รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
29/10/2562 17.30 -4.05% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขาย คิดเป็น 93.52% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 16,464.72 ล้านบาท เป็น 17,565.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,100.69 ล้านบาท คิดเป็น 6.69%YoY

 • รายได้จากการขาย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขาย คิดเป็น 93.28% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 32,365.05 ล้านบาท เป็น 34,118.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,753.37 ล้านบาท คิดเป็น 5.42%YoY

 • รายได้จากการขาย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน