การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 09-10-2015

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
สมบูรณ์ คุปติมนัสซื้อSC2.842,812,500
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อIHL6.9016,200
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ซื้อCHG2.29200,000
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ขายCHG2.34820,000
โพธิพงษ์ ล่ำซำซื้อMTI142.001,338,393
พนิดา เตียสุวรรณ์ซื้อPRANDA4.8010,000
สุธรรม ส่งศิริขายEA23.80200,000
จำรูญ ชินธรรมมิตร์ซื้อKSL4.07200,000
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อTSTE9.608,000
สรนารถ นันทมนตรีขายTASCO35.2510,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
230,000,000@6.3
เสริมสิน สมะลาภา
172,000,000@1.58
พิพรรธ พิหเคนทร์
40,000,000@4.8
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
26,000,000@10.28
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
18,700,000@19.61
ประสิทธิ์ จงอัศญากุล
14,000,000@0.2

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
ขอสอบถามครับ 3 Pat เมื่อ 23/09/2015 14:47:32
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3