อันดับอุตสาหกรรม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 100 13.6 7.32 0 40 40 0 013.60000%0%0%0%0%0%
2 100 11.7 5.94 0 40 0 0 011.8000-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%
3 100 9.35 6.42 0 0 0 0 09.3000+0.54%+0.54%+0.54%+0.54%+0.54%+0.54%
4 100 12.3 5.24 0 0 0 0 012.2000+0.82%+0.82%+0.82%+0.82%+0.82%+0.82%
5 83 18.9 4.82 0 40 40 0 018.7000+1.07%+1.07%+1.07%+1.07%+1.07%+1.07%
6 83 7.25 5.2 0 40 0 0 06.9500+4.32%+4.32%+4.32%+4.32%+4.32%+4.32%
7 83 11.6 6.21 0 40 0 0 011.60000%0%0%0%0%0%
8 83 15.4 5.96 0 40 0 0 015.3000+0.65%+0.65%+0.65%+0.65%+0.65%+0.65%
9 83 25.75 5.44 0 40 0 0 025.5000+0.98%+0.98%+0.98%+0.98%+0.98%+0.98%
10 83 16.7 4.91 0 0 0 0 016.5000+1.21%+1.21%+1.21%+1.21%+1.21%+1.21%

ปันผลเฉลี่ย

0%

เฉลี่ย 10 อันดับ

+0.874%

+0.874%

+0.874%

+0.874%

+0.874%

+0.874%

11 83 0 6.49 0 0 0 0 011.4000-100%-100%-100%-100%0%0%
12 83 21.9 6.84 0 0 0 0 021.7000+0.92%+0.92%+0.92%+0.92%+0.92%+0.92%
13 83 34.5 4.62 0 0 0 0 035.2500-2.13%-2.13%-2.13%-2.13%-2.13%-2.13%
14 67 8.9 1.88 0 40 40 0 08.8500+0.56%+0.56%+0.56%+0.56%+0.56%+0.56%
15 67 15.3 6.22 0 40 40 0 015.4000-0.65%-0.65%-0.65%-0.65%-0.65%-0.65%
16 67 7.65 5.1 0 40 40 0 07.65000%0%0%0%0%0%
17 67 16.1 2.89 0 40 0 0 016.0000+0.63%+0.63%+0.63%+0.63%+0.63%+0.63%
18 67 10.1 5.97 0 40 0 0 010.10000%0%0%0%0%0%
19 67 3.56 1.12 0 40 0 0 03.4600+2.89%+2.89%+2.89%+2.89%+2.89%+2.89%
20 67 15.6 3.43 0 0 0 0 015.7000-0.64%-0.64%-0.64%-0.64%-0.64%-0.64%

ปันผลเฉลี่ย

0%

เฉลี่ย 10 อันดับ

-4.484%

-4.484%

-4.484%

-4.484%

+0.516%

+0.516%

21 67 16.1 0.82 0 0 0 0 016.0000+0.63%+0.63%+0.63%+0.63%+0.63%+0.63%
22 67 6.35 8.41 0 0 0 0 06.5000-2.31%-2.31%-2.31%-2.31%-2.31%-2.31%
23 67 13.6 1.27 0 0 0 0 013.8000-1.45%-1.45%-1.45%-1.45%-1.45%-1.45%
24 67 25.75 3.37 0 0 0 0 025.2500+1.98%+1.98%+1.98%+1.98%+1.98%+1.98%
25 67 5.95 5.83 0 0 0 0 05.8500+1.71%+1.71%+1.71%+1.71%+1.71%+1.71%
26 50 17.1 3.22 0 40 40 0 016.7000+2.4%+2.4%+2.4%+2.4%+2.4%+2.4%
27 50 0 4.96 0 40 40 0 04.8400-100%-100%-100%-100%0%0%
28 50 6.8 6.91 0 40 0 0 06.5000+4.62%+4.62%+4.62%+4.62%+4.62%+4.62%
29 50 3.8 7.73 0 40 0 0 03.5600+6.74%+6.74%+6.74%+6.74%+6.74%+6.74%
30 50 0 19.25 0 0 0 0 03.2600-100%-100%-100%-100%-1.23%-1.23%

ปันผลเฉลี่ย

0%

เฉลี่ย 10 อันดับ

-9.179%

-9.179%

-9.179%

-9.179%

+0.78%

+0.78%

31 50 12.9 2.16 0 0 0 0 012.4000+4.03%+4.03%+4.03%+4.03%+4.03%+4.03%
32 50 8.85 5.16 0 0 0 0 08.8000+0.57%+0.57%+0.57%+0.57%+0.57%+0.57%
33 50 4.98 6.72 0 0 0 0 04.98000%0%0%0%0%0%
34 50 12.6 6.88 0 0 0 0 012.7000-0.79%-0.79%-0.79%-0.79%-0.79%-0.79%
35 50 0 6.33 0 0 0 0 015.8000-100%-100%-100%-100%0%0%
36 33 11.2 5.3 0 40 40 0 011.1000+0.9%+0.9%+0.9%+0.9%+0.9%+0.9%
37 33 14 5.76 0 40 40 0 013.4000+4.48%+4.48%+4.48%+4.48%+4.48%+4.48%
38 33 0 4.86 0 0 0 0 08.7000-100%-100%-100%-100%-0.57%-0.57%
39 33 6.15 7.26 0 0 0 0 06.3500-3.15%-3.15%-3.15%-3.15%-3.15%-3.15%
40 17 19.8 5.56 0 40 40 0 019.80000%0%0%0%0%0%
41 17 9.1 5.77 0 40 40 0 09.2000-1.09%-1.09%-1.09%-1.09%-1.09%-1.09%
42 17 0 7.46 0 40 40 0 04.5800-100%-100%-100%-100%-0.44%-0.44%
43 17 5.3 0 0 0 0 0 05.2500+0.95%+0.95%+0.95%+0.95%+0.95%+0.95%
44 17 9.1 6.37 0 0 0 0 09.10000%0%0%0%0%0%
45 17 10.2 4.52 0 0 0 0 010.1000+0.99%+0.99%+0.99%+0.99%+0.99%+0.99%
46 17 23.4 5.87 0 0 0 0 023.6000-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%
47 0 0 0 0 40 0 0 03.6000-100%-100%-100%-100%0%0%
48 0 13.9 0 0 0 0 0 014.7000-5.44%-5.44%-5.44%-5.44%-5.44%-5.44%
49 0 6.3 2.3 0 0 0 0 06.30000%0%0%0%0%0%
50 0 1.56 2.34 0 0 0 0 01.5200+2.63%+2.63%+2.63%+2.63%+2.63%+2.63%