อันดับอุตสาหกรรม index

 
# กลุ่มอุตสาหกรรม คะแนน จำนวน ปันผล% P/E กำไร
3Q62 3Q61 เพิ่ม(ลด) YoY% 9M/62 9M/61 เพิ่ม(ลด) YoY%
1 การแพทย์ 61 27 / 28 2.24 36.29 7,222.86 6,830.85 +392.01 +5.74 23,299.59 17,998.21 +5,301.38 +29.46
2 ธนาคาร 56 11 / 11 4.36 18.08 56,243.35 55,121.20 +1,122.15 +2.04 165,576.79 161,192.96 +4,383.83 +2.72
3 ประกันภัยและประกันชีวิต 55 17 / 19 3.16 11.6 5,784.86 3,112.34 +2,672.52 +85.87 11,875.60 8,860.28 +3,015.32 +34.03
4 เงินทุนและหลักทรัพย์ 53 38 / 41 3.63 24.86 6,582.26 6,099.11 +483.15 +7.92 17,835.32 16,881.99 +953.33 +5.65
5 ที่ปรึกษา 50 4 / 4 5.95 38.71 97.88 191.54 -93.66 -48.9 282.41 344.69 -62.28 -18.07
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 50 40 / 40 3.79 15.86 22,320.81 13,679.48 +8,641.33 +63.17 61,788.18 61,261.81 +526.37 +0.86
7 วัสดุก่อสร้าง 48 23 / 24 3.01 18.53 8,996.69 11,594.97 -2,598.28 -22.41 33,307.90 40,246.44 -6,938.54 -17.24
8 อาหารและเครื่องดื่ม 46 46 / 48 3.53 16.52 13,496.48 11,366.74 +2,129.74 +18.74 34,756.98 31,371.96 +3,385.02 +10.79
9 พาณิชย์ 45 34 / 38 3.36 22.97 13,650.03 13,526.28 +123.75 +0.91 39,909.22 38,905.63 +1,003.59 +2.58
10 ธุรกิจการเกษตร 45 12 / 12 2.98 8.38 493.77 1,755.88 -1,262.11 -71.88 1,054.88 4,209.50 -3,154.62 -74.94
11 บรรจุภัณฑ์ 44 22 / 24 4.25 20.63 527.09 553.15 -26.06 -4.71 1,824.17 2,088.67 -264.50 -12.66
12 พลังงานและสาธารณูปโภค 43 60 / 65 3.36 14.94 28,476.01 41,602.26 -13,126.25 -31.55 165,765.41 216,299.76 -50,534.35 -23.36
13 การท่องเที่ยวและสันทนาการ 41 16 / 17 2.01 20.92 4,842.48 1,608.38 +3,234.10 +201.08 8,710.67 7,678.66 +1,032.01 +13.44
14 ขนส่งและโลจิสติกส์ 41 33 / 33 3.16 14.65 2,646.31 5,284.21 -2,637.90 -49.92 7,513.45 15,226.90 -7,713.45 -50.66
15 สื่อและสิ่งพิมพ์ 41 35 / 42 2.6 22.34 460.76 674.57 -213.81 -31.7 3,363.81 2,399.11 +964.70 +40.21
16 ทรัพยากร 40 1 / 1 2.78 19.71 1.60 1.66 -0.06 -3.61 11.89 13.70 -1.81 -13.21
17 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 38 61 / 66 4.44 8.82 15,032.45 16,154.97 -1,122.52 -6.95 44,076.70 43,455.02 +621.68 +1.43
18 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 38 10 / 10 5.17 105.69 189.80 696.59 -506.79 -72.75 603.81 2,051.60 -1,447.79 -70.57
19 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 37 26 / 26 5.89 16.12 5,095.39 24,349.67 -19,254.28 -79.07 21,864.76 78,973.40 -57,108.64 -72.31
20 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 36 33 / 35 3.54 35.37 243.75 421.80 -178.05 -42.21 -235.27 1,307.80 -1,543.07 -117.99
21 บริการรับเหมาก่อสร้าง 34 28 / 30 3.51 14.41 931.61 2,395.50 -1,463.89 -61.11 5,671.68 4,988.47 +683.21 +13.7
22 ยานยนต์ 33 21 / 24 6.25 12.43 1,022.25 1,251.34 -229.09 -18.31 2,861.09 4,069.81 -1,208.72 -29.7
23 ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน 33 12 / 14 1.91 27.85 54.33 129.46 -75.13 -58.03 -197.86 408.52 -606.38 -148.43
24 แฟชั่น 31 21 / 25 2.41 13.63 418.19 706.46 -288.27 -40.8 1,907.33 2,677.74 -770.41 -28.77
25 เหล็ก 26 27 / 30 3.15 26.11 -931.70 1,052.17 -1,983.87 -188.55 -895.51 3,031.14 -3,926.65 -129.54
26 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 24 9 / 10 3.24 19.75 1,622.56 3,759.44 -2,136.88 -56.84 5,357.92 8,319.78 -2,961.86 -35.6
27 กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 20 1 / 1 6.28 7.32 217.30 223.54 -6.24 -2.79 650.19 579.35 +70.84 +12.23
28 เหมืองแร่ 20 1 / 1 0 0 -43.83 -59.90 +16.07 +-26.83 -24.09 -62.63 +38.54 +-61.54