เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.006.858.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA23.885.031.66วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.21พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF8.740.001.21เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.0023.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA6.903.640.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.003.571.12ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO13.904.023.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC135.111.759.60การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH33.091.5415.30การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ50.010.004.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI14.461.060.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN31.773.809.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.04พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM42.412.601.28วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP26.482.440.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.92พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.54เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE6.686.861.14บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC5.190.000.26บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH14.350.000.73สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.0010.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS55.513.1312.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD3.450.003.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX21.600.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML11.510.001.01เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT22.353.206.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ10.103.590.08เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.20ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA31.570.000.61พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC38.270.0012.40บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.003.94วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.29เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH23.920.003.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA110.290.756.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.000.003.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.002.320.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD43.770.632.28บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA14.339.096.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS38.503.445.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN18.206.133.26ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC29.851.4650.00พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS28.942.8715.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.007.346.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.000.9410.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND16.655.171.74พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.22วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX4.730.004.08พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC15.750.005.55พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL11.459.323.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.001.787.20การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE21.681.600.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC10.1622.735.45ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP40.480.002.76เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA42.191.962.04การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA11.636.6411.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.73สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.46พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR22.255.052.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD23.490.0255.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE24.481.376.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.03แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.51ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE38.940.000.54ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH33.442.7351.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW31.240.520.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.104.4944.50แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR5.785.130.79บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA534.910.7111.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP22.913.9918.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.004.440.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.17เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI31.131.54218.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL41.851.021.98วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB9.457.6910.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP38.151.270.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK18.281.8227.75บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC11.193.8620.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J11.105.1425.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE16.434.800.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM4.590.492.08ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS10.826.337.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC10.956.4923.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC14.387.4317.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI49.722.521.29พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.002.312.16เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC10.412.780.00พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI22.461.8026.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.279.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL35.920.006.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.0032.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.2712.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR34.981.484.74การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.2111.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC18.743.2014.70การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K40.780.230.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT0.000.002.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT40.851.4373.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY82.050.0011.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.002.02วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR35.833.171.27ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.1113.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG24.384.8012.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI11.214.414.58ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.002.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC6.523.632.46วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.46พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR4.791.8737.50แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE17.853.2220.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.8816.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.005.779.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.001.341.50แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP66.410.000.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM20.732.07164.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.006.3814.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.4311.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.005.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.005.7019.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR10.5424.005.00ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT24.421.102.98ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN6.116.075.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH5.266.9918.70ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.003.912.54บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET10.914.043.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.003.220.88เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF14.772.2628.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.64วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST42.321.034.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC24.225.5214.50ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.002.561.95พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI10.880.009.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH8.295.974.04วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA25.192.0334.75พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.002.24เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA108.875.958.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC18.225.103.16ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK122.370.000.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.000.98การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT29.299.090.88สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL16.263.8347.75แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.346.865.30เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH11.449.405.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT11.506.006.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.005.5511.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT20.130.000.75ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS12.676.068.25เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.05วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO93.067.260.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.485.8623.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI9.468.391.47พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG20.282.580.89วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW33.451.150.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS11.600.004.48ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM54.550.9135.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.004.92บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM52.653.742.12เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY12.890.003.06บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ181.700.348.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW63.824.231.89บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S19.451.083.72พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ14.912.7011.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.69ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO12.707.6912.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.343.236.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.007.65บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.146.2819.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL118.700.005.65พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.14เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL19.360.273.14พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED176.740.002.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE10.308.132.44พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP0.002.630.38วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.33พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.59ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT12.554.1747.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER10.530.000.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.001.31ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB85.941.730.61วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE0.000.001.11วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER19.670.000.77พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.2011.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG53.311.0774.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.006.2715.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY19.907.034.54เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.005.118.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.3713.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD18.545.711.39สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM21.305.653.72อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN11.530.001.07เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG26.741.664.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT12.614.8891.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART306.630.0012.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.005.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS0.000.000.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT29.444.1818.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM323.540.400.85เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON20.983.466.35บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK153.871.691.62วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.006.289.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER24.720.008.95พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.005.0918.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.11เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF0.004.940.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE25.881.922.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL9.490.001.92วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO25.090.000.99ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.001.99วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.006.0813.