UEC 1

-0.01 -0.72%

Status : อัพเดท 07-04-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 1.37
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.72
วันก่อนหน้า 1.38
เปิด 1.36
สูงสุด 1.43
ต่ำสุด 1.34
ปริมาณ (หุ้น) 2,131,500
มูลค่า('000 บาท) 2,962
ราคาเฉลี่ย 1.39

22

P/E

6.5

Yield%

28.57

Revenues Stable%

28.57

Profit Stable%

5.01

Quick Ratio

4.16

Current Ratio

8.65

Asset/Dept Ratio

0.11

D/E Ratio

42.87

Avg. Collection Period
(Days)

56.59

Avg. Payment Period
(Days)

74.51

Avg. Inventory Period
(Days)

60.79

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.04 บาท XD 11-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร UEC

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
06-10-2011ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ2.15200,000
31-08-2012ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.12152,300
03-09-2012ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.12147,700
11-09-2012ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.22100,000
13-09-2012ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.24103,800
14-09-2012ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.24100,000
26-09-2012สุชาติ วิไลวรวิทย์ขาย4.0010,000
08-10-2012มงคล บุญเต็มขาย4.24100,000
06-12-2012ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรขาย4.1440,000
06-12-2012ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรขาย4.23450,000
26-02-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรขาย5.491,000,000
05-03-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรขาย6.02800,000
06-03-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ5.29247,600
08-03-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ5.45552,400
13-03-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ5.28400,000
14-03-2013ยัง ไท่ หลูโอนออก0.002,000,000
21-03-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ5.15100,000
21-03-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ5.04500,000
22-03-2013ยัง ไท่ หลูโอนออก0.003,000,000
27-03-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.80100,000
29-03-2013ยัง ไท่ หลูโอนออก0.005,000,000
02-04-2013ยัง ไท่ หลูโอนออก0.004,000,000
05-04-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.78100,000
13-05-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.87100,000
27-05-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.80100,000
10-06-2013ไทยลักษณ์ ลี้ถาวรรับโอน0.002,476,720
26-06-2013ไทยลักษณ์ ลี้ถาวรรับโอน0.00330,344
09-07-2013มงคล บุญเต็มโอนออก0.00900,000
21-11-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.59114,100
21-11-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.60180,000
21-11-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.6099,300
26-11-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.6049,200
26-11-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.59250,000
28-11-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.60110,000
28-11-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.59200,000
12-12-2013ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.6070,000
08-01-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.20500,000
28-02-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.28199,600
28-02-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.28163,800
12-03-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.22154,500
13-06-2014สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลซื้อ3.8650,000
23-06-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.85361,100
28-07-2014สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลขาย3.9650,000
18-08-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.91728,800
09-10-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.00350,000
09-10-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.00175,200
19-11-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.00150,000
24-11-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.00100,000
04-12-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.98303,900
08-12-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ4.00150,000
11-12-2014ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.94279,000
23-12-2014สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลขาย3.8050,000
23-12-2014สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลซื้อ3.8050,000
12-01-2015สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลซื้อ3.7230,000
14-10-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.2012,600
16-10-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.24200,000
13-11-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.26422,000
16-11-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.2891,500
20-11-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.28100,000
02-12-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.00173,100
03-12-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.0250,000
04-12-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.00173,100
04-12-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ3.0250,000
04-12-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ2.9694,100
09-12-2015ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ2.85301,500
25-03-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.7220,000
25-03-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.67145,600
25-03-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.70110,000
25-03-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.7070,000
25-03-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.7230,000
25-03-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.7430,000
25-03-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6430,000
01-04-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.66200,000
01-04-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6650,000
05-04-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6988,600
23-05-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.67400,000
08-06-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.7260,000
08-06-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.90100,000
08-06-2016ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรขาย2.9621,000
24-06-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.72100,000
07-07-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.71100,000
25-07-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.8250,000
25-07-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.828,100
25-07-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.8443,000
25-07-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.8050,000
11-08-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.8250,000
24-08-2016ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรขาย3.09110,000
05-09-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.88100,000
05-09-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย3.08200,000
05-09-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.90100,000
14-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.7450,000
14-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.7650,000
14-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.70150,000
14-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.72150,000
14-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.72150,000
14-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6650,000
28-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.5250,000
28-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4050,000
28-10-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.57100,000
03-11-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.628,100
03-11-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6091,900
14-11-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6050,000
14-11-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6050,000
14-11-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6450,000
21-11-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6050,000
21-11-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6050,000
21-11-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6050,000
21-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6050,000
21-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6230,000
21-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.5870,000
21-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6050,000
21-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.5430,000
21-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.5420,000
26-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.5830,000
26-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6020,000
26-12-2016พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6850,000
06-01-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6020,000
06-01-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6030,000
06-01-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6020,000
18-01-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.60100,000
18-01-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.62180,000
18-01-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6450,000
18-01-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.69150,000
02-02-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6850,000
09-02-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6450,000
09-02-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.7450,000
13-03-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4870,000
18-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3620,000
18-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3630,000
18-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3650,000
18-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3620,000
18-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3850,000
18-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4650,000
26-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4650,000
26-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.5220,000
26-04-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.5230,000
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4220,000
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4630,000
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4650,000
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4650,000
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4616,100
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4613,900
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4640,000
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4560,000
15-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4220,000
26-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3220,000
26-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3020,000
26-05-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3210,000
29-05-2017สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลขาย2.34180,000
12-06-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3430,000
12-06-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4020,000
12-06-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4420,000
12-06-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4420,000
12-06-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.6430,000
19-06-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.5230,000
19-06-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4620,000
19-06-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4620,000
13-07-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4420,000
13-07-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4230,000
13-07-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4220,000
13-07-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4020,000
13-07-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.3650,000
31-07-2017พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย2.4030,000
30-03-2018ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ1.99100,000
03-05-2018พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย1.9450,000
07-05-2018พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย1.9480,000
17-05-2018พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย1.9550,000
28-05-2018พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย1.7750,000
28-05-2018พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย1.7650,000
28-05-2018พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย1.7520,000
04-06-2018พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญขาย1.7430,000
05-06-2018ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรซื้อ1.50237,500

BIG LOT UEC

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น UEC

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3