เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.007.029.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA16.775.331.52วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.17พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF12.880.001.15เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.0020.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA5.604.000.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.004.120.97ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO10.503.583.98สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC223.121.739.95การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH36.171.4216.00การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.004.60วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI14.081.0765.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN42.663.3010.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.04พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM24.542.771.11วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.003.130.31พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.88พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.42เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T11.590.000.06บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE7.468.160.94บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC4.620.000.23บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH16.500.000.69สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.008.55บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS51.642.9513.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD4.980.003.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML13.560.000.97เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH102.160.000.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH102.160.000.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT19.283.815.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ12.543.590.08เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.19ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA55.450.000.58พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC71.350.0011.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.002.98วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.26เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.002.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA0.000.895.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.000.002.56บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.002.276.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.761.90บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA9.048.576.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS80.993.914.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN26.647.142.76ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC31.921.3454.25พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.003.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS36.962.6316.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.006.816.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.001.148.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND15.035.921.51พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX6.050.003.52พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC9.510.004.86พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL11.2810.642.84อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.001.956.60การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE23.071.627.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC12.2529.764.22ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.002.16เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA44.611.982.02การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA12.268.159.15พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.34พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR28.966.581.51ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD22.900.0257.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE0.001.555.55เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.00แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.51ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE15.740.000.56ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH30.143.2442.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW42.410.500.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC8.924.7142.50แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR8.546.780.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.000.829.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP23.764.3216.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.004.620.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.13เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI40.921.68199.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL24.021.241.63วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB9.848.709.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP18.971.3316.60บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.16สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK13.242.1623.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC11.173.4921.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J11.624.9426.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE19.994.690.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM4.570.511.92ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS16.846.497.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.67ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC14.246.6722.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC15.167.4717.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.003.051.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.003.211.56เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC10.272.6856.00พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI90.721.870.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.379.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL51.780.005.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.005.8113.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR37.061.464.80การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.2611.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.24วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC18.323.0815.60การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K51.680.190.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT0.000.001.87พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT42.171.4174.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY69.360.0011.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS1.370.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.002.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR31.293.481.15ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.005.7113.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG23.684.6212.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI8.554.134.80ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.002.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC10.563.782.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR10.092.150.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE20.212.7024.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.006.250.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.005.779.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.001.651.23แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP36.000.000.44สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM20.872.11160.50การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.006.0415.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.490.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.004.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.005.5820.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR11.1925.534.70ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT13.391.152.84ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN6.486.245.45พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH5.947.2618.00ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.003.632.72บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET11.484.223.08เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.003.630.79เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF16.682.2427.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.64วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST58.891.114.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC27.086.110.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.002.841.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI8.880.007.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH8.777.503.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA25.522.1333.75พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.001.92เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA0.005.958.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC15.645.193.08ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK227.400.001.37บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.000.98การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT20.339.880.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL16.923.8347.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.787.234.98เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH14.179.525.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT11.136.006.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.005.5511.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT18.510.000.69ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS12.065.469.15เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.000.91วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO0.008.13160.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.965.8323.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI8.979.271.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG31.123.330.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW68.901.170.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS11.300.004.16ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM54.440.7442.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.28พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.004.88บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM71.613.852.12เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY12.900.003.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ55.040.358.40บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW120.365.131.57บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S21.571.223.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ12.853.179.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.66ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO13.488.3312.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.463.360.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.009.35บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.126.3218.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL42.040.005.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL15.850.273.14พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.002.68สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE10.219.352.12พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP0.003.030.33วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL28.400.001.18พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.72ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT12.234.4445.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER4.980.000.37พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT35.020.001.27ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB13.791.700.61วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE0.000.000.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER18.210.000.65พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.3411.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG46.700.9879.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.006.3915.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY16.147.604.22เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.005.138.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.4213.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD16.406.151.28สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM32.276.603.26อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.93เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG19.811.714.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT12.034.9983.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART69.800.0011.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.005.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS0.000.000.86สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT28.264.1318.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.470.72เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON17.144.005.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK0.002.011.22วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.005.9710.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER22.440.008.50พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.004.8219.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.09เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF0.006.076.15อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE19.201.752.