GL 0

0.00 0.00%

Status : อัพเดท 07-04-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 0.00
เปลี่ยนแปลง 0.00
% เปลี่ยนแปลง 0.00
วันก่อนหน้า 0.65
เปิด 0.00
สูงสุด 0.00
ต่ำสุด 0.00
ปริมาณ (หุ้น) 0
มูลค่า('000 บาท) 0
ราคาเฉลี่ย 0.00

0

P/E

0

Yield%

71.43

Revenues Stable%

28.57

Profit Stable%

0

Quick Ratio

0

Current Ratio

1.82

Asset/Dept Ratio

2.07

D/E Ratio

0

Avg. Collection Period
(Days)

0

Avg. Payment Period
(Days)

0

Avg. Inventory Period
(Days)

0

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.2740 บาท XD 05-05-2560

การซื้อขายของผู้บริหาร GL

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
16-02-2012กัปตัน จีระเศรษฐซื้อ25.00100
24-02-2012สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ25.00100
24-02-2012ดีพงศ์ สหะชาติศิริซื้อ24.9010,000
24-02-2012กิตติชัย มณีนนท์ซื้อ24.20500
24-02-2012ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ24.10500
29-02-2012อัจฉรา ชัยนาซื้อ24.60100
22-05-2012วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ26.0010,000
11-06-2012กิตติชัย มณีนนท์ขาย25.507,000
12-06-2012อัจฉรา ชัยนาขาย25.503,200
13-06-2012ดีพงศ์ สหะชาติศิริขาย26.0010,500
12-06-2012วันเฉลิม วงศ์พันธุ์ขาย26.005,500
06-07-2012ดีพงศ์ สหะชาติศิริขาย30.0015,000
31-08-2012สืบสันต์ ทรรทรานนท์ซื้อ39.5010,000
10-09-2012โศณิต พิชญางกูรซื้อ49.254,000
11-09-2012โศณิต พิชญางกูรขาย50.254,000
29-10-2012โศณิต พิชญางกูรซื้อ56.503,000
27-11-2012วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ44.0010,000
26-11-2012โศณิต พิชญางกูรขาย75.753,000
28-02-2013วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ82.0010,000
08-03-2013วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ75.005,000
27-05-2013ดีพงศ์ สหะชาติศิริขาย11.75184,600
17-06-2013สืบสันต์ ทรรทรานนท์ซื้อ11.50100,000
10-06-2013วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ10.3020,000
13-06-2013วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ10.0020,000
06-08-2013ดีพงศ์ สหะชาติศิริซื้อ7.35194,500
06-08-2013วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ7.35486,390
06-08-2013สมชัย ลิมป์พัฒนสินซื้อ7.35274,150
07-01-2014วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ4.8750,000
11-04-2014พลเดช เทอดพิทักษ์วานิชซื้อ6.403,000
11-04-2014พลเดช เทอดพิทักษ์วานิชซื้อ5.801,800
11-04-2014พลเดช เทอดพิทักษ์วานิชซื้อ4.921,200
19-03-2015สืบสันต์ ทรรทรานนท์ขาย12.10100,000
19-03-2015สืบสันต์ ทรรทรานนท์ซื้อ11.70100,000
28-04-2015ดีพงศ์ สหะชาติศิริซื้อ11.70139,000
28-04-2015วรศักดิ์ เกรียงโกมลซื้อ11.70333,000
28-04-2015สมชัย ลิมป์พัฒนสินซื้อ11.70139,000
08-05-2015พลเดช เทอดพิทักษ์วานิชขาย6.406,000
22-05-2015โศณิต พิชญางกูรขาย9.9570,000
22-05-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ10.3070,000
05-06-2015โศณิต พิชญางกูรขาย11.5180,000
05-06-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ11.7010,050
11-06-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ12.6842,000
11-06-2015สืบสันต์ ทรรทรานนท์ซื้อ12.502,100
12-06-2015วรศักดิ์ เกรียงโกมลขาย2.94150,000
16-06-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ13.8010,000
07-07-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ12.3025,000
20-07-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ12.3010,000
