อันดับอุตสาหกรรม เหล็ก

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 17 3.28 11.28 0 57.14 42.86 10.66
2 17 0.52 0 0 0 0 0
3 0 1.99 2.01 0 0 0 46.34