อันดับอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 67 4.88 2.05 0 0 0 12.83 04.9000-0.41%-0.41%-0.41%-0.41%-0.41%-0.41%
2 50 0.48 8.33 0 42.86 28.57 32.71 00.5000-4%-4%-4%-4%-4%-4%
3 33 2.06 6.07 6.31 40 40 15.43 6.252.001.752.19+3%+3%+3%+3%+3%+3%
4 33 0.71 2.7 0 0 42.86 210.61 00.71000%0%0%0%0%0%