TMI 1 ( 0.01 0.93% )

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TMI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธนกร สุขกาญจนนท์สุขกาญจนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201209-05-2012100,000001.11ซื้อ
ธนกร สุขกาญจนนท์สุขกาญจนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201228-09-2012100,000004.10ขาย
ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพรประสิทธิ์รัตนพรคู่สมรสใบสำคัญแสดง24-10-201219-10-20124,059,800002.51ขาย
นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพรธีระชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-02-20211,523,000000.00โอน
นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพรธีระชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-08-202026,000,000000.00โอน
นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพรธีระพงษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-07-202018,500,000000.67รับโอน
นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพรธีรยุทธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-07-202018,500,000000.67รับโอน
นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพรธีรศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-07-202018,500,000000.67รับโอน
นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพรธีระชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-07-202018,500,000000.67รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3