รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ
Dividend Valuation Matrix
กำไรต่อหุ้น Payout %
เงินปันผล YIELD %
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
07/11/2562 16.20 -4.32% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายและการให้บริการ คิดเป็น 98.3% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 1,952.05 ล้านบาท เป็น 1,955.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.05 ล้านบาท คิดเป็น 0.16%YoY

 • รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 2.55%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายและการให้บริการ คิดเป็น 98.41% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 3,971.60 ล้านบาท เป็น 4,190.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218.71 ล้านบาท คิดเป็น 5.51%YoY

 • รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0.95%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน