SET Index

0 -1.19 -0.08%

Status : อัพเดท 29 มีนาคม 2558 07:59:05

28 มีนาคม 2558 17:35:12
 • SELL
          
  BUY
 • ต่างชาติ -1046.52
  Foreign Investors
  0%
   
  0%
 • สถาบัน -175.38
  Proprietary Trading
  0%
   
   
  0%
   
 • หลักทรัพย์ 351.39
  Proprietary Trading
  0%
   
   
  0%
   
 • รายย่อย 870.51
  Local Individuals
  0%
   
   
  0%
   

การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 26-03-2015

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
ฉี ฝง หลินซื้อHFT3.6669,300
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตรซื้อSPCG27.5020,000
ประเดช กิตติอิสรานนท์ซื้อEVER1.881,000,000
พรวุฒิ สารสินรับโอนAP0.00600,000
ยุทธ ชินสุภัคกุลซื้อEPCO6.28200,000
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ขายCHG19.0520,000
กิตติ ชีนะเกตุซื้อUAC8.9047,000
ธนกร ปุลิเวคินทร์ขายMAJOR32.0020,000
โรจน์ภันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกรซื้อTLUXE5.8340,000
เชง นิรุตตินานนท์ขายTUF20.10150,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

วันจักร์ บุรณศิริ
30,000,000@2.03
สุทธิชัย แซ่หยุ่น
23,344,700@2.49
จิรโมท พหูสูตร
18,630,400@3.22
สนั่น ศิริพนิชสุธา
15,000,000@3.73
พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ
14,420,000@2.88
เสริมสิน สมะลาภา
8,000,000@2.67

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3