รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ
Dividend Valuation Matrix
กำไรต่อหุ้น Payout %
เงินปันผล YIELD %
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
11/11/2562 7.50 -16% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก ขายสุทธิ คิดเป็น 100% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม ลดลง จาก 1,230.21 ล้านบาท เป็น 904.58 ล้านบาท ลดลง -325.63 ล้านบาท คิดเป็น -26.47%YoY


กำไรขั้นต้น
คลิก! ล๊อคอิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
คลิก! ล๊อคอิน
กำไรสุทธิ
คลิก! ล๊อคอิน

AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก ขายสุทธิ คิดเป็น 100% ของรายได้รวม ลดลง จาก 2,436.97 ล้านบาท เป็น 1,683.07 ล้านบาท ลดลง -753.91 ล้านบาท คิดเป็น -30.94%YoY


กำไรขั้นต้น
คลิก! ล๊อคอิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
คลิก! ล๊อคอิน
กำไรสุทธิ
คลิก! ล๊อคอิน

คำอธิบายงบการเงิน

จุดสังเกตุงบการเงิน