แสดงจำลองการซื้อ “ CI “

การซื้อด้วยวิธี DCA ของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลย้อนหลังได้ 5 ปี (สมาชิกอบรม DCA ดูได้ไม่จำกัด)

เลือกหุ้น
เงินลงทุน ต่อเดือนบาท
ลงทุนเพิ่มปีละ %
ปี
ครั้งที่วันที่ราคา เปิด ราคาปิดซื้อรวมซื้อรวมหุ้นXDปันผลเงินปันผลหุ้นปันผลอัตราเครดิตเครดิตปันผล
127-03-201313.2012.80 20,000 20,000 1,5150.00 0
205-04-201311.5011.60 20,000 40,000 3,2540.00 0
307-05-201313.9013.70 20,000 60,000 4,69302-05-20130.15439.33 26220
405-06-201312.1011.80 20,000 80,000 6,3460.00 0
505-07-201310.7010.90 20,000 100,000 8,2150.00 0
605-08-201310.3011.60 20,000 120,000 10,1570.00 0
เปลี่ยนแปลงพาร์ใหม่ วันที่ 28-08-2013 ปรับอัตรา เก่า 5.00 : ใหม่1.00 จำนวนหุ้นคงเหลือ = 50784.649420506
705-09-20132.082.06 20,000 140,000 60,4000.00 0
807-10-20132.122.06 20,000 160,000 81,91403-10-20130.03
5 : 1
1,630.8012,081 26818
905-11-20131.982.02 20,000 180,000 92,0150.00 0
1006-12-20131.891.81 20,000 200,000 102,5970.00 0
1106-01-20141.561.56 20,000 220,000 115,4180.00 0
1205-02-20141.451.44 20,000 240,000 129,2110.00 0
1305-03-20141.601.56 20,000 260,000 141,7110.00 0
1408-04-20141.831.82 20,000 280,000 152,6400.00 0
1506-05-20141.921.82 20,000 300,000 163,05606-05-20140.07009,616.29 264,823
1605-06-20141.871.85 20,000 320,000 173,7510.00 0
1707-07-20142.042.04 20,000 340,000 183,5550.00 0
1805-08-20141.992.00 20,000 360,000 193,6060.00 0
1905-09-20142.142.12 20,000 380,000 202,9510.00 0
2006-10-20142.242.24 20,000 400,000 211,8800.00 0
2105-11-20142.322.36 20,000 420,000 220,5010.00 0
2208-12-20142.202.12 20,000 440,000 229,5920.00 0
2305-01-20152.062.04 20,000 460,000 239,3000.00 0
2405-02-20152.222.20 20,000 480,000 248,3090.00 0
2505-03-20152.222.24 20,000 500,000 257,3180.00 0
ต้นทุนเฉลี่ย รวมต้นทุนรวมหุ้นราคาล่าสุดมูลค่าล่าสุดกำไรกำไร %เงินปันผลรวมหุ้นปันผลรวมรวมเครดิตคืน
1.94500,000257,3182.00514,63714,637311,68612,081 5,860.76

รวมกำไรทั้งหมด

32,183.88 บาท

+6%

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3