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL13.760.001.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO33.400.000.85ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.001.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.006.0413.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN27.351.434.94สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI6.004.808.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP16.162.9420.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH6.808.0319.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL23.341.9034.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP7.027.3517.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR16.844.650.43พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.005.8911.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU15.685.484.54ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG25.582.957.55วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU13.145.5112.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL12.750.001.67เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.001.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA39.710.5050.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG4.474.725.25แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC14.447.242.28เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR10.498.571.82ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR19.035.4025.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.007.0512.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA21.871.674.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI16.809.921.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO5.583.390.59วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE5.2425.3226.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM18.311.850.53ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI11.852.873.84ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV22.572.7453.00การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA25.941.4826.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN35.680.910.31สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH20.502.7725.50การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT7.667.8517.20ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC17.655.2717.00ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.008.566.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU55.501.3314.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.608.273.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.395.484.56อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA8.4911.810.72พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK11.176.0226.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA60.255.8611.20ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.47สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK16.713.2223.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.0094.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR36.182.342.24การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.006.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC12.012.430.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO30.031.563.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL12.423.870.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.202.6460.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC60.352.280.78พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.005.620.87บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.004.6217.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP23.612.532.04ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO15.407.3125.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.45บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC0.000.001.82เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC4.014.843.16อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.009.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP10.772.987.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART10.955.864.66พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH15.337.0810.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ11.116.152.60การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.001.9030.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW12.815.329.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP10.777.415.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.004.26ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC0.005.593.56เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP8.466.997.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK9.090.313.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.4425.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS6.776.119.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.596.062.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.006.709.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA9.607.0228.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.2624.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP19.146.289.80แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN0.001.610.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR33.373.742.94อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.002.54เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC68.173.890.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.002.466.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD18.121.4041.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX92.217.430.76เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI14.424.38321.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.002.293.12อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC17.402.6919.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW26.707.036.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.001.04เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.000.001.87บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI16.612.020.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE2.910.000.07เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.000.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT9.878.2610.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE13.590.000.91อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO11.5913.025.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE23.003.702.16ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW18.433.7012.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM24.704.170.37วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.003.700.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP6.495.636.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH30.753.925.10การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.761.31ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.374.3622.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN28.221.6267.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH47.560.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA38.761.0613.90การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.003.598.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG17.592.930.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX8.989.743.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA28.603.2831.75แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF32.905.740.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN16.027.415.30ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT23.272.880.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT7.586.770.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH23.323.33448.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.004.34แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR0.000.000.76พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA8.053.5620.30ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL9.1911.024.48ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH14.500.4813.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL57.850.571.17ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.004.134.86วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO12.163.247.15บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP60.720.002.74เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN126.410.761.75พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO8.040.001.19สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO49.750.721.54วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC9.577.296.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP11.962.46177.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.009.011.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH18.123.1974.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT10.0511.615.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI16.522.39115.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC20.292.86311.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA9.142.751.11เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY14.7310.712.84ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL36.251.1816.60พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.002.16ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA19.547.263.82ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS26.451.3024.50การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD28.915.432.78บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART8.849.396.60พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO25.744.643.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR11.642.050.00ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.03ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF7.420.000.76แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC19.688.557.55พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK83.971.052.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS210.612.700.71ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD29.762.189.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP36.925.118.55พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY82.190.0016.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC9.285.822.26บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN41.730.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.57เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB49.561.048.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.03พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO30.022.519.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON13.293.780.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG29.661.0019.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON10.565.990.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S1110.424.298.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK46.842.0122.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT15.710.001.51ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT13.310.704.98เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT34.960.0010.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK11.814.5010.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG46.762.082.38การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC0.002.203.66ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC27.612.665.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.002.9815.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC20.601.8544.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL21.811.703.34เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA551.750.000.94วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY4.222.001.11พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM22.791.3311.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW35.031.446.20การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE45.461.34340.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG14.495.220.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO0.000.004.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV0.001.854.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA9.697.024.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP11.847.122.34เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT9.268.262.44ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN9.616.962.32พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER13.527.592.88พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY0.000.001.88พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.007.914.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN10.194.106.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.007.95อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.001.01พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK13.662.775.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA0.008.115.35ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP10.640.005.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.004.6617.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI32.470.686.95อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI14.396.7763.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP9.695.5425.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT16.974.5021.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET10.574.921.83ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.42เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND27.090.002.