รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ
Dividend Valuation Matrix
กำไรต่อหุ้น Payout %
เงินปันผล YIELD %
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
08/11/2562 6.50 -10.77% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ คิดเป็น 53.86% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม ลดลง จาก 916.78 ล้านบาท เป็น 872.15 ล้านบาท ลดลง -44.63 ล้านบาท คิดเป็น -4.87%YoY

 • รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าโฆษณา ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการขายสินค้า ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ คิดเป็น 53.69% ของรายได้รวม ลดลง จาก 1,823.85 ล้านบาท เป็น 1,737.27 ล้านบาท ลดลง -86.58 ล้านบาท คิดเป็น -4.75%YoY

 • รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าโฆษณา ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการขายสินค้า ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน