อันดับอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 33 1.47 6.12 0 85.71 28.57 14.54