อันดับอุตสาหกรรม กระดาษและวัสดุการพิมพ์

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 67 9.75 6.41 15.38 71.43 71.43 7.47 5.311.80911.25-10.17%-15.68%-17.37%-17.37%-17.37%-17.37%