อันดับอุตสาหกรรม ยานยนต์

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 33 181.5 4.51 0 57.14 42.86 7.27