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN30.511.405.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI6.314.209.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP14.472.7522.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH7.136.9522.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL21.961.8834.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.526.7218.60บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR20.034.080.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.005.9411.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU13.865.304.72ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG22.293.067.15วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU8.444.8314.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL13.540.001.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.001.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA46.190.4853.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG5.284.135.60แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC11.976.112.68เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR10.547.961.98ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR20.984.7828.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.002.46สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.006.8312.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA26.821.764.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI14.338.221.47พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO6.223.030.67วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE4.4731.8021.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM28.591.640.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI11.162.604.26ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV21.622.7953.50การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA28.441.7023.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN23.010.950.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH21.552.6726.50การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT8.177.2618.50ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC13.265.0117.90ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.008.236.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU74.641.1816.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.477.513.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.855.304.72อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA4.8210.490.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK10.256.6824.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA31.245.2812.30ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK13.183.3623.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.00101.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR34.782.222.36การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.006.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC10.362.360.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO22.311.343.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL14.273.7320.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.692.6660.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC47.292.690.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI37.254.671.07บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.005.2217.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.0012.40ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP19.522.352.28ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO13.586.7928.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.56บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC0.000.001.74เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC3.894.123.66อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.0010.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP12.003.446.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART13.115.145.90พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH13.496.7611.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ14.326.252.58การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.001.650.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW13.435.998.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP12.946.616.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.005.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC0.005.104.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP8.246.457.70วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK9.420.303.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.4425.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS7.125.709.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.645.482.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC32.035.8110.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA10.707.0827.75ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.9723.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP17.214.650.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN0.001.5929.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR32.723.403.22อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.002.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC268.073.8517.40แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.002.430.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD20.961.3741.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX20.046.900.84เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI15.134.23331.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.001.902.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC24.231.8926.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW12.075.817.75วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.001.16เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.000.001.95บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI26.111.945.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE1.850.000.08เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.000.99พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT8.997.6911.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE10.790.001.39อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO14.049.467.95อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE30.933.392.38ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW19.283.5113.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM20.343.410.44วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL67.333.62466.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP6.055.038.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH34.153.605.50การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.701.44ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.814.270.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN29.251.5074.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH53.380.0093.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA37.451.0914.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO15.962.8310.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG18.022.960.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX8.159.303.98บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA24.173.9626.50แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF20.604.8249.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN26.637.555.35ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT13.532.5929.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT7.526.6624.60วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH24.273.29458.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH8.940.004.80แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR0.000.000.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA9.772.8025.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL9.3010.114.66ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH14.140.4912.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL0.000.541.21ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.004.024.98วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO14.002.878.15บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP40.390.003.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN166.810.672.00พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO6.530.001.39สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO38.200.811.37วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC8.916.277.45เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP12.932.470.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K14.537.191.38บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH14.533.6866.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT10.2711.025.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI17.222.55112.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC21.012.77325.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA9.542.521.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY15.007.693.96ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL36.311.1417.20พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.002.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA14.446.853.94ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS26.451.2924.90การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD27.085.242.86บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART10.957.528.30พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO25.994.213.68ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR13.391.651.66ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.04ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF5.980.000.83แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC10.629.377.50พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK103.890.990.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS61.742.560.77ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD33.022.169.85ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP13.194.719.55พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY56.720.0011.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC7.235.302.48บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN38.530.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.68เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB50.761.068.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO277.342.639.55อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON12.753.600.41วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG41.600.9221.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON9.905.81173.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S1110.554.537.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK50.801.5429.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT19.070.001.88ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT14.070.645.50เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.0010.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK12.004.599.95เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG40.122.212.26การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC0.001.914.16ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC33.812.715.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.003.0815.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC18.452.0841.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL25.141.613.56เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA62.440.001.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY3.371.611.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM28.941.4610.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW32.891.426.15การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.002.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE42.211.18384.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG14.215.1513.30ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO0.000.004.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV185.381.834.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA10.186.355.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP14.886.672.46เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT13.465.883.38ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN10.426.502.46พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER13.437.692.84พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY49.800.002.38พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.007.984.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN9.683.556.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.008.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.001.07พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK11.922.695.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA0.007.695.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP12.100.007.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.005.1316.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI68.550.767.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI12.496.150.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP9.415.6524.70ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT17.734.2723.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET12.265.111.74ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.50เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND34.820.002.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL9.545.793.28เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR28.022.466.