QLT 4 ( -0.02 -0.48% )

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ QLT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201109-12-20115,000006.45ซื้อ
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201109-12-20115,000006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201113-12-20115,000006.35ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201113-12-20115,000006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201115-12-20113,000006.35ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201123-12-20111,000006.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201123-12-20111,000006.45ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201126-12-20114,000006.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201126-12-20112,000006.45ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201126-12-20112,000006.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201127-12-20112,000006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201127-12-20112,000006.35ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201129-12-20111,000006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201230-12-20113,000006.45ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201204-01-2012400006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201204-01-20122,000006.45ซื้อ
มณีรัสมิ์ รัตคามรัตคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201204-01-201210,000006.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201205-01-20122,000006.35ซื้อ
มณีรัสมิ์ รัตคามรัตคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201213-01-201210,000006.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201201-03-20129,600007.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201205-03-20125,000006.95ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201205-03-20125,000006.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201206-03-20125,000006.85ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-20125,000006.75ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-20125,000006.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-20125,000006.85ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201215-03-20125,000006.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201216-03-201215,000006.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201215-05-20122,500007.65ซื้อ
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201215-05-20125,000007.65ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-20122,500007.40ซื้อ
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-2012300007.55ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201218-05-20122,500007.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201223-05-20122,500007.05ซื้อ
มณีรัสมิ์ รัตคามรัตคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201201-06-20124,410,000000.00โอนออก
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201218-06-201215,000007.35ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201219-06-201210,000007.45ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201217-08-20121,000007.85ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201220-08-20122,000008.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201220-08-201260,000008.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201221-08-20121,000008.05ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201222-08-20124,500008.05ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201222-08-201216,000008.03ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201228-08-20121,000007.85ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201228-08-20121,000007.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-20121,000007.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-08-20121,000007.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201207-09-20125,000008.05ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-2012200008.05ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-201230,000008.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201220-09-20122,000008.05ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201213-11-201225,000008.55ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201216-11-201210,000008.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201210,000008.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201210,000008.55ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201210,000008.60ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201210,000008.65ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201220-11-201220,000008.75ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201220,000008.75ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201210,000008.80ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201210,000008.85ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201210,000008.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201220,000008.95ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201210,000009.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201222-11-201210,000008.90ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201223-11-201220,000008.80ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,000009.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,000009.20ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,000009.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,000009.20ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201228-11-201210,000009.25ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201228-11-201210,000009.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201229-11-201220,000009.70ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201229-11-201220,000009.75ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-201210,000009.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-201210,000009.95ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-201220,000010.00ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-201210,000011.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201206-12-201212,000010.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-12-201210,000010.50ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-12-201210,000010.40ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201310-01-201315,000010.70ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201322-01-201310,000010.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-201310,000011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201327-02-20134,600011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-201310,000011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-201310,000011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-201310,000011.60ซื้อ
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201307-03-201310,000012.70ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201308-03-2013700013.30ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-201315,100012.70ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-20137,000012.80ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201327-03-201310,000012.30ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201301-04-201315,000012.30ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201302-04-201315,000012.70ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201302-04-20135,000012.40ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201302-04-20135,000012.80ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201304-04-20135,000011.90ซื้อ
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201310,000012.30ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201310,000012.40ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201304-04-201310,000012.40ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201304-04-201310,000012.30ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201305-04-201310,000012.40ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201305-04-201310,000012.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-20135,000012.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-201310,000013.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-20135,000013.10ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201311-04-201310,000013.10ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201311-04-20135,000012.40ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201311-04-201310,000012.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-20135,000013.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-20135,000013.30ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201312-04-20135,800013.10ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-201310,000013.20ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-20135,000013.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-20135,000012.60ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-20135,000012.70ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201320-05-20135,000012.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201331-05-20132,200012.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201305-06-20135,000012.40ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201306-06-201323,000012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-20135,000012.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201317-06-20135,000012.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201320-06-20135,000011.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201321-06-20135,000011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-20135,000011.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201325-06-20135,000010.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-20135,000011.10ซื้อ
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-20131,700010.80ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-2013300011.00ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-20133,000011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-20135,000011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-20134,500011.00ซื้อ
สรรพัชญ์ รัตคามรัตคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201302-08-20134,410,000000.00รับโอน
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-20135,000011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201323-08-201310,000011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201323-08-201310,000011.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201326-08-20135,000011.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201313-09-20135,000011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201316-09-201315,000011.00ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201320-09-201312,500011.10ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201324-09-201310,000011.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201325-09-201320,000011.10ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201325-09-201335,000011.20ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201326-09-201310,000011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-20131,000011.30ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-20131,000011.20ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-201319,000011.10ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-20135,200011.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201301-10-20131,000011.30ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201301-10-20131,400011.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-20135,000011.30ซื้อ
