oppday รอบ ไตรมาส4 / 2558

oppday รอบ ไตรมาส4 / 2558

ตาราง oppday รอบ ไตรมาส 4 ปี 2558  มีหุ้นที่น่าติดตาม จับตามองเทรนด์ปี 2558  โอกาสทำการเจอก่อนมีสิทธิ์กำไรก่อน

(เพิ่มเติม…)

หุ้น BGH ปันผลปี 2556 2บาท เพิ่มทุน กู้เงิน แตกพาร์ 0.1

หุ้น BGH ปันผลปี 2556 2บาท เพิ่มทุน กู้เงิน แตกพาร์ 0.1

BGH ปันผลงวดการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 2 บาท โดยกำหนดสิทธิ์ที่ไม่ได้รับเงินปันผล XD วันที่ 25 มี.ค. 2557 และ มีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 02 พ.ค. 2557 นับเป็นการจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 1.8 บาท ถึง 11%  เป็นการจ่ายจาก งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นเงินสดที่บริษัทมีอยู่ในงบดุล
ประเด็นที่สำคัญต่อมาคือ การเพิ่มทุน และ การแตกพาร์ของบริษัทจาก พาร์ 1 บาท เหลือ 0.1 บาท จะทำให้เกิดอะไรขึ้น
(เพิ่มเติม…)

KFSDIV จ่ายปันผล 0.50 XD 13 ส.ค. 56

KFSDIV จ่ายปันผล 0.50 XD 13 ส.ค. 56

Screen Shot 2556-08-13 at 16.21.10

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
08/08/2556

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชี 1 เมษายน 2556 ถึง 28 มิถุนายน 2556 ซึ่งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยจะจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.50 บาทต่อหน่วยในวันที่ 22 สิงหาคม 2556

จากข้อความนี้หลายท่านอาจจะคิดว่า KFSDIV ปันผล 0.50 บาท แต่อยากให้ลองล๊อคอินเข้าไปดูในระบบ ดังรูปตัวอย่างที่ผมนำมาให้ดูเป็นการลงทุนในพอร์ตของผมเองจะเห็นว่า ประวัติการจ่ายปันผล จริงๆแล้วจ่ายแค่เพียง 0.25 บาทเท่านั้น

ขอแก้ไขเพิ่มเติมครับ ได้รับเมลยืนยันจากทางกรุงศรีแล้วว่าจ่าย 0.50 บาทตามที่แจ้งไว้นะครับ โดยมีข้อความที่ส่งถึงผมตามด้านล่างนี้
(เพิ่มเติม…)

KFSDIV ปันผล 19 เม.ย. 56 1บาท

KFSDIV ปันผล 19 เม.ย. 56 1บาท

รอบนี้ KFSDIV ปันผล 1 บาท ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 แล้วนับตั้งแต่ช่วงปี 2555 เป็นต้นมา โดยสถิติแล้วการจ่ายที่ราคา 0.50 บาทต่อหน่วย จะเป็นอัตราที่ปกติ แต่เมื่อนับย้อนกลับไปสองครั้งที่ผ่านมาจ่าย 1 บาท 0.75 บาท และรอบนี้กลับมาจ่าย 1 บาทอีกครั้ง

และที่น่าสังเกตุก็คือ การจ่ายปกติจะประกาศในช่วง พฤษภาคม ของทุกปี แต่รอบนี้ประกาศเร็วขึ้นคือ XD วันที่ 19 เมษายน 2556 จ่ายวันที่ 30 เมษายน 2556 ส่วนท่านที่จะซื้อกองทุนนี้จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลังวัน XD วันแรกคือวันที่ 22 เมษายน 2556

Screen Shot 2556-04-17 at 22.20.00

ผมเองได้เงินปันผลมาหลายจำนวนแล้วเหมือนกันสำหรับกองทุนนี้ โดยปกติจะปันผลปีละ 4 ครั้ง ดีใจกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านด้วยครับ

EGCO ปันผลงครึ่งหลังปี 55 อัตรา 3.25 บาท/หุ้น จ่าย 3 พ.ค

บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 56 ให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 55 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท

แบ่งเป็นเงินปันผล 1.37 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ เงินปันผลจำนวน 0.21 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ และเงินปันผลจำนวน 1.67 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 55 จำนวนหุ้นละ 2.75 บาท เมื่อวันที่ 21 ก.ย.55 จะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี 1 ม.ค.-31 ธ.ค.55 รวมหุ้นละ 6.00 บาท

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 56 ในวันที่ 24 เม.ย. กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล(Record Date) 21 มี.ค.และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มี.ค. โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค.

CPN ชนะคดีประกัน เทเวศประกันภัย

CPN ชนะคดีประกัน เทเวศประกันภัย

ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ CPN ชนะคดี
โดยพิพากษาให้เทเวศประกันภัยชำระเงินค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพย์สินเสียหาย จำนวนเงิน 2,719,734,975.29 บาท (โอ้วแม่เจ้า !!! ) และค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการขาดรายได้ จำนวนเงิน 989,848,850.01 บาท (โอ้วแม่เจ้า มีจ่ายเพิ่มอีก !!! )
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี (เห็นดอกเบี้ยแล้วไม่อยากคิดเลยว่าจะไปอีกอี่กพันล้าน) นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป ไม่อุทธรณ์ทนไหวมั้ยเนี่ย และถ้าอุธรณ์แล้วยืดไปอีก ดอกทบต้นน่ากลัวมาก ขอให้จบด้วยดีครับ

Screen Shot 2556-03-01 at 14.45.02

Pin It on Pinterest