การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 29-04-2016

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ซื้อIFEC7.054,200,000
วรวรรณ โชควัฒนาซื้อNC15.4010,000
พิภพ โชควัฒนาซื้อNC15.4010,000
เยน หมิง ซันซื้อHFT4.8015,000
สมชาย พิพิธวิจิตรกรซื้อM52.2543,900
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อIHL7.45109,100
สุรพงษ์ เตรียมชาญชัยซื้อNPP1.431,380,000
สหัสชัย อินทรสุขศรีซื้อGREEN1.23331,100
พิเชษฐ กนกศิริมาซื้อSVI4.8620,000
สิรินันท์ เอกแสงกุลขายEASON3.704,000,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

ไพจิตร รัตนานนท์
154,400,000@2.04
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
32,910,100@23.96
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์
24,200,000@7.17
ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล
9,800,000@10.2
เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล
8,000,000@10.2
อรจิต เพียรวิทยาสกุล
6,500,000@10.2

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3