SET Index

0 -19.18 -1.28%

Status : อัพเดท 02 มิถุนายน 2558 17:18:12

02 มิถุนายน 2558 17:22:14
 • SELL
          
  BUY
 • ต่างชาติ -1663.43
  Foreign Investors
  0%
   
  0%
 • สถาบัน -461.64
  Proprietary Trading
  0%
   
   
  0%
   
 • หลักทรัพย์ -674.49
  Proprietary Trading
  0%
   
   
  0%
   
 • รายย่อย 2799.57
  Local Individuals
  0%
   
   
  0%
   

การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 02-06-2015

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
มงคล สิมะโรจน์ซื้อSUSCO3.33100,000
ไพรัช สิฏฐกุลรับโอนSE-ED0.00637,160
ไพรัช สิฏฐกุลรับโอนSE-ED0.00176,474
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขายTSTE20.337,100
อนันต์ กาญจนพาสน์ซื้อBLAND1.51100,000
ภารดี พูลวรลักษณ์ขายMAJOR35.005,000,000
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซื้อVIBHA1.481,100,000
ยุทธ ชินสุภัคกุลโอนออกEPCO0.001,000,000
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถซื้อBA21.724,400,000
อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ซื้อCCN3.1450,000
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ซื้อDEMCO13.0010,000
อนันต์ กาญจนพาสน์ซื้อBLAND1.52100,000
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ซื้อBEAUTY4.20120,000
สาธิต เหมมณฑารพรับโอนPJW0.0083,000
สาธิต เหมมณฑารพขายPJW3.201,706,457

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

สรพจน์ เตชะไกรศรี
64,690,027@3.71
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
17,209,000@20.89
ทอมมี่ เตชะอุบล
12,981,000@1.35
สมนึก กยาวัฒนกิจ
12,612,000@2.74
ประเดช กิตติอิสรานนท์
8,500,000@1.92
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
6,000,000@19.25

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3