รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
07/11/2562 129.50 +1.16% +% +% +% +% +%

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากกิจการโรงพยาบาล คิดเป็น 98.4% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 4,308.87 ล้านบาท เป็น 4,348.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.61 ล้านบาท คิดเป็น 0.92%YoY

 • รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าเช่า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 5.8%
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0%
  • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ล้านบาท คิดเป็น 0%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากกิจการโรงพยาบาล คิดเป็น 98.32% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 9,002.67 ล้านบาท เป็น 9,081.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.83 ล้านบาท คิดเป็น 0.88%YoY

 • รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าเช่า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 4.13%
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0%
  • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ล้านบาท คิดเป็น 0%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน