การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 19-08-2016

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ซื้อASN6.7020,000
สมนึก ไชยกุลซื้อSMT6.7015,000
พูนพรรณ ไชยกุลซื้อSMT6.7015,000
สุรภัทร์ โรจนวิศาสขายWINNER3.2050,000
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อVNG15.48600,000
กำจร ชื่นชูจิตต์ซื้อTTI27.0020,300
กำจร ชื่นชูจิตต์ซื้อTTI26.25400
กำจร ชื่นชูจิตต์ซื้อTTI26.005,000
กิตติ ชีวะเกตุซื้อUAC7.0856,000
กำจร ชื่นชูจิตต์ขายUTP5.20830,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์
27,253,200@0.44
โชติก รัศมีทินกรกุล
15,600,000@4.4
ชนะ โตวัน
13,286,600@0.75
อนันต์ กาญจนพาสน์
12,606,800@1.36
เรน ฮวา โฮ
10,377,782@7.85
สุขุม พหูสูตร
10,020,000@3.74

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3