อันดับอุตสาหกรรม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 83 8.9 7.42 0 40 0 0
2 83 9.8 4.67 0 0 0 0
3 33 26.75 3.18 0 0 0 0
4 17 9.15 6.34 0 0 0 0
5 0 2.66 0 0 0 0 0