จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011
Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์
Stock On HandAvg.LastCostMkt.ValueProfit/Loss% P/L

เริ่มซื้อวันที่
24 มีนาคม 2554
ทุน 1 ล้านบาท
เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน
STPI132025.254.0633,3305,359-27,970.80 -83.92
TR46671.5028.7533,31913,398-19,921.50 -59.79
KYE157212.00404.0033,28463,42830,144.00 90.57
PHATRA115928.750.0033,3210-33,321.25 -100
MCS292411.4014.0033,33440,9367,602.40 22.81
HANA138324.1058.0033,33080,21446,883.70 140.66
CSL61735.400.0033,3340-33,334.20 -100
SPALI300311.1021.7033,33365,16531,831.80 95.5
TRC75764.400.1433,3341,061-32,273.76 -96.82
QLT57975.754.5033,33326,087-7,246.25 -21.74
PTL143723.2022.8033,33832,764-574.80 -1.72
PM133332.508.6533,333115,33081,997.95 246
PRIN186221.792.6833,33349,90716,573.58 49.72
AIT69148.2520.9033,34114,442-18,898.85 -56.68
TOPP42279.00199.0033,33883,97850,640.00 151.9
TNH41937.9531.5033,334132,08098,745.15 296.23
DELTA122327.25385.0033,327470,855437,528.25 1312.84
NOBLE50516.608.7533,33744,19610,859.65 32.58
LPN330010.105.0533,33016,665-16,665.00 -50
IHL41418.054.1833,33517,309-16,025.67 -48.07
MODERN62653.253.5433,3352,216-31,118.46 -93.35
AJ137724.2018.9033,32326,025-7,298.10 -21.9
AP53766.208.4033,33145,15811,827.20 35.48
BANPU44766.0012.1033,704532-33,171.60 -98.42
IFEC165022.020.3533,3345,776-27,558.34 -82.67
MK109653.043.1233,33434,211877.20 2.63
EGCO36192.25176.5033,30263,71730,414.25 91.33
TOTAL900,2621,450,808550,546.55 61.15


group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3