จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011
Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์
Stock On HandAvg.LastCostMkt.ValueProfit/Loss% P/L

เริ่มซื้อวันที่
24 มีนาคม 2554
ทุน 1 ล้านบาท
เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน
STPI132025.253.6033,3304,752-28,578.00 -85.74
TR46671.5021.8033,31910,159-23,160.20 -69.51
KYE157212.00305.0033,28447,88514,601.00 43.87
PHATRA115928.750.0033,3210-33,321.25 -100
MCS292411.4013.1033,33438,3044,970.80 14.91
HANA138324.1043.7533,33060,50627,175.95 81.54
CSL61735.400.0033,3340-33,334.20 -100
SPALI300311.1016.0033,33348,04814,714.70 44.14
TRC75764.400.1133,334833-32,501.04 -97.5
QLT57975.754.1833,33324,231-9,101.29 -27.3
PTL143723.2022.5033,33832,333-1,005.90 -3.02
PM133332.507.7533,333103,33169,998.25 210
PRIN186221.791.6033,33329,795-3,538.18 -10.61
AIT69148.2517.0033,34111,747-21,593.75 -64.77
EPCO173611.920.0033,3330-33,333.12 -100
TOPP42279.00199.0033,33883,97850,640.00 151.9
TNH41937.9533.5033,334140,466107,131.15 321.38
DELTA122327.25139.0033,327169,997136,670.25 410.09
NOBLE50516.6013.2033,33766,67333,336.60 100
LPN330010.104.5433,33014,982-18,348.00 -55.05
IHL41418.053.0033,33512,423-20,912.05 -62.73
MODERN62653.252.3833,3351,490-31,844.62 -95.53
AJ137724.2015.1033,32320,793-12,530.70 -37.6
AP53766.206.0033,33132,256-1,075.20 -3.23
BANPU44766.005.5033,704242-33,462.00 -99.28
IFEC165022.020.3533,3345,776-27,558.34 -82.67
MK109653.042.8833,33431,579-1,754.40 -5.26
EGCO36192.25199.5033,30272,02038,717.25 116.26
TOTAL933,5951,064,598131,003.71 14.03


group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3