การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 12-02-2016

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อTSTE12.505,000
จำรูญ ชินธรรมมิตร์ซื้อKSL3.85192,900
อนันต์ กาญจนพาสน์ซื้อBLAND1.42500,000
กำจร ชื่นชูจิตต์ซื้อTTI26.005,000
เศรษฐา ทวีสินซื้อSIRI1.5220,000,000
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อTSTE12.401,000
พูนพรรณ ไชยกุลซื้อSMT14.141,400,000
สมนึก ไชยกุลซื้อSMT14.141,400,000
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อIHL7.0564,200
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรซื้อIRPC4.34500,000
ศุภกรณ์ เวชชาชีวะรับโอนPOST0.001,500,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

ชาญ เธียรกาญจนวงศ์
150,000,000@2.02
ธงชัย ลีกาญจนากร
56,000,000@0.85
รัตนา มาลีนนท์
54,559,120@1
เศรษฐา ทวีสิน
28,700,300@1.52
ปฐมา พรประภา
25,566,667@9.65
ประพล พรประภา
25,566,667@9.65

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3