เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.007.058.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA23.464.171.95วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF9.130.001.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.003.74ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA6.463.640.56สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC20.863.131.28ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO9.414.153.42สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC31.971.5611.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH40.291.3117.70การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.43พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ36.090.005.05วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI15.371.0070.50พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN30.353.3710.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.05พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM25.742.391.37วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP17.832.330.43พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.49เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE7.306.461.19บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC7.070.000.31บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH16.900.000.72สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.008.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS29.263.0011.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD3.780.003.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX70.520.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML11.050.001.01เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT23.183.086.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ12.103.180.09เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.22ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA23.850.000.58พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC77.410.009.45บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.004.26วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.32เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH92.730.003.84อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA45.990.945.35ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.000.002.32บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.002.286.35กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD41.460.602.38บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA16.1011.215.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS49.413.385.55อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN20.125.433.68ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC30.701.4351.00พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.004.12กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS37.662.2419.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.007.010.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.001.377.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.001.62บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND29.095.831.59พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.27วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX5.100.004.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC5.000.005.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL11.299.263.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA804.441.697.65การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE16.301.710.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC13.6514.798.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP19.840.003.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA36.302.011.98การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA10.236.4111.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.98สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.51พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR15.735.032.02ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD24.260.0253.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE23.951.785.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.06แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.69ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE26.640.000.54ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH31.392.9047.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW43.690.45214.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.264.3745.50แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR5.634.400.91บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA98.350.6711.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP23.283.8419.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP31.264.280.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.13เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI21.941.840.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL119.660.992.02วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB8.997.1411.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP112.261.3117.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.19สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK17.321.9625.75บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC11.845.4115.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J10.625.1225.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE17.344.420.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM5.470.442.26ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS11.746.108.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.68ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC12.195.4129.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC14.206.8419.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI16.692.481.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.002.561.95เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC10.272.7654.25พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI14.861.650.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.138.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL42.230.007.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.0048.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.6911.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR37.611.544.62การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.2611.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.29วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC18.862.7117.80การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.210.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT0.000.001.89พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT38.641.5368.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY448.890.008.65สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX10.962.8995.25แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.001.75วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR31.993.081.34ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.3512.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG24.254.620.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI10.495.153.88ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.002.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC8.792.883.08วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR4.682.910.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM18.281.090.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE16.713.4219.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.950.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.006.148.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL74.920.982.00แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP65.780.000.49สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM21.831.973450.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.006.9613.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.5511.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.004.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.005.8218.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR10.9723.305.15ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT26.171.073.02ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN5.677.144.74พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH4.876.5020.00ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.004.852.04บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET9.783.923.38เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.002.851.05เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF14.282.5225.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.76วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST46.821.094.58ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC5.934.7917.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.002.232.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.000.007.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH9.044.575.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA25.272.0235.00พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.002.38เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA26.725.039.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC15.315.003.18ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK412.210.000.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.05การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT27.277.551.06สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL15.773.8546.75แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.676.215.80เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH11.139.026.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT12.226.615.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.006.5412.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT26.013.400.94ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS7.847.306.85เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.16วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO39.017.340.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.226.1122.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI9.738.761.39พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG18.182.071.12วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW28.431.4659.75การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS14.360.004.84ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM45.130.9932.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC109.630.000.36พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.005.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM51.012.802.86เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY10.670.002.94บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ226.560.2910.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW0.005.231.53บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S16.941.263.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ13.842.9410.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.72ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO11.447.8712.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS11.253.156.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.009.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG6.716.6718.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL0.000.004.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL20.950.323.08พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED70.260.002.62สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE10.059.172.20พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP0.002.780.36วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.49พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.34อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.63ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT11.754.0649.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER0.000.000.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.001.48ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB774.281.760.60วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE0.000.001.32วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER16.480.000.63พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.230.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG56.541.2263.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.006.3515.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY14.576.414.96เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.005.029.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.5413.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD17.065.301.51สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM16.195.074.12อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN5.820.001.04เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG25.022.633.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT12.535.0583.50ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART0.000.009.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.005.15กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS25.750.000.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT26.005.0015.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM134.200.341.02เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON21.863.466.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK60.041.521.98วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.006.938.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER0.000.005.25พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.005.3317.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO523.040.000.14เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF0.005.297.