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL8.626.692.84เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR488.873.004.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON14.144.3958.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW18.814.3213.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M26.283.2776.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC8.957.788.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI73.182.390.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP8.075.6610.60กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS74.980.001.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY41.982.1734.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP35.015.0527.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI0.000.001.46อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP68.020.416.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.008.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO20.683.060.97วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO8.684.513.02พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI19.693.1589.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS26.212.1064.50พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.72เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL35.541.4283.00พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF5.737.500.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.48พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW5.755.7748.50ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX0.000.000.51เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT8.695.935.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.001.04เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF22.124.550.65เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN6.599.906.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC10.567.775.15ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT16.751.5017.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT4.180.0015.10แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK10.7911.143.34เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC10.220.000.61พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF66.111.272.36ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH26.162.07139.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT21.506.513.86ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE7.666.613.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3019.832.481.43ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.001.07วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM14.926.368.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP11.195.221.38วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG16.383.2419.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI22.923.312.50ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR12.472.179.25ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN15.673.293.04เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.000.000.67ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D55.601.595.55การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.0010.473.18ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN25.820.005.65ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.15ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.002.040.49การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE28.714.282.98ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.001.010.98ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT14.106.384.74ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL5.394.4114.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX12.325.179.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV13.444.236.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP24.061.882.70เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI117.210.001.31วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.57ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO17.251.4320.80วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.48สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE9.460.180.99พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.2514.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.001.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML22.251.381.07พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.0034.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT0.005.130.39ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.1612.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG6.525.784.52ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.88สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC73.010.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD9.005.488.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC36.070.773.84เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S7.806.252.28เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.003.970.62บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM729.021.9824.90พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E15.637.022.32ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO17.052.68360.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.000.97วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR21.016.041.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL13.834.9510.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA10.876.451.23วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK11.205.7235.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT10.205.3724.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG12.655.385.20ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.001.460.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP29.703.8569.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH13.502.971.01พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH14.790.252.82เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS18.397.451.65พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE11.012.161.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL17.812.7420.30พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA11.772.1114.20ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON37.654.141.70ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS16.228.596.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT36.371.0438.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK12.301.610.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT0.002.293.12พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL10.773.9635.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC9.288.1053.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.001.751.15วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN15.294.032.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.008.85เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE14.393.7618.10แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC15.265.132.04วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI11.110.003.92วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET2.002.261.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS27.315.072.94เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC27.300.072.72ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT24.233.359.20พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT8.495.512.76ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.001.6710.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK32.718.330.49ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN10.552.521.59พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO4.864.241.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO28.452.7435.00พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH8.587.692.82พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI19.537.350.51พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK42.130.0019.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL16.284.092.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL19.324.142.96เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE15.436.1118.20ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM6.940.000.99ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF7.281.376.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI6.785.2418.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA30.311.208.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO70.382.673.00พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC13.058.2012.20ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC7.243.0648.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.007.7611.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC35.455.425.65ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH20.412.165.55การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL11.838.883.90ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH859.600.9045.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT12.925.411.86ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS14.693.243.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG19.612.964.08พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG13.175.633.12บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH0.004.256.35ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.002.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH30.772.067.95การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP15.291.892.64วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR30.152.270.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC19.070.0011.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.14บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS20.994.1233.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM22.983.330.90เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH20.973.9966.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC59.150.9371.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG14.753.210.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN5.717.263.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU21.942.3116.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.002.750.90การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART135.290.001.13วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM12.233.902.44การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH62.551.246.75การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG7.989.640.84พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.0027.644.92เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR11.876.9611.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC12.562.990.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP10.844.03124.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC49.254.953.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC1.000.000.77สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL422.080.008.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP14.000.0013.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI11.933.661.64พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS7.654.893.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.897.4113.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.002.42สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC23.253.52227.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI77.090.9110.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO28.642.381.53สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP20.781.861.89พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET28.957.958.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP17.448.622.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS33.764.591.67เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.89เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW16.503.1089.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC24.123.01228.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON17.701.075.60วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.001.8110.97ETF
2017-07-26 12:46:00SCC13.174.25424.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.619.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.002.9219.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA12.954.7748.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO40.781.8818.30พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT35.120.0015.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP10.117.3867.50ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB10.414.76117.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL9.063.86171.00ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY7.912.4634.75ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK10.452.49165.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB8.214.1517.20ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT304.100.000.67ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP8.184.6956.50ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI14.563.187.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB6.304.521.56ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.003.6025.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC0.001.6858.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS15.432.14219.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.726.76102.50ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3