อันดับอุตสาหกรรม index

 
# กลุ่มอุตสาหกรรม คะแนน จำนวน ปันผล% P/E กำไร
2Q62 2Q61 เพิ่ม(ลด) YoY% 6M/62 6M/61 เพิ่ม(ลด) YoY%
1 กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 60 1 / 1 6.15 7.47 235.34 188.42 +46.92 +24.9 432.89 355.81 +77.08 +21.66
2 ประกันภัยและประกันชีวิต 60 17 / 19 3.11 11.13 3,005.92 2,776.57 +229.35 +8.26 6,090.74 5,747.94 +342.80 +5.96
3 เหมืองแร่ 60 1 / 1 0 0 8.42 -99.50 +107.92 +-108.46 19.74 -2.73 +22.47 +-823.08
4 พาณิชย์ 54 31 / 38 3.12 20.98 12,394.50 12,166.04 +228.46 +1.88 26,107.01 25,111.90 +995.11 +3.96
5 เงินทุนและหลักทรัพย์ 53 32 / 41 3.74 26.7 6,062.23 5,689.77 +372.46 +6.55 11,532.69 10,613.74 +918.95 +8.66
6 การแพทย์ 47 26 / 28 2.25 37.68 4,477.27 4,910.14 -432.87 -8.82 16,076.73 11,167.36 +4,909.37 +43.96
7 ที่ปรึกษา 45 4 / 4 5.62 40.29 127.78 71.19 +56.59 +79.49 184.53 153.15 +31.38 +20.49
8 ธุรกิจการเกษตร 45 12 / 12 2.93 8.7 933.16 1,047.43 -114.27 -10.91 561.11 2,453.62 -1,892.51 -77.13
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 45 40 / 40 4.5 14.83 20,422.47 29,167.08 -8,744.61 -29.98 39,467.37 47,582.33 -8,114.96 -17.05
10 อาหารและเครื่องดื่ม 44 46 / 48 3.39 16.97 9,990.70 11,420.83 -1,430.13 -12.52 21,260.50 20,005.22 +1,255.28 +6.27
11 พลังงานและสาธารณูปโภค 44 58 / 65 3.28 16.4 67,243.54 74,211.40 -6,967.86 -9.39 137,289.40 174,697.50 -37,408.10 -21.41
12 บริการรับเหมาก่อสร้าง 41 28 / 30 3.6 13.82 1,641.51 1,716.87 -75.36 -4.39 5,185.55 2,805.86 +2,379.69 +84.81
13 ขนส่งและโลจิสติกส์ 41 32 / 33 3.04 13.97 2,516.54 4,690.58 -2,174.04 -46.35 4,858.50 9,941.39 -5,082.89 -51.13
14 ธนาคาร 40 11 / 11 4.31 17.21 53,382.40 53,538.54 -156.14 -0.29 109,333.44 106,071.76 +3,261.68 +3.07
15 สื่อและสิ่งพิมพ์ 39 35 / 42 2.63 24.94 2,467.53 1,034.53 +1,433.00 +138.52 2,942.18 1,780.64 +1,161.54 +65.23
16 วัสดุก่อสร้าง 38 23 / 24 2.92 17.88 9,105.52 14,242.12 -5,136.60 -36.07 24,311.21 28,651.47 -4,340.26 -15.15
17 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 37 58 / 66 4.44 9.4 12,499.15 17,200.87 -4,701.72 -27.33 28,990.70 27,129.19 +1,861.51 +6.86
18 บรรจุภัณฑ์ 34 23 / 24 3.95 18.9 494.37 757.09 -262.72 -34.7 1,268.67 1,452.91 -184.24 -12.68
19 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 33 9 / 10 3.21 19.12 1,893.67 2,610.04 -716.37 -27.45 3,735.36 4,560.34 -824.98 -18.09
20 เหล็ก 32 24 / 30 3.38 30.16 337.28 411.07 -73.79 -17.95 41.93 1,872.57 -1,830.64 -97.76
21 ยานยนต์ 31 21 / 24 6.12 12.62 635.22 1,341.42 -706.20 -52.65 1,838.84 2,818.47 -979.63 -34.76
22 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 31 26 / 26 5.79 16.31 5,644.74 34,797.10 -29,152.36 -83.78 16,769.37 54,623.73 -37,854.36 -69.3
23 แฟชั่น 30 21 / 25 2.3 13.17 783.74 1,280.95 -497.21 -38.82 1,494.28 1,993.03 -498.75 -25.02
24 ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน 29 13 / 14 1.85 27.42 -178.32 75.50 -253.82 -336.19 -252.19 279.06 -531.25 -190.37
25 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 27 33 / 35 3.34 40.19 -480.78 414.24 -895.02 -216.06 -535.38 839.02 -1,374.40 -163.81
26 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 26 10 / 10 5.22 113.38 100.59 591.15 -490.56 -82.98 414.01 1,355.01 -941.00 -69.45
27 การท่องเที่ยวและสันทนาการ 23 15 / 17 1.96 22.38 1,716.55 2,045.47 -328.92 -16.08 3,868.19 6,070.28 -2,202.09 -36.28
28 ทรัพยากร 20 1 / 1 2.53 21.69 5.70 6.04 -0.34 -5.63 10.29 12.04 -1.75 -14.53