จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011
Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์
Stock On HandAvg.LastCostMkt.ValueProfit/Loss% P/L

เริ่มซื้อวันที่
24 มีนาคม 2554
ทุน 1 ล้านบาท
เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน
STPI132025.254.5433,3305,993-27,337.20 -82.02
TR46671.5027.2533,31912,699-20,620.50 -61.89
KYE157212.00324.0033,28450,86817,584.00 52.83
PHATRA115928.750.0033,3210-33,321.25 -100
MCS292411.4012.1033,33435,3802,046.80 6.14
HANA138324.1029.7533,33041,1447,813.95 23.44
CSL61735.400.0033,3340-33,334.20 -100
SPALI300311.1017.0033,33351,05117,717.70 53.15
TRC75764.400.1433,3341,061-32,273.76 -96.82
QLT57975.754.1633,33324,116-9,217.23 -27.65
PTL143723.2019.6033,33828,165-5,173.20 -15.52
PM133332.506.7533,33389,99856,665.25 170
PRIN186221.791.5533,33328,864-4,469.28 -13.41
AIT69148.2517.5033,34112,093-21,248.25 -63.73
EPCO173611.920.0033,3330-33,333.12 -100
TOPP42279.00197.5033,33883,34550,007.00 150
TNH41937.9533.0033,334138,369105,034.65 315.09
DELTA122327.2559.7533,32773,07439,747.50 119.27
NOBLE50516.6011.2033,33756,57123,234.60 69.7
LPN330010.104.7633,33015,708-17,622.00 -52.87
IHL41418.052.6633,33511,015-22,319.99 -66.96
MODERN62653.252.4433,3351,527-31,807.06 -95.42
AJ137724.2018.9033,32326,025-7,298.10 -21.9
AP53766.206.2533,33133,600268.80 0.81
BANPU44766.006.4533,704284-33,420.20 -99.16
IFEC165022.020.3533,3345,776-27,558.34 -82.67
MK109653.042.8833,33431,579-1,754.40 -5.26
EGCO36192.25261.0033,30294,22160,918.75 182.93
TOTAL933,595952,52618,930.92 2.03


group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3