รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
18/08/2560 84.00 -100% % % % +% %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขาย คิดเป็น 98.56% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 210.76 ล้านบาท เป็น 227.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.28 ล้านบาท คิดเป็น 7.73%YoY

 • รายได้จากการขาย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการให้เช่า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้เงินปันผล ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ล้านบาท คิดเป็น 0%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขาย คิดเป็น 98.64% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 422.78 ล้านบาท เป็น 439.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.15 ล้านบาท คิดเป็น 4.06%YoY

 • รายได้จากการขาย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการให้เช่า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้เงินปันผล ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ล้านบาท คิดเป็น 0%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน