การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 01-12-2015

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
ยงศีล รุ่งชีวาซื้อJSP1.51200,000
ยงศีล รุ่งชีวาขายJSP1.53100,000
ยงศีล รุ่งชีวาซื้อJSP1.54100,000
ยงศีล รุ่งชีวาขายJSP1.55100,000
ยงศีล รุ่งชีวาขายJSP1.5651,500
ยงศีล รุ่งชีวาซื้อJSP1.52700,000
มงคล สิมะโรจน์ขายSUSCO0.47200,000
พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารีซื้อSOLAR10.0260,000
อนันต์ กาญจนพาสน์ซื้อBLAND1.54600,000
ยงศีล รุ่งชีวาซื้อJSP1.5150,000
ยงศีล รุ่งชีวาขายJSP1.53200,000
พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารีซื้อSOLAR10.00150,000
อำนาจ สุขประสงค์ผลขายTWPC6.48100,000
อำนาจ สุขประสงค์ผลขายTWPC6.4260,000
อนันต์ กาญจนพาสน์ซื้อBLAND1.54500,000
ภาณุ ศีติสารซื้อPSTC1.00500,000
ธนภัทร งามปลั่งขายAAV4.60500,000
สุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์โอนออกASIMAR0.002,310
ยงศีล รุ่งชีวาซื้อJSP1.48200,000
ยงศีล รุ่งชีวาซื้อJSP1.5050,000
วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขายSE-ED5.5550,000
ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อTMILL3.0010,000
พูนพรรณ ไชยกุลซื้อSMT10.0010,000
สมนึก ไชยกุลซื้อSMT10.0010,000
โสรัตน์ วณิชวรากิจซื้อRS10.50100,000
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อIHL7.2587,100
ทิวา จารึกซื้อTTCL17.10300,000
ฮิโรโนบุ อิริยาซื้อTTCL18.60100,000
ประครอง นามนันทสิทธิ์ซื้อARROW12.9057,700

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
33,825,200@22.87
จรีพร อนันตประยูร
27,593,700@2.95
โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์
25,000,000@10.5
ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
25,000,000@10.5
สมยศ อนันตประยูร
25,000,000@2.95
ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
24,939,580@0.3

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
SPCG OPP DAY Q3/58 New ! Valuation 3 Pronprom เมื่อ 20/11/2015 20:25:52
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3