จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011
Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์
Stock On HandAvg.LastCostMkt.ValueProfit/Loss% P/L

เริ่มซื้อวันที่
24 มีนาคม 2554
ทุน 1 ล้านบาท
เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน
STPI132025.257.1033,3309,372-23,958.00 -71.88
TR46671.5038.5033,31917,941-15,378.00 -46.15
KYE157212.00390.0033,28461,23027,946.00 83.96
PHATRA115928.750.0033,3210-33,321.25 -100
MCS292411.407.6533,33422,369-10,965.00 -32.89
HANA138324.1025.5033,33035,2671,936.20 5.81
CSL61735.400.0033,3340-33,334.20 -100
SPALI300311.1022.9033,33368,76935,435.40 106.31
TRC75764.400.2233,3341,667-31,667.68 -95
QLT57975.753.9433,33322,840-10,492.57 -31.48
PTL143723.2015.1033,33821,699-11,639.70 -34.91
PM133332.509.0533,333120,66487,331.15 262
PRIN186221.791.6033,33329,795-3,538.18 -10.61
AIT69148.2523.0033,34115,893-17,447.75 -52.33
EPCO173611.923.1633,33354,86121,527.64 64.58
TOPP42279.00171.0033,33872,16238,824.00 116.46
TNH41937.9536.7533,334154,093120,758.40 362.26
DELTA122327.2567.2533,32782,24748,920.00 146.79
NOBLE50516.6018.8033,33794,95961,622.20 184.85
LPN330010.107.3033,33024,090-9,240.00 -27.72
IHL41418.055.2533,33521,740-11,594.80 -34.78
MODERN62653.253.3033,3352,066-31,268.70 -93.8
AJ137724.209.5033,32313,082-20,241.90 -60.74
AP53766.208.0033,33143,0089,676.80 29.03
BANPU44766.0014.8033,704651-33,052.80 -98.07
IFEC165022.023.1033,33451,15617,822.16 53.47
MK109653.043.3433,33436,6233,289.50 9.87
EGCO36192.25323.0033,302116,60383,300.75 250.14
TOTAL933,5951,194,844261,249.67 27.98


group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3