การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 01-01-1970

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ขายPSH014.00100,000
นาย วิเชียร เจียกเจิมซื้อINSET003.69575,000
นาย วิเชียร เจียกเจิมขายINSET006.70500,000
นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ซื้อICN003.601,005,200
นางสาว อุมาพร เส้งสุยขายTPS003.20100,000
นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์โอนGULF000.001,000,000
นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ขายSMD014.002,220,000
นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ซื้อICN003.652,000,000
นาง พัชราวรรณ พุอุ่นขายSTECH002.7891,000
นาง ญาตา อ่อนอินขายSAPPE027.0075,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
ลงทุน500000 1 วิทูลณ์ เมื่อ 24/10/2021 20:37:55
โอนเงิน 1 ธนชัย เมื่อ 13/07/2021 13:28:41
การใช้งานเว็บ 1 อนุพงษ์ เมื่อ 25/05/2021 22:25:15
1000 1 อภินันท์ เมื่อ 12/02/2020 18:02:10
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3