TSTE 7

0.05 0.71%

Status : อัพเดท 07-04-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 7.10
เปลี่ยนแปลง 0.05
% เปลี่ยนแปลง 0.71
วันก่อนหน้า 7.05
เปิด 6.95
สูงสุด 7.10
ต่ำสุด 6.95
ปริมาณ (หุ้น) 5,117
มูลค่า('000 บาท) 36
ราคาเฉลี่ย 6.98

20.4

P/E

2.5

Yield%

71.43

Revenues Stable%

57.14

Profit Stable%

0.16

Quick Ratio

1.32

Current Ratio

2.77

Asset/Dept Ratio

0.82

D/E Ratio

40.95

Avg. Collection Period
(Days)

36.4

Avg. Payment Period
(Days)

131.14

Avg. Inventory Period
(Days)

135.69

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.115 บาท XD 23-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร TSTE

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
07-10-2011ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.201,000
25-11-2011ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.001,000
07-12-2011ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.195,100
15-12-2011ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.001,000
20-12-2011ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.982,000
20-12-2011ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.0011,000
29-12-2011ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.001,000
19-01-2012ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.10200
06-02-2012ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.005,000
25-06-2012ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ขาย10.004,700,000
22-08-2012ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย19.302,900
23-08-2012ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย19.104,000
01-10-2012ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย17.50500
24-10-2012ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย19.008,700
25-10-2012ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย19.8121,700
13-03-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ13.1311,200
13-03-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ13.7212,000
08-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย11.801,600
09-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.801,600
09-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.802,100
14-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.702,000
17-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.702,000
17-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.32250,000
21-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.706,000
21-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.729,500
23-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.70100
23-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.702,000
27-05-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.602,100
03-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.602,000
03-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.603,000
05-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.601,000
07-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.60200
07-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.552,600
11-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.40200
14-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.504,000
17-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.302,000
19-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.902,000
27-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.802,000
28-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.80200
15-07-2013ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์โอนออก0.002,417,368
15-07-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์รับโอน0.002,417,368
09-09-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.508,900
11-09-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.548,000
26-09-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.50100
25-11-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.65200
26-11-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.70100
11-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.455,300
17-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.4514,000
19-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.4117,000
19-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.45500
03-02-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.504,600
03-02-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.504,100
06-02-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.486,000
06-02-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.401,200
06-02-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.401,000
11-02-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.401,000
11-02-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.455,000
18-03-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.951,800
20-03-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.00800
03-04-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.001,000
30-04-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.602,300
26-05-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.661,700
26-05-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.533,600
28-05-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.5010,000
12-06-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.756,000
13-06-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.7513,900
16-06-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.9010,200
18-06-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.102,500
24-06-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.0340,000
26-06-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.007,200
26-06-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.00100
27-06-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.001,300
03-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.101,000
07-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.1414,600
09-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.10100
10-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.202,000
15-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.343,500
21-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.301,100
29-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.748,800
31-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.5113,300
31-07-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.305,200
04-08-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.30600
20-08-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.9010,100
22-08-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.8010,000
26-08-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.703,200
26-08-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.702,600
09-09-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.008,000
09-09-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.0010,500
12-09-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.106,000
23-09-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.207,200
30-09-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.3030,400
30-09-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.3020,000
02-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.3020,000
02-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.3010,000
06-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2910,800
06-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2518,800
08-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.209,700
08-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2520,000
10-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.3030,000
10-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2010,500
14-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.3020,000
14-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2010,000
16-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.20100
16-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.201,400
22-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2010,000
27-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.205,300
28-10-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2010,000
03-11-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2010,000
05-11-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.2010,000
11-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.001,000
11-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.0015,000
15-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.0010,000
15-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.808,000
17-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.8010,100
17-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.702,500
19-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.801,000
19-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.902,000
24-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.202,200
24-12-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.001,000
05-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.10200
05-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.207,700
07-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.202,100
07-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.204,900
09-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.284,000
09-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.30500
13-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.5511,900
13-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.401,400
15-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.5221,000
15-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.402,000
16-01-2015ชาญกฤช เดชวิทักษ์ขาย14.5016,500
16-01-2015ชาญกฤช เดชวิทักษ์ขาย14.509,020
20-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.5010,000
20-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.503,100
22-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.6419,400
22-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.505,000
22-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.6019,400
22-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.505,000
26-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.603,400
26-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.8813,500
30-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ15.3913,500
30-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.3110,600
30-01-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.7914,000
03-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.9525,800
06-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.89800
06-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.90900
10-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.006,100
10-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.7322,000
12-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ18.7715,800
12-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ23.207,900
16-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ22.6022,600
16-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ21.065,000
17-02-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ19.503,100
06-03-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ18.504,900
06-03-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ18.908,100
30-03-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ22.701,800
07-04-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ24.2010,000
07-04-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ24.2038,000
21-05-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย27.78800
22-05-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย22.00500
28-05-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย23.89900
28-05-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย20.9818,900
02-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย20.337,100
03-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย19.1717,000
03-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย18.5216,000
05-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย17.1719,000
05-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย16.771,800
09-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย16.537,400
09-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย16.317,400
11-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย15.446,000
24-06-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.104,000
06-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.802,000
06-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.001,900
08-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.775,500
08-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.801,800
10-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.704,100
10-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.602,000
14-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ16.60200
14-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.002,000
16-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.0010,000
16-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.089,600
20-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.1011,000
20-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.1732,000
22-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.2021,000
22-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.203,900
27-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.205,000
27-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.305,000
29-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.205,000
04-08-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.2010,000
27-08-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.215,500
03-09-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.50500
09-09-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.50100
14-09-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ17.501,000
22-09-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ18.008,500
30-09-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ18.205,000
02-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ18.2011,100
07-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ18.40200
08-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ19.10700
09-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.608,000
14-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.0930,600
14-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.239,100
