รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ
Dividend Valuation Matrix
กำไรต่อหุ้น Payout %
เงินปันผล YIELD %
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
29/10/2562 4.00 +20.5% +% +% +% +% +%

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า คิดเป็น 57.38% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 1,976.80 ล้านบาท เป็น 2,697.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 720.57 ล้านบาท คิดเป็น 36.45%YoY

 • รายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการลงทุน ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า คิดเป็น 58.13% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 3,523.89 ล้านบาท เป็น 5,211.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,687.28 ล้านบาท คิดเป็น 47.88%YoY

 • รายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการลงทุน ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน