การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 31-05-2016

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลซื้อECL1.642,989,000
ณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจซื้อERW4.5040,000
ยุวดี พงษ์อัชฌาซื้อJMART7.95300,000
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อTSTE11.5010,000
ปริพล ธนสุกาญจน์ขายT0.0810,000,000
ซื่อเฉียง หลี่ซื้อSTA12.315,000
พิมล ศรีวิกรม์ซื้อTCMC3.92200,000
สมบัติ อุทัยสางซื้อBDMS24.0030,000
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ซื้อBKI357.001,000
ขจรพงศ์ คำดีซื้อEARTH4.705,000,000
สมบัติ อุทัยสางซื้อBDMS24.1020,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
21,000,000@13.7
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
12,501,100@24.08
ขจรพงศ์ คำดี
11,124,400@4.7
สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
4,334,800@4.01
กวงปิง โฮ
4,278,500@7.7
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
3,302,300@1.13

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3