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE28.272.132.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL10.090.001.81วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO32.530.001.12ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.002.46วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.006.2712.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN30.351.335.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI5.914.807.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP18.572.5923.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH6.988.0719.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL26.971.4943.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.785.7121.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR23.493.700.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.005.940.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU16.614.905.00ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG18.043.796.70วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU12.654.2716.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL13.090.001.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.001.48เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA39.170.4852.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG5.654.425.60แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC10.925.772.84เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR12.566.392.40ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR18.825.0026.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.002.52สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.006.8312.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA20.891.974.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO7.422.530.79วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE6.7147.5914.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM23.871.410.71ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI13.132.264.84ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV22.442.6954.25การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA23.261.8022.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN20.000.920.37สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH27.822.9723.50การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT8.877.0719.00ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC11.584.7718.70ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.0015.005.85พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU49.242.138.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.567.343.66พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.975.394.66อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA5.397.591.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK10.156.8823.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA9.974.8513.10ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.53สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK12.593.5021.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.00123.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR25.082.222.36การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A202.140.006.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC11.902.300.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO15.331.603.08พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL11.973.8519.70แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB19.182.6260.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC51.202.860.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI41.684.271.17บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.30แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.005.6915.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP20.652.192.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO11.806.9727.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC0.000.001.78เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC7.094.173.48อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.0012.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP9.943.625.85พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART9.387.293.82พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH12.786.7011.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ14.695.412.94การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC31.181.590.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW15.765.249.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP13.976.506.15พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.004.58ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC0.005.593.56เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP7.886.627.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK12.130.303.76พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.8224.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS8.384.9111.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC7.235.193.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC21.075.3911.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA11.106.1133.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.9523.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP18.864.2613.80แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN63.391.530.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR18.342.863.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.003.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC20.183.780.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO24.262.540.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD17.581.6743.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX12.616.290.90เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI14.334.32324.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.001.663.32อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC23.302.0224.90บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW11.005.667.95วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.001.71เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.000.001.97บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI52.191.870.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE3.340.000.16เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.001.13พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT10.407.0312.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE10.420.001.29อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO18.757.7811.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE27.723.252.46ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW17.274.0511.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM20.132.630.57วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL28.723.44460.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP6.554.978.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH24.773.705.40การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB56.840.661.51ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE19.114.2723.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN30.511.4475.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH58.570.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA39.371.0614.20การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO18.512.5211.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG22.832.540.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX10.108.494.04บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA25.953.8527.00แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF23.194.3056.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN17.647.025.70ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT9.472.630.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT8.036.710.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH24.923.23466.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.006.60แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR0.000.000.79พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA10.052.4628.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL15.506.097.75ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH11.170.639.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL209.980.461.47ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.003.545.65วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO15.253.118.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP22.680.002.98เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN69.150.642.06พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO7.820.001.62สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO52.740.781.64วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC9.406.357.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP11.452.580.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K8.264.672.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH16.023.8961.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT10.4311.215.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI14.993.3583.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC19.203.060.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA9.852.521.19เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY21.144.296.90ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL37.131.1117.70พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.002.14ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA13.487.113.82ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS43.041.2725.00การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD18.315.172.92บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART9.978.327.40พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO26.473.714.20ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR22.651.462.06ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC71.800.000.04ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF9.470.000.93แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC12.017.379.60พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK111.901.012.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS81.142.780.70ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD35.402.408.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP20.784.5710.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY55.720.0012.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC7.194.652.78บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN46.210.0030.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.78เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB41.381.216.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.06พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO0.003.018.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON15.273.190.47วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG28.331.8910.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON10.715.60176.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S1110.194.937.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK30.311.9023.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT27.790.002.30ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT13.940.546.35เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.0010.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK12.154.559.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG34.532.511.96การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC100.181.844.28ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC37.693.074.22อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.003.3913.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.82วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC19.692.0938.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL25.261.703.32เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.49พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA51.290.001.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY3.871.511.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM29.611.4610.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW32.321.306.85การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG64.990.001.71พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE196.144.55404.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG12.285.190.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO0.000.004.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV28.411.685.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA10.715.955.60วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP14.546.272.72เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT14.755.323.86ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN10.536.612.36พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER12.437.972.80พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY49.200.002.00พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.008.294.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN11.763.187.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.007.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.001.11พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK10.292.834.98เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA0.006.876.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP9.190.005.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.005.1915.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI115.051.293.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI11.025.4477.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP9.056.0623.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT18.734.6521.