VIH 11 ( -0.30 -2.63% )

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

BIG LOT “ VIH “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
VIH11,250,00014,50011.6029 พฤศจิกายน 2564
VIH1345,0002,5537.4018 ธันวาคม 2563
VIH12,700,00015,6605.8028 กันยายน 2563
VIH1650,0006,63010.2025 สิงหาคม 2559
VIH2825,1009,06610.999 สิงหาคม 2559
VIH130,0002949.804 กรกฏาคม 2559
VIH14,000,00031,2007.8019 พฤษภาคม 2559
VIH110,000605.954 มีนาคม 2559
VIH12,000,00010,4005.207 ตุลาคม 2558
VIH16,600,00040,5906.1520 กรกฏาคม 2558
VIH27,880,21351,2216.5026 มิถุนายน 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3