องจากกลุ่มTRUEเป็นผู้เช่าหลักของ DIF การจ่ายค่าเช่าของTRUE จะส่งผลต่อผลดำเนินงานของDIFอย่างมีนัยสำคัญ
 • คล้ายๆมีบ้านปล่อยเช่าถ้าผู้เช่าจ่ายตรงจ่ายครบ ก็จบ ถ้าผู้เช่าไม่จ่าย ก็เจ้ง
 • TRUE คือใคร มีความเสี่ยงจะเบี้ยวค่าเช่ามากน้อยแค่ไหน ท่านลองประเมินด้วยตัวเองก่อนลงทุน

10. DIFนอกนั้นมีความเสี่ยงสำคัญอะไรอีก

 • เนื่องจากทรัพย์สินของ DIFมีมากมายหลายส่วน การทำสัญญาเช่าระหว่าง TRUE (ผู้เช่า) กับ DIF (ผู้ให้เช่า)
 • มีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ยประมาณ 20 ปี
 • มีการหมดอายุไม่พร้อมกัน
 • บางส่วนก็หมดอายุปี68 (หรืออีก7ปี)
 • บางส่วนก็หมดอายุปี76 (หรืออีก15ปี)
 • หลังจากนั้นการต่ออายุระยะเวลาการเช่า อาจทำให้ค่าเช่ามีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลดำเนินงานของ DIF ได้เช่นกัน

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะกำไรและขาดทุนเป็นของท่านนักลงทุนเอง  ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานหุ้นปันผล