อันดับอุตสาหกรรม เงินทุนและหลักทรัพย์

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 100 2.36 7.63 8.9 60 45 11.84 8.042.242.062.57+5.36%+5.36%+5.36%+5.36%+5.36%+5.36%
2 83 24.9 7.01 13.05 100 100 10.36 6.6526.2522.5228.15-5.14%-5.14%-5.14%-5.14%-5.14%-5.14%
3 83 3.38 5.47 -0.59 71.43 85.71 7.43 5.443.402.693.36-0.59%-0.59%-0.59%-0.59%-0.59%-0.59%
4 83 8.65 4.8 15.14 80 64 10.67 5.068.207.979.96+5.49%+5.49%+5.49%+5.49%+5.49%+5.49%
5 83 18.6 4 0 85.71 71.43 29.2 018.1000+2.76%+2.76%+2.76%+2.76%+2.76%+2.76%
6 67 11.7 6.13 -5.64 57.14 42.86 11.98 6.1911.608.8311.04+0.86%+0.86%+0.86%+0.86%+0.86%+0.86%
7 67 10 4.95 8 57.14 57.14 11.63 4.910.108.6410.8-0.99%-0.99%-0.99%-0.99%-0.99%-0.99%
8 67 6.75 4 12 100 85.71 13.66 3.77.306.057.56-6.16%-7.53%-7.53%-7.53%-7.53%-7.53%
9 67 4.88 2.66 10.66 40 40 27.39 2.555.104.325.4-4.31%-4.31%-4.31%-4.31%-4.31%-4.31%
10 67 44.25 2.09 -23.39 100 85.71 20.84 2.2142.0027.1233.9+6.55%+5.36%+5.36%+5.36%+5.36%+5.36%

ปันผลเฉลี่ย

4.473%

เฉลี่ย 10 อันดับ

+0.382%

+0.126%

+0.126%

+0.126%

+0.126%

+0.126%

11 67 54.25 0.54 27.74 80 80 28.8 0.4664.0055.4469.3-15.23%-15.23%-15.23%-15.23%-15.23%-15.23%
12 67 54.5 0.05 5.5 80 80 21.7 0.0549.504657.5+10.1%+10.1%+10.1%+10.1%+10.1%+10.1%
13 67 1.66 4.73 0 85.71 42.86 34.29 01.7900-7.26%-7.26%-7.26%-7.26%-7.26%-7.26%
14 67 2.4 0.3 0 71.43 42.86 12.72 02.2400+7.14%+7.14%+7.14%+7.14%+7.14%+7.14%
15 67 0.53 0 0 42.86 42.86 0 00.5400-1.85%-1.85%-1.85%-1.85%-1.85%-1.85%
16 67 0.87 0 0 17.5 17.5 105.76 00.8800-1.14%-1.14%-1.14%-1.14%-1.14%-1.14%
17 67 2.88 5.24 0 42.86 14.29 26.39 03.0000-4%-4%-4%-4%-4%-4%
18 67 2.42 0 0 0 0 28.99 02.4800-2.42%-2.42%-2.42%-2.42%-2.42%-2.42%
19 50 5.65 5.27 53.63 80 80 8.3 5.315.606.948.68+0.89%+0.89%+0.89%+0.89%+0.89%+0.89%
20 50 1.59 0 -100 100 71.43 12.21 01.6300-2.45%-2.45%-2.45%-2.45%-2.45%-2.45%

ปันผลเฉลี่ย

2.528%

เฉลี่ย 10 อันดับ

-0.62%

-0.748%

-0.748%

-0.748%

-0.748%

-0.748%

21 50 0.68 4.41 0 71.43 42.86 22.79 00.6700+1.49%+1.49%+1.49%+1.49%+1.49%+1.49%
22 33 16.9 0.39 -53.14 57.14 71.43 28.84 0.3718.006.347.92-6.11%-6.11%-6.11%-6.11%-6.11%-6.11%
23 33 4.26 7.6 0 28.57 71.43 16.14 04.1600+2.4%+2.4%+2.4%+2.4%+2.4%+2.4%
24 33 5.9 0 0 75 30 52.74 05.5500+6.31%+6.31%+6.31%+6.31%+6.31%+6.31%
25 33 8.6 7.23 0 28.57 28.57 31.83 08.4000+2.38%+2.38%+2.38%+2.38%+2.38%+2.38%
26 33 2.8 0 -100 50 25 62.05 02.80000%0%0%0%0%0%
27 17 2.86 6.55 0 57.14 71.43 8.81 02.8800-0.69%-0.69%-0.69%-0.69%-0.69%-0.69%
28 17 2.52 7.87 0 57.14 42.86 19.09 02.5000+0.8%+0.8%+0.8%+0.8%+0.8%+0.8%
29 17 4.62 8.37 0 42.86 42.86 8.07 04.6000+0.43%+0.43%+0.43%+0.43%+0.43%+0.43%
30 17 2.32 0 0 42.86 28.57 0 02.1000+10.48%+10.48%+10.48%+10.48%+10.48%+10.48%

ปันผลเฉลี่ย

1.697%

เฉลี่ย 10 อันดับ

+0.17%

+0.084%

+0.084%

+0.084%

+0.084%

+0.084%

31 0 0.07 0 0 71.43 42.86 2.91 00.0800-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%
32 0 1.01 0 0 60 20 13.97 01.0000+1%+1%+1%+1%+1%+1%