การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 29-07-2015

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
ประเดช กิตติอิสรานนท์ซื้อEVER1.1711,000,000
ยุทธ ชินสุภัคกุลซื้อEPCO5.7548,000
พิสุทธิ์ เลิศวิไลซื้อMBAX4.365,000
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อTSTE17.205,000
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ขายTRUE10.7012,000
ปรีชา วีระพงษ์ซื้อECL1.57100,000
เสริมศักดิ์ จารุมนัสซื้อDEMCO11.9075,000
นริศ จิระวงศ์ประภาซื้อSOLAR12.6050,000
มงคล สิมะโรจน์ซื้อSUSCO3.10300,000
สมชาย พิพิธวิจิตรกรซื้อM56.2532,500

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

เฉลิมชัย มหากิจศิริ
97,723,232@13
ประพล มิลินทจินดา
28,544,400@0.94
ธนานันท์ วิไลลักษณ์
16,800,000@25.5
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
12,050,000@5.54
ประเดช กิตติอิสรานนท์
11,000,000@1.17
สรพจน์ เตชะไกรศรี
10,079,900@2.74

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3