KIAT 1 ( -0.01 -1.64% )

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

บอร์ดบริหาร “ KIAT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ประธานกรรมการSUTHA - SUTHA - SUTHA - SUTHA - SUTHA -
นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์กรรมการผู้จัดการKIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT -
นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์กรรมการKIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT - KIAT -
น.ส.สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์กรรมการ
นายศรีภพ สารสาสสารสาสกรรมการอิสระ
นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์วนาพิทักษ์กรรมการอิสระ
นายศรีภพ สารสาสสารสาสประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์วนาพิทักษ์กรรมการตรวจสอบ
นายธารา ธีรธนากรธีรธนากรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3