อันดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 83 9.95 6.28 7.04 42.86 57.14 13.62 6.1310.208.5210.65-2.45%-2.45%-2.45%-2.45%-2.45%-2.45%
2 83 2.72 5.63 12.5 71.43 57.14 17.99 6.022.542.453.06+7.09%+7.09%+7.09%+7.09%+7.09%+7.09%
3 83 60.25 3.88 -13.69 28.57 28.57 0 3.9559.2541.652+2.95%+1.69%+1.69%+1.69%+1.69%+1.69%
4 83 3.42 1.96 7.6 60 60 21.81 1.913.522.943.68-2.84%-2.84%-2.84%-2.84%-2.84%-2.84%
5 83 11.3 7.76 0 50 50 0 011.30000%0%0%0%0%0%
6 83 3.7 5.41 0 42.86 42.86 0 03.70000%0%0%0%0%0%
7 83 17.7 5.01 0 0 0 0 017.8000-0.56%-0.56%-0.56%-0.56%-0.56%-0.56%
8 67 22.9 6.68 -10.92 42.86 42.86 17.43 6.423.9016.3220.4-4.18%-4.18%-4.18%-4.18%-4.18%-4.18%
9 67 32 2.48 -3.75 60 60 38.66 2.6829.5024.6430.8+8.47%+8.47%+8.47%+8.47%+8.47%+8.47%
10 67 9.1 0.04 -95.6 28.57 57.14 0 0.049.400.320.4-3.19%-3.19%-3.19%-3.19%-3.19%-3.19%

ปันผลเฉลี่ย

2.714%

เฉลี่ย 10 อันดับ

+0.529%

+0.402%

+0.402%

+0.402%

+0.402%

+0.402%

11 67 3.14 3.87 0 50 50 11.47 03.1000+1.29%+1.29%+1.29%+1.29%+1.29%+1.29%
12 67 0.27 0 0 42.86 42.86 0 00.2600+3.85%+3.85%+3.85%+3.85%+3.85%+3.85%
13 50 5.85 7.99 -0.17 71.43 71.43 10.5 7.925.904.675.84-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%-0.85%
14 50 3.34 3.11 -22.16 71.43 28.57 12.06 3.333.122.082.6+7.05%+7.05%+7.05%+7.05%+7.05%+7.05%
15 50 8.4 1.31 -16.67 50 50 45.65 1.417.805.67+7.69%+7.69%+7.69%+7.69%+7.69%+7.69%
16 50 11 0 0 71.43 57.14 66.76 011.2000-1.79%-1.79%-1.79%-1.79%-1.79%-1.79%
17 50 0.6 0 0 42.86 42.86 0 00.5900+1.69%+1.69%+1.69%+1.69%+1.69%+1.69%
18 50 15.4 0 0 64 32 79.13 014.1000+9.22%+9.22%+9.22%+9.22%+9.22%+9.22%
19 50 2.68 0 0 0 20 0 02.7800-3.6%-3.6%-3.6%-3.6%-3.6%-3.6%
20 50 0.3 0 0 0 0 0 00.3100-3.23%-3.23%-3.23%-3.23%-3.23%-3.23%

ปันผลเฉลี่ย

1.99%

เฉลี่ย 10 อันดับ

+1.331%

+1.268%

+1.268%

+1.268%

+1.268%

+1.268%

21 50 0.48 0 0 0 0 0 00.3800+26.32%+26.32%+26.32%+26.32%+26.32%+26.32%
22 33 9.1 5.64 -6.04 57.14 42.86 6.81 5.938.656.848.55+5.2%+5.2%+5.2%+5.2%+5.2%+5.2%
23 33 218 3.21 -17.43 85.71 42.86 22.38 3.4206.00144180+5.83%+5.83%+5.83%+5.83%+5.83%+5.83%
24 33 0.08 3.19 0 42.86 42.86 14.1 00.08000%0%0%0%0%0%
25 33 1.3 0 0 48 32 40.63 01.30000%0%0%0%0%0%
26 33 0 0 0 28.57 14.29 0 00.1400-100%-100%-100%-100%0%0%
27 17 1.75 6.4 6.86 40 40 10.26 6.021.861.51.87-5.91%-5.91%-5.91%-5.91%-5.91%-5.91%
28 17 6.65 5.86 -2.26 57.14 71.43 9.79 5.137.605.26.5-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%
29 17 9.85 4.75 2.94 85.71 57.14 12.64 4.99.558.1110.14+3.14%+3.14%+3.14%+3.14%+3.14%+3.14%
30 17 61.25 4.16 -10.86 0 71.43 19.2 463.7543.6854.6-3.92%-3.92%-3.92%-3.92%-3.92%-3.92%

ปันผลเฉลี่ย

2.306%

เฉลี่ย 10 อันดับ

-1.841%

-1.883%

-1.883%

-1.883%

+1.45%

+1.45%

31 17 6.65 3.65 -39.1 85.71 71.43 16.47 3.866.303.244.05+5.56%+5.56%+5.56%+5.56%+5.56%+5.56%
32 17 4.98 1.51 -29.72 71.43 71.43 13.31 1.475.102.83.5-2.35%-2.35%-2.35%-2.35%-2.35%-2.35%
33 17 6.05 9.17 0 57.14 57.14 14.72 05.6000+8.04%+8.04%+8.04%+8.04%+8.04%+8.04%
34 17 6.25 0 -100 85.71 42.86 0 06.1000+2.46%+2.46%+2.46%+2.46%+2.46%+2.46%
35 17 4.92 27.64 0 57.14 42.86 0 05.7000-13.68%-13.68%-13.68%-13.68%-13.68%-13.68%
36 17 1.09 2.8 0 42.86 42.86 8.97 01.0700+1.87%+1.87%+1.87%+1.87%+1.87%+1.87%
37 17 2.94 0 -100 40 40 15.77 03.2000-8.13%-8.13%-8.13%-8.13%-8.13%-8.13%
38 0 1.33 0 0 28.57 42.86 76.12 01.3700-2.92%-2.92%-2.92%-2.92%-2.92%-2.92%
39 0 4.02 0 -100 85.71 28.57 36.99 04.0000+0.5%+0.5%+0.5%+0.5%+0.5%+0.5%