SVH 400 ( -2.00 -0.50% )

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

บอร์ดบริหาร “ SVH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมชัย ฤชุพันธุ์ฤชุพันธุ์ประธานกรรมการ
นายชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพรปัณฑุรอัมพรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพรปัณฑุรอัมพรกรรมการผู้จัดการ
นางสมสิริ สกลสัตยาทรสกลสัตยาทรกรรมการ
นายเจมส์ แพ็ททริค รูนี่ย์แพ็ททริคกรรมการ
นายประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลกรรมการ
นางนฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำกรรมการ
นายสมชัย ฤชุพันธุ์ฤชุพันธุ์กรรมการอิสระ
นายสมชาต อินทรทูตอินทรทูตกรรมการอิสระ
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ไกรฤกษ์กรรมการอิสระ
นายศิริ การเจริญดีการเจริญดีกรรมการอิสระ
นายอุดม คชินทรคชินทรกรรมการอิสระ
นายสมชาต อินทรทูตอินทรทูตประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ไกรฤกษ์กรรมการตรวจสอบ
นายศิริ การเจริญดีการเจริญดีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3