19-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.807,800
19-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.6332,300
21-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.609,000
21-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.605,000
29-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ15.7020,600
29-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.98120,000
29-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.1559,000
29-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ14.155,900
18-11-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ13.08500
27-11-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.505,000
27-11-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.107,200
02-12-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.71700
02-12-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.922,400
04-12-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.005,000
04-12-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.901,100
23-12-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.10900
29-12-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.103,000
21-01-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.006,300
21-01-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.501,700
05-02-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.501,000
12-02-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.505,000
12-02-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.401,000
16-02-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.402,000
22-04-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.205,000
26-04-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.1911,500
26-04-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.1918,000
29-04-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.2036,600
03-05-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.239,000
03-05-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ12.405,000
23-05-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.8810,900
25-05-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.00800
25-05-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.503,000
27-05-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.506,000
31-05-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.5010,000
01-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.102,000
03-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.102,900
03-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ11.007,000
06-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.827,700
07-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.897,500
08-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.802,900
10-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.804,900
10-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.4123,000
13-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.3424,900
15-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.301,000
16-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.30119,644
16-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.105,000
17-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.005,000
17-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.005,000
20-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.104,000
23-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.836,000
23-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.9315,000
27-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.852,000
27-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.805,000
29-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.805,000
30-06-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.80500
04-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.805,000
06-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.805,000
08-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.4711,000
12-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.507,000
15-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.2039,700
15-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.2039,700
15-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.2039,700
20-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.1520,000
21-07-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.201,000
19-08-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ10.8031,200
26-08-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.0030,000
26-08-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ9.0012,000
30-08-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.9145,000
30-08-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.9319,900
01-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.9325,900
01-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.8911,000
05-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.7025,000
05-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.6010,000
07-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.9010,000
14-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.6819,100
14-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.5020,000
14-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.7020,000
16-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.9019,800
20-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.806,000
20-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.807,000
23-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.807,000
23-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.605,500
26-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.6020,000
28-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.505,000
28-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.6010,000
30-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.603,000
04-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.201,000
26-09-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.603,000
14-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.2422,000
14-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.305,100
18-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.351,000
20-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.25800
26-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.703,000
26-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.30500,000
26-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.703,000
26-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.30500,000
28-10-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.6037,800
23-11-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.405,100
23-11-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.354,700
25-11-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.3060,200
30-11-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.403,600
30-11-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.408,200
08-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.3915,800
14-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.506,500
14-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.505,000
19-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.5010,000
19-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.5017,000
19-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.501,300
22-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.505,000
26-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.505,000
26-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.505,000
28-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.5010,000
28-12-2016ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.5015,000
04-01-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.505,000
09-01-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.505,000
09-01-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.639,000
11-01-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.60900
03-03-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.351,300
07-03-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.3569,900
07-03-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4519,600
10-03-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.454,900
10-03-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4520,000
14-03-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4911,900
23-03-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.40200
10-04-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.556,600
19-04-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.553,000
19-04-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.554,300
24-04-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.553,900
26-04-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.65100
03-05-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.655,000
31-05-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.7010,200
31-05-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.906,000
02-06-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.903,000
07-06-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.904,000
09-06-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.9010,500
09-06-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.80100
14-06-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.85500
16-06-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.905,000
16-06-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.903,900
21-06-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.9010,000
12-07-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.65600
24-08-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.951,000
04-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.8812,100
05-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.851,000
07-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.852,100
12-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.152,000
12-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.30700
14-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.703,100
14-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.50300
25-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.554,400
25-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.555,000
27-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.502,700
27-09-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.5814,000
02-10-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.4934,000
02-10-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.509,800
10-10-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.502,000
10-10-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.409,900
12-10-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.403,900
12-10-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.403,900
18-10-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.402,000
30-10-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ8.60700
28-11-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.7510,200
28-11-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.61600
30-11-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.951,000
30-11-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.585,200
04-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.5010,000
08-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.60200
13-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.60500
13-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.552,000
18-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.80300
18-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.5843,900
20-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.28900
20-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.40500
22-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.189,300
22-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.19900
26-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.123,300
26-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.13200
29-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.25100
29-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.2710,200
05-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.201,900
15-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.205,000
15-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.205,000
17-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4821,200
17-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.505,000
19-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.5152,100
19-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4023,800
24-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.158,300
24-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.402,100
29-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.3316,400
06-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.304,600
13-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.502,500
15-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.502,500
15-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.503,000
15-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.501,000
15-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.505,000
21-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.551,000
27-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.501,000
27-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.401,000
10-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.491,600
10-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.5034,200
10-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4452,400
12-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4595,000
12-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.42186,600
19-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.45150,400
19-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4050,000
30-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.4059,500
22-05-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.104,100
22-05-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.302,600
28-05-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.00200,000
26-07-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ7.009,088

BIG LOT TSTE

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น TSTE

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3