อันดับอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 67 4.68 2.16 0 0 0 11.65 04.9000-1.63%-100%-4.49%-4.49%-4.49%-4.49%
2 50 0.43 4.52 0 0 42.86 134.5 00.71000%-43.66%-39.44%-39.44%-39.44%-39.44%
3 50 0.44 9.08 0 42.86 28.57 0 00.5000-2%-14%-12%-12%-12%-12%
4 33 2.24 5.58 -2.23 40 40 14.99 6.252.001.752.19+5%+16%+12%+12%+12%+12%