อันดับอุตสาหกรรม ขนส่งและโลจิสติกส์

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 17 11 5.5 0 0 0 0
2 0 13.4 3.02 0 57.14 71.43 50.52