รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ
Dividend Valuation Matrix
กำไรต่อหุ้น Payout %
เงินปันผล YIELD %
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
09/08/2562 5.40 -11.11% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขาย คิดเป็น 97.5% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 365.36 ล้านบาท เป็น 385.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.54 ล้านบาท คิดเป็น 5.62%YoY

 • รายได้จากการขาย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการให้เช่าคลังสินค้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขาย คิดเป็น 97.17% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 744.23 ล้านบาท เป็น 760.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.73 ล้านบาท คิดเป็น 2.25%YoY

 • รายได้จากการขาย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการให้เช่าคลังสินค้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน