รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
08/11/2562 32.75 -4.58% +% +% +% +% +%

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายสินค้า คิดเป็น 98.08% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 46,404.63 ล้านบาท เป็น 52,009.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,604.86 ล้านบาท คิดเป็น 12.08%YoY

 • รายได้จากการขายสินค้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายสินค้า คิดเป็น 97.96% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 94,714.20 ล้านบาท เป็น 103,808.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,094.00 ล้านบาท คิดเป็น 9.6%YoY

 • รายได้จากการขายสินค้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน