การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 28-08-2015

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์รับโอนEARTH0.001,500,000
อรุณี วิริยะจิตราซื้อAPCO1.5850,000
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราซื้อAPCO1.5850,000
กำจร ชื่นชูจิตต์ซื้อTTI26.0010,000
พงศ์ธร ธาราไชยขายPPS1.28200,000
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ขายPTT260.00600
กนกทิพย์ จันทร์พลังศรีโอนออกTPCH12.754,115,000
ปรีชา วีระพงษ์ซื้อECL1.61200,000
สมยศ อนันตประยูรซื้อWHA3.383,000,000
จิรโมท พหูสูตรซื้อSYNTEC2.78202,900

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

วทันยา วงษ์โอภาสี
419,000,000@0.33
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
16,744,300@20.54
อนันต์ กาญจนพาสน์
10,420,000@1.39
วันจักร์ บุรณศิริ
10,000,000@1.58
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
8,370,400@1.14
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
8,000,000@10.31

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
ถามตอบ Opp Day SPCG Q2/2558 1 Pronprom เมื่อ 13/08/2015 16:35:12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3