TOP 100

100 อันดับเติบโตต่อเนื่อง Q3/2562

# หุ้น คะแนน ราคา ปันผล% MOS% รายได้% กำไร% P/E รายได้ GP SG&A Net MOS% ปันผล% ทุน Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
1 35 13.5 3.01 0 57.14 71.43 50.57
2 19 1.46 6.08 0 85.71 28.57 14.64
3 13 8.85 7.46 0 40 0 0
4 13 9.8 4.7 0 0 0 0
5 10 7.55 8.67 0 15 15 19.42
6 6 0 1.63 0 57.14 57.14 19.13
7 6 0.45 0 0 28.57 28.57 0
8 6 11 5.5 0 0 0 0
9 6 28 3.06 0 0 0 0
10 3 160 5.19 0 57.14 42.86 6.31

ผลตอบแทนต่อปี

0%

ปันผลเฉลี่ย

0%

เฉลี่ย 10 อันดับ

0%

0%

0%

0%

0%

0%

11 3 0.51 0 0 0 0 0
12 3 0 0 0 0 0 0
13 0 3.1 12.25 0 57.14 42.86 9.82
14 0 7.35 2.95 0 52.5 17.5 25.58
15 0 1.96 0 0 0 0 60.02
16 0 31 2.26 0 0 0 9.63
17 0 42.75 2.53 0 0 0 8.1
18 0 14.3 4.54 0 0 0 5.24
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 9.15 6.37 0 0 0 0

ผลตอบแทนต่อปี

0%

ปันผลเฉลี่ย

0%

เฉลี่ย 20 อันดับ

0%

0%

0%

0%

0%

0%