อันดับอุตสาหกรรม index

 
# กลุ่มอุตสาหกรรม คะแนน จำนวน ปันผล% P/E กำไร
2Q62 2Q61 เพิ่ม(ลด) YoY% 6M/62 6M/61 เพิ่ม(ลด) YoY%
1 กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 60 1 / 1 5.26 8.67 235.34 188.42 +46.92 +24.9 432.89 355.81 +77.08 +21.66
2 ประกันภัยและประกันชีวิต 60 17 / 19 2.8 14.34 3,047.06 2,776.57 +270.49 +9.74 6,306.26 5,747.94 +558.32 +9.71
3 เหมืองแร่ 60 1 / 1 0 0 8.42 -99.50 +107.92 +-108.46 19.74 -2.73 +22.47 +-823.08
4 พาณิชย์ 55 31 / 37 2.89 24.45 12,394.50 12,208.42 +186.08 +1.52 26,107.01 25,154.28 +952.73 +3.79
5 เงินทุนและหลักทรัพย์ 53 32 / 41 3.27 21.92 5,163.24 4,789.79 +373.45 +7.8 10,641.54 9,732.01 +909.53 +9.35
6 การแพทย์ 47 26 / 28 2.22 37.13 4,477.27 4,910.14 -432.87 -8.82 16,076.73 11,167.36 +4,909.37 +43.96
7 ที่ปรึกษา 45 4 / 4 5.09 67.9 127.78 71.19 +56.59 +79.49 184.53 153.15 +31.38 +20.49
8 ธุรกิจการเกษตร 45 12 / 12 2.61 14.61 933.16 1,047.43 -114.27 -10.91 561.11 2,453.62 -1,892.51 -77.13
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 45 39 / 40 3.91 16.75 20,436.01 29,161.85 -8,725.84 -29.92 39,480.91 47,577.10 -8,096.19 -17.02
10 อาหารและเครื่องดื่ม 45 44 / 47 3.19 29.28 9,755.42 11,444.44 -1,689.02 -14.76 21,098.45 20,126.53 +971.92 +4.83
11 พลังงานและสาธารณูปโภค 44 55 / 63 2.93 17.63 66,687.05 73,813.27 -7,126.22 -9.65 136,318.08 173,912.71 -37,594.63 -21.62
12 บริการรับเหมาก่อสร้าง 41 28 / 30 3.03 12.06 1,641.51 1,716.87 -75.36 -4.39 5,185.55 2,805.86 +2,379.69 +84.81
13 ขนส่งและโลจิสติกส์ 41 32 / 33 2.39 27.91 2,516.54 4,690.58 -2,174.04 -46.35 4,855.67 9,939.08 -5,083.41 -51.15
14 สื่อและสิ่งพิมพ์ 39 35 / 42 2.16 20.47 2,467.53 1,034.53 +1,433.00 +138.52 2,942.18 1,780.64 +1,161.54 +65.23
15 วัสดุก่อสร้าง 38 23 / 24 2.65 20.89 9,105.52 14,242.12 -5,136.60 -36.07 24,311.21 28,651.47 -4,340.26 -15.15
16 ธนาคาร 38 11 / 11 4.21 21.8 53,382.40 53,538.54 -156.14 -0.29 109,333.44 106,071.76 +3,261.68 +3.07
17 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 37 57 / 65 3.65 12.65 12,494.38 17,323.42 -4,829.04 -27.88 29,168.38 27,388.35 +1,780.03 +6.5
18 บรรจุภัณฑ์ 35 21 / 23 3.61 19.52 514.88 800.44 -285.56 -35.68 1,276.35 1,473.11 -196.76 -13.36
19 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 33 9 / 10 3.85 8.93 1,893.67 2,610.04 -716.37 -27.45 3,735.36 4,560.34 -824.98 -18.09
20 ยานยนต์ 33 20 / 24 5.22 14.56 693.48 1,330.36 -636.88 -47.87 1,889.84 2,792.17 -902.33 -32.32
21 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 32 26 / 26 4.84 11.47 5,644.74 18,777.51 -13,132.77 -69.94 16,769.37 38,604.14 -21,834.77 -56.56
22 แฟชั่น 32 20 / 25 2.13 12.65 797.00 1,287.12 -490.12 -38.08 1,519.90 2,005.36 -485.46 -24.21
23 เหล็ก 31 22 / 30 2.73 13.33 295.02 79.39 +215.63 +271.61 10.31 1,102.16 -1,091.85 -99.06
24 ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน 29 13 / 14 1.67 24.19 -178.32 75.50 -253.82 -336.19 -252.19 279.06 -531.25 -190.37
25 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 27 33 / 35 2.83 28.95 -480.78 414.24 -895.02 -216.06 -535.38 839.02 -1,374.40 -163.81
26 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 26 10 / 10 4.64 95.51 100.59 591.15 -490.56 -82.98 414.01 1,355.01 -941.00 -69.45
27 การท่องเที่ยวและสันทนาการ 23 15 / 16 1.74 90.23 1,716.55 2,045.47 -328.92 -16.08 3,868.19 6,070.28 -2,202.09 -36.28
28 ทรัพยากร 20 1 / 1 1.92 28.47 5.70 6.04 -0.34 -5.63 10.29 12.04 -1.75 -14.53