17-08-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ13.9070,000
24-08-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ15.5030,000
24-08-2015โศณิต พิชญางกูรขาย15.7030,000
25-08-2015ดีพงศ์ สหะชาติศิริขาย15.70100,000
25-08-2015ดีพงศ์ สหะชาติศิริขาย5.4564,800
26-08-2015โศณิต พิชญางกูรขาย15.24175,000
26-08-2015โศณิต พิชญางกูรขาย14.2450,000
26-08-2015โศณิต พิชญางกูรขาย14.0010,000
11-09-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ14.94130,000
21-09-2015กำพล สินถาวรซื้อ14.902,300
28-09-2015ดีพงศ์ สหะชาติศิริขาย15.50110,000
28-09-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ15.1020,000
30-10-2015กำพล สินถาวรขาย13.102,300
30-10-2015กำพล สินถาวรซื้อ3.862,000
06-11-2015กำพล สินถาวรขาย3.582,000
06-11-2015กำพล สินถาวรซื้อ15.503,500
06-11-2015กำพล สินถาวรขาย15.703,500
06-11-2015กำพล สินถาวรซื้อ17.203,000
11-11-2015สืบสันต์ ทรรทรานนท์ขาย19.3050,000
16-11-2015สืบสันต์ ทรรทรานนท์ซื้อ17.0050,000
16-11-2015สืบสันต์ ทรรทรานนท์ซื้อ16.9050,000
16-11-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ20.2050,000
18-11-2015สืบสันต์ ทรรทรานนท์ขาย18.3050,000
18-11-2015สืบสันต์ ทรรทรานนท์ขาย18.0050,000
18-11-2015กำพล สินถาวรขาย19.001,500
17-12-2015โศณิต พิชญางกูรขาย13.5020,000
21-12-2015โศณิต พิชญางกูรซื้อ15.5030,000
04-01-2016โศณิต พิชญางกูรซื้อ17.8020,000
04-01-2016โศณิต พิชญางกูรซื้อ18.2020,000
05-01-2016สืบสันต์ ทรรทรานนท์ขาย18.2080,000
17-02-2016โศณิต พิชญางกูรขาย20.98170,000
29-02-2016สืบสันต์ ทรรทรานนท์ขาย21.60250,000
01-03-2016วรศักดิ์ เกรียงโกมลขาย21.0070,000
16-03-2016สืบสันต์ ทรรทรานนท์ขาย21.7050
16-03-2016โศณิต พิชญางกูรซื้อ20.43160,000
16-03-2016โศณิต พิชญางกูรขาย20.14160,000
03-05-2016วรศักดิ์ เกรียงโกมลขาย21.60120,000
18-05-2016สมชัย ลิมป์พัฒนสินขาย29.05500,000
29-08-2016เฟรดดี่ มารีซื้อ37.4320,000
29-08-2016เฟรดดี่ มารีซื้อ38.8110,000
29-08-2016เฟรดดี่ มารีซื้อ37.963,000
14-09-2016โศณิต พิชญางกูรขาย12.685,555
15-09-2016สมชัย ลิมป์พัฒนสินซื้อ34.2587,000
05-10-2016สืบสันต์ ทรรทรานนท์ซื้อ37.00100,000
05-10-2016โศณิต พิชญางกูรซื้อ38.2730,000
22-12-2016สมชัย ลิมป์พัฒนสินซื้อ62.5047,000
23-12-2016สมชัย ลิมป์พัฒนสินซื้อ56.5020,000
30-08-2017สืบสันต์ ทรรทรานนท์ขาย18.40100,000
26-06-2018มุเนะโอะ ทาชิโร่ซื้อ5.57100,000
27-06-2018มุเนะโอะ ทาชิโร่ซื้อ5.3227,400
28-06-2018มุเนะโอะ ทาชิโร่ซื้อ5.3455,000

BIG LOT GL

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
02-02-256111,000,0005,8505.85
03-01-25611300,0002,0706.90
20-11-256012,000,00015,8007.90
02-11-25601400,0003,2808.20
18-10-25601750,0008,17510.90
11-10-256011,000,00018,51518.51
04-10-256015,00012825.50
21-09-2560111,500,000218,50019.00
28-08-256031,200,00021,59518.00
02-05-2560289,0002,05923.13
23-12-255919,20050154.50
12-09-2559212,00039633.00
17-08-255911,220,17952,96843.41
08-07-255911,783,90063,96335.86
23-06-2559156,0001,90434.00
07-06-2559136133.00
03-06-25591105,9003,60134.00
31-05-2559156,6001,69830.00
30-05-255915,00014929.75
26-04-25592470,90010,65022.62
07-04-2559111,651,140220,20718.90
20-08-2558120,000,000107,0005.35
20-07-25581256,8043,15912.30
17-07-2558120,000,00064,0003.20
09-07-2558260,0002273.78
06-05-255845,318,66743,6918.21

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น GL

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3