การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 01-01-1970

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ซื้อASN3.1549,000
นางสาว วาสนา สร้อยพลายขายXO10.508,000
นางสาว เกษร มาศเมฆขายXO10.3113,000
นางสาว ขวัญตา มีสมพรขายILINK5.58100,000
นาย อุทธรณ์ สระทองขายASEFA4.80100,000
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ซื้อSALEE1.10100,000
นาย ราชัน ควรหาขายCOLOR1.2512,700
นาย โชคชัย วลิตวรางค์กูรซื้อLH11.40100,000
นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ซื้อTTI28.00400
นาย คริสโตเฟอร์ เทปขายPIMO2.07400,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
สมาชิกใหม่ 2 sunantha เมื่อ 23/10/2018 06:02:40
ชำระเงินแล้วครับ 1 siwach เมื่อ 10/08/2018 13:51:19
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3