การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 24-06-2016

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
ณัฏฐ์ จริตชนะขายHMPRO9.7015,000
แคทลีน มาลีนนท์ซื้อTSE3.8647,900
ณัฏฐ์ จริตชนะขายHMPRO9.7230,000
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ซื้อASN7.4550,000
เนติรัด สังข์งามขายNCL0.461,283,300
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ขายAJ5.9510,000,000
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ซื้อAJ5.9510,000,000
กำจร ชื่นชูจิตต์ซื้อTTI26.00200
อนันต์ กาญจนพาสน์ซื้อBLAND1.602,000
นาวี เลิศพาณิชย์กุลซื้อBAFS35.2520,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
70,679,200@24.02
ขจรพงศ์ คำดี
16,130,000@4.7
วิษณุ เทพเจริญ
10,500,000@0.54
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
10,000,000@5.95
สหัสชัย อินทรสุขศรี
7,107,000@1.14
อมร มีมะโน
6,600,000@1.22

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3