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-201310,000011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201304-10-201315,000011.20ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201310-10-201310,000011.10ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201311-11-201330,000011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201313-11-20131,200011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201314-11-20131,500011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201321-11-201320,000011.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201329-11-20135,000011.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201302-12-201377,000011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201303-12-201380,000011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201304-12-201318,000011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201309-12-201327,000011.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201313-12-20133,000011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201313-12-2013106,000011.00ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201323-12-20134,000011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201327-12-20139,300010.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201406-01-201430,000011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201408-01-20148,200010.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201413-01-201422,000011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201415-01-201419,900011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201417-01-201410,900011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201420-01-20146,000011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201422-01-201410,000010.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201424-01-201414,300010.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201427-01-201410,000010.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201431-01-201415,000011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201410-02-201410,000010.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201410-02-20149,700010.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201421-02-201456,000011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201426-02-201470,500011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201427-02-20145,000011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201407-03-20141,500011.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201417-03-20145,000011.20ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201419-03-20145,000011.20ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201426-03-201415,000011.00ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201431-03-201429,000011.00ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201401-04-20149,500011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-20149,900011.20ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-2014100011.20ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-201421,400011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201415-05-201412,000012.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201415-05-201410,000012.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201420-05-201410,000012.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201422-05-2014100012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201426-05-2014400012.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201427-05-20145,000012.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201430-05-20142,000012.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201402-06-20141,000012.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201403-06-20143,500012.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201411-06-201410,000011.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201412-06-20145,500011.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201413-06-201424,500011.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201419-06-201410,000012.00ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201430-06-20145,000012.10ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201430-06-20145,000012.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201425-08-2014600011.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201425-08-2014700011.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201411-09-201415,700012.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201411-09-201414,600012.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201411-09-201417,900012.50ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201411-09-20145,000013.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201412-09-20141,000012.70ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201412-09-20147,000012.60ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201412-09-20143,500012.50ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201415-09-20142,200012.00ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-20145,000012.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201424-09-201420,000011.90ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201425-09-201412,400011.90ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-09-201426-09-2014400,000011.90ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201426-09-201414,600011.90ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201426-09-201414,600011.90ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-20146,900011.60ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-2014300,000011.60ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201407-10-201430,000011.80โอนออก
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201408-10-201430,000011.60ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201406-10-201423,500011.60ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201409-10-201411,200011.60ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201410-10-20147,700011.60ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201409-10-20147,000011.60โอนออก
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201424-11-201410,000011.80ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201428-11-201418,000000.00โอนออก
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201408-12-20145,000011.80ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201415-12-20141,500011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-20143,000011.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201417-12-20147,000011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201418-12-2014300011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201422-12-201430,000011.60ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201422-12-20147,000011.50ซื้อ
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201422-12-20145,000011.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-201410,000011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-20141,000011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-20144,300011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201529-12-20145,000011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-20141,000011.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-20141,500011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-201525,000012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-20157,900012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-201544,100012.20ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201518-02-201510,000012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201518-02-201510,000012.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201520-02-201520,000012.60ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201520-02-20152,000012.70ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201520-02-201510,000013.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-201520,000013.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-201526,000013.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-201512,000013.50ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-201510,000013.60ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-201514,100014.30ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-201510,000014.00ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-201510,000014.20ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-20155,000014.10ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-201550,000012.80ซื้อ
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-201520,000012.80ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201526-03-201510,100012.80ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201525-03-201533,000012.80ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-201528,000012.80ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-201521,900012.70ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201525-06-201510,000013.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201529-06-20157,700013.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201502-07-20154,800013.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201504-07-2015500013.20ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201507-07-20158,000013.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201508-07-20158,500013.10ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201509-07-201520,000013.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201509-07-20156,500013.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-201511,400013.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-20155,600013.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201514-08-20154,200013.30ซื้อ
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-20159,000013.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201517-08-20153,000013.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201517-08-20153,000013.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-20155,100013.60ซื้อ
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201519-08-201518,000013.85ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-20156,000013.60ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-20156,000013.70ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201521-08-20158,200013.70ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201521-08-20151,800013.60ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-20159,000013.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201527-08-201520,900013.70ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201531-08-201520,000013.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201502-09-201598,800014.10ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201509-09-20159,900015.50ขาย
สมชาย จองศิริเลิศจองศิริเลิศคู่สมรสหุ้นสามัญ02-03-201601-03-201610,000012.00ซื้อ
สมชาย จองศิริเลิศจองศิริเลิศคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201628-03-201610,000010.70ซื้อ
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201708-09-2017200,000006.80ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201718-09-2017500,000006.35ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201726-09-2017500,000006.80ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201702-10-2017225,200007.22ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201728-11-2017800,000006.15ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201829-12-201712,500006.25ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-2018800,000005.25ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-07-2021425,600004.72ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-07-2021150,000004.82ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-04-202130,000004.60ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-05-202130,000004.40ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-05-202179,500004.23ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-05-202140,000004.38ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-05-202132,600004.42ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-06-202122,400004.42ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-06-20213,000004.42ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-06-20218,500004.44ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-06-20217,300004.44ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-06-20219,800004.46ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-06-20216,700004.46ขาย
นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์สุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-06-202120,600004.47ขาย
นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพกุลนิษฐ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-04-20201,000003.90ซื้อ
นาย รักชาติ อินทะผิวรักชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-06-20208,800004.10ซื้อ
นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพกุลนิษฐ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-03-20201,000003.66ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197020-01-202045,200004.99ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197023-01-202050,800005.04ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197023-01-202010,000004.96ซื้อ
นาย รักชาติ อินทะผิวรักชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-03-20205,500003.64ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197008-10-20198,000003.91ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197004-07-20194,000003.88ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197005-07-20195,000003.88ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197008-07-20193,000003.88ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197010-07-20195,000003.88ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197020-08-201910,000003.88ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197020-08-201910,000003.86ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197021-08-20195,000003.86ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197022-08-201910,000003.86ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197028-08-20191,000003.82ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197029-08-201910,000003.82ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197029-08-201915,000003.80ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197025-02-201944,500004.26ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197026-02-201955,700004.26ซื้อ
นาย รักชาติ อินทะผิวรักชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-01-20193,300003.96ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197025-02-201944,500004.26ซื้อ
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะโดมเดชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)หุ้นสามัญ01-01-197026-02-201955,700004.26ซื้อ
นาย รักชาติ อินทะผิวรักชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-01-20193,300003.96ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3