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON11.204.0762.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW18.364.4813.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M27.353.1778.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC8.347.688.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI40.552.4261.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP8.375.7710.90กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS66.390.001.39เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY40.412.4031.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP27.444.4331.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.23บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI0.000.001.43อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP72.950.396.95พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.009.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.28บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO39.162.831.04วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO9.724.133.28พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI15.323.0094.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS21.482.3854.25พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.94เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL36.831.3887.25พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF6.758.350.79พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN61.310.000.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW6.944.3464.75ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX0.000.000.55เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT8.425.985.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.001.06เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF43.724.480.69เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN7.588.167.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC11.727.415.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT20.381.3718.20ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT8.340.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK10.249.643.82เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC53.630.000.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF68.941.242.44ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH30.401.68172.50การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT36.486.413.84ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE9.826.193.82พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3021.462.401.51ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.001.22วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM14.736.059.35อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP9.774.931.48วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG15.923.4019.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI30.482.842.90ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR11.332.029.90ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN14.623.213.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.000.000.80ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D51.791.326.75การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.008.553.94ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN26.020.005.65ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.26ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC748.421.690.59การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE28.353.353.96ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.001.010.99ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT14.756.054.96ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL5.854.2415.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX13.404.4610.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV13.784.066.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP41.641.722.90เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI11.520.001.33วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.59ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO33.691.4320.70วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.96สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE11.560.171.08พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.3113.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.001.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML26.851.291.16พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.0033.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT640.784.880.41ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.4212.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG6.504.525.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.002.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.001.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD9.105.488.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC31.500.664.48เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S11.666.252.24เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP85.673.470.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM729.562.1023.60พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E11.186.252.52ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO37.922.84335.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.17วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR14.415.711.23พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL17.384.0311.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA11.765.411.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK10.625.6036.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT10.815.3724.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG13.184.835.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT104.021.380.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP15.733.8469.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH10.173.001.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH13.760.312.28เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS14.606.321.90พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE13.402.121.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL20.652.2524.40พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA12.172.1613.90ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON19.123.761.86ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS13.407.267.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT43.680.9840.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK7.771.5825.25ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT28.432.303.02พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL9.393.4341.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC8.166.8861.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.001.401.44วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN21.112.993.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.009.25เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE15.183.9017.30แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC15.384.892.14วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI10.680.003.52วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET48.522.131.87อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS66.054.663.18เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC70.670.063.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT22.613.877.55พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT8.415.362.90ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.001.949.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK0.007.690.52ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.252.501.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO10.304.271.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO31.482.5138.50พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH8.467.283.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI40.406.360.59พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK16.080.0019.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL12.164.661.96พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL18.414.652.56เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE12.086.0418.10ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM11.880.001.11ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF8.301.296.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI7.804.2323.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA48.811.089.35ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO54.122.353.48พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC12.278.0012.70ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC7.223.0050.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.007.8311.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC28.464.277.45ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH19.002.125.60การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL13.366.425.45ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH174.810.8846.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT12.965.561.81ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS13.133.004.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG18.672.844.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG15.525.813.18บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH40.744.226.40ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.001.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH31.742.237.40การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP14.231.802.78วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR27.592.300.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC0.000.0012.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.15บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS21.783.7336.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM45.163.370.89เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH19.084.2364.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC30.041.8570.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG14.972.8878.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN4.926.863.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU24.772.1119.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND16.013.010.82การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART0.000.001.13วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM14.283.452.80การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH53.181.445.75การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.14สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG8.477.481.10พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.0023.055.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR12.126.9011.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC12.603.030.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP15.123.72134.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC19.343.914.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.46สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL54.260.009.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP80.250.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI12.573.751.60พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS9.455.093.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.567.1414.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.002.02สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC21.623.35240.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI74.630.989.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO27.002.261.61สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP17.992.381.47พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET19.027.439.15เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP18.017.192.78เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS37.204.361.78เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.91เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW16.983.1389.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC21.983.28215.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON22.421.045.75วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.001.7711.27ETF
2017-07-26 12:46:00SCC12.383.96452.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.539.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.003.7815.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA14.433.8559.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO38.882.0517.10พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT30.730.0017.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP10.417.0771.75ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB12.443.97139.50ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL10.423.37192.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY8.982.2238.00ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK11.642.18180.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB9.453.6619.40ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT153.790.000.71ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP7.994.7255.00ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI14.693.367.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB7.683.661.91ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.004.2522.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC0.001.7859.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS16.132.04234.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.137.2297.75ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3