อันดับอุตสาหกรรม ประกันภัยและประกันชีวิต

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 83 24.7 7.57 26.19 14.29 85.71 9.47 7.5724.7024.9431.170%0%0%0%0%0%
2 83 4.58 4.35 0 85.71 71.43 8.12 04.6000-0.43%-0.43%-0.43%-0.43%-0.43%-0.43%
3 67 45.75 2.62 -14.75 0 0 29.81 2.8741.7531.239+9.58%+9.58%+9.58%+9.58%+9.58%+9.58%
4 67 5.9 0.04 -18.64 20 40 25.6 0.054.403.844.8+34.09%+34.09%+34.09%+34.09%+34.09%+34.09%
5 67 324 4.32 0 100 85.71 14.6 0328.0000-1.22%-1.22%-1.22%-1.22%-1.22%-1.22%
6 67 40.5 1.42 0 85.71 42.86 17.78 040.0000+1.25%+1.25%+1.25%+1.25%+1.25%+1.25%
7 67 88.25 3.2 0 85.71 28.57 19.41 094.2500-6.37%-6.37%-6.37%-6.37%-6.37%-6.37%
8 67 0.74 0 -100 42.86 28.57 0 00.8000-7.5%-7.5%-7.5%-7.5%-7.5%-7.5%
9 50 4.44 0 -100 90 45 13.45 05.2000-14.62%-14.62%-14.62%-14.62%-14.62%-14.62%
10 50 0 6.89 0 85.71 28.57 14.15 063.0000-100%-100%-100%-100%-3.17%-3.17%

ปันผลเฉลี่ย

1.05%

เฉลี่ย 10 อันดับ

-8.521%

-8.521%

-8.521%

-8.521%

+1.161%

+1.161%

11 50 35.25 5.64 0 40 0 11.36 036.0000-2.08%-2.08%-2.08%-2.08%-2.08%-2.08%
12 50 0 1.57 0 40 0 0 031.7500-100%-100%-100%-100%0%0%
13 50 0.46 0 0 14.29 0 0 00.4300+6.98%+6.98%+6.98%+6.98%+6.98%+6.98%
14 50 0 0 0 0 0 0 031.2500-100%-100%-100%-100%0%0%
15 33 60 2.43 0 71.43 28.57 71.98 062.5000-4%-4%-4%-4%-4%-4%
16 33 0 0 0 57.14 14.29 0 012.0000-100%-100%-100%-100%0%0%
17 17 20.6 3.56 0 71.43 42.86 8.05 021.1000-2.37%-2.37%-2.37%-2.37%-2.37%-2.37%