อันดับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 33 0.53 0 0 28.57 28.57 0
2 0 43.5 2.47 0 0 0 8.29