จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011
Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์
Stock On HandAvg.LastCostMkt.ValueProfit/Loss% P/L

เริ่มซื้อวันที่
24 มีนาคม 2554
ทุน 1 ล้านบาท
เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน
STPI132025.256.3033,3308,316-25,014.00 -75.05
TR46671.5031.0033,31914,446-18,873.00 -56.64
KYE157212.00325.0033,28451,02517,741.00 53.3
PHATRA115928.750.0033,3210-33,321.25 -100
MCS292411.408.9033,33426,024-7,310.00 -21.93
HANA138324.1027.7533,33038,3785,047.95 15.15
CSL61735.400.0033,3340-33,334.20 -100
SPALI300311.1018.1033,33354,35421,021.00 63.06
TRC75764.400.1333,334985-32,349.52 -97.05
QLT57975.753.8433,33322,260-11,072.27 -33.22
PTL143723.2014.3033,33820,549-12,789.30 -38.36
PM133332.509.0033,333119,99786,664.50 260
PRIN186221.791.5633,33329,050-4,283.06 -12.85
AIT69148.2520.4033,34114,096-19,244.35 -57.72
EPCO173611.923.7633,33365,27731,944.24 95.83
TOPP42279.00177.0033,33874,69441,356.00 124.05
TNH41937.9533.7533,334141,514108,179.40 324.53
DELTA122327.2552.5033,32764,20830,880.75 92.66
NOBLE50516.6021.9033,337110,61777,280.30 231.82
LPN330010.105.1533,33016,995-16,335.00 -49.01
IHL41418.054.3033,33517,806-15,528.75 -46.58
MODERN62653.252.6033,3351,628-31,706.90 -95.12
AJ137724.208.1033,32311,154-22,169.70 -66.53
AP53766.206.5033,33134,9441,612.80 4.84
BANPU44766.0012.3033,704541-33,162.80 -98.39
IFEC165022.020.3533,3345,776-27,558.34 -82.67
MK109653.043.1633,33434,6491,315.80 3.95
EGCO36192.25360.0033,302129,96096,657.75 290.24
TOTAL933,5951,109,244175,649.05 18.81


group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3