อันดับอุตสาหกรรม แฟชั่น

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 17 6.9 0 0 0 0 0
2 0 33 2.14 0 0 0 10.17