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET26.914.741.91ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.50เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND39.670.002.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL9.265.463.46เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR18.542.426.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON11.923.5570.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW16.994.9612.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M25.053.5771.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC9.456.409.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI25.082.3562.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP8.455.9410.00กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS65.290.001.38เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY39.652.5629.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP18.734.0333.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.28บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI0.000.001.43อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP65.200.535.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.009.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO26.312.881.05วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO11.514.382.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI12.713.1590.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS22.312.2959.25พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.76เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL33.261.5577.50พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF13.117.950.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN53.840.000.57พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW6.943.8566.25ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX80.330.000.59เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT8.755.595.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.001.24เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF22.244.410.69เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN7.508.567.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC11.887.845.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT18.001.6814.80ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT8.280.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK9.0411.543.90เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC0.000.000.57พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF68.781.252.44ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH31.391.62178.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT40.876.014.18ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE9.049.402.66พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3018.902.841.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.001.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM14.076.478.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP12.793.731.92วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG16.113.5717.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI27.533.492.32ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR14.551.5013.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN17.332.364.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.000.000.87ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D43.041.257.25การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV299.467.754.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN20.680.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.43ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.001.270.78การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE27.653.194.08ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE63.870.961.12ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT15.775.835.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL6.663.6415.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX13.864.1611.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV14.864.066.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP20.641.702.90เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI18.050.001.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO47.711.7517.10วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.72สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE13.530.200.89พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.3312.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.001.11พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML640.351.141.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.0035.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT199.864.550.44ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.5611.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG8.424.036.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.002.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD9.945.518.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC33.460.600.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S9.726.142.30เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP33.182.980.87บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM725.992.5919.50พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E11.785.712.80ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO7.373.22298.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.22วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR21.483.791.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL15.135.818.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA14.064.621.65วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK10.205.3138.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT9.885.1025.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG15.535.864.86ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT77.711.410.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP14.673.6372.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH12.283.160.96พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH10.540.411.69เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.94พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS13.806.002.00พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE16.992.131.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL21.292.2524.40พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA13.011.9415.10ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON21.053.152.24ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS9.2910.055.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT31.811.0737.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK7.621.4827.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT17.932.652.66พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL10.242.8947.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC8.025.9670.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.001.351.47วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN24.782.703.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.0011.90เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE13.404.5614.60แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC14.275.422.10วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI15.050.003.88วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET34.882.002.02อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS19.224.213.66เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC0.000.063.32ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT20.814.656.80พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT8.713.722.98ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.002.157.85กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK629.877.840.51ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.312.451.63พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO13.314.121.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO27.672.8034.00พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH8.807.053.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI18.425.070.74พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK35.100.0019.90ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL10.284.791.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL17.345.452.16เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE15.284.1927.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM49.530.001.14ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF8.251.306.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI8.104.5521.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA25.112.304.34ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO33.423.252.50พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC12.187.810.00ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC6.923.4743.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.008.7410.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC36.903.888.20ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH20.861.866.50การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL13.975.935.95ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH134.880.6364.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT14.815.491.78ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS8.372.934.08อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG19.452.744.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG13.976.122.88บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH31.104.036.95ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.002.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH30.462.776.05การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP19.751.892.66วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR26.882.450.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC0.000.0012.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.36บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS22.303.7336.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM31.473.260.92เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH16.394.6159.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC27.322.0460.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG15.382.7183.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN5.576.294.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU27.402.1418.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND11.632.750.92การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART0.000.001.12วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM14.284.352.24การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH55.241.724.94การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG8.226.251.27พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM34.8618.637.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR11.426.9011.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC12.413.040.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP14.693.73136.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC15.063.335.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL28.540.008.35ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP480.570.0013.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI12.124.381.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-03 17:11:00IFS8.855.702.98เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.157.3013.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.001.99สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC21.303.70216.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI69.960.839.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO24.312.431.52สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP20.142.131.65พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET14.736.7310.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP15.036.453.08เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS22.654.171.88เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.001.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW15.933.0591.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC18.833.77189.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON35.271.195.05วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.6510.93ETF
2017-07-26 12:46:00SCC12.283.93454.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.4810.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.004.2313.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA18.153.0876.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO36.322.2615.50พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT10.580.0017.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP9.747.1969.50ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB10.904.28129.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL11.353.10206.00ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY11.342.2238.25ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK11.852.10191.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB9.523.7018.80ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT3.000.000.78ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP7.934.8254.25ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI14.043.806.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB7.863.372.02ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.004.2920.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC0.001.8753.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS12.612.11181.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO10.477.6391.75ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3