เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.007.098.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA24.434.001.97วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF9.200.001.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.004.14ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA5.414.350.45สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC20.692.360.00ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO9.034.333.24สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC31.091.6010.60การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH38.681.3616.70การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.42พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ36.380.004.96วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI15.970.9772.75พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN28.853.549.35อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.06พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM24.062.561.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP19.072.170.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.002.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE7.126.621.16บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC6.840.000.31บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH16.670.000.69สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.007.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS27.383.2110.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD3.870.003.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX70.520.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML11.160.001.01เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.93เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.93เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT23.723.016.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ13.442.860.09เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.21ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA24.670.000.59พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC80.640.0010.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.004.54วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.33เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH93.200.003.94อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA45.120.965.15ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.005.342.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.002.286.35กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD39.040.642.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA15.2011.885.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS52.083.215.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN20.235.413.68ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC30.401.4549.75พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS34.102.4717.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.007.230.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.001.327.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.001.63บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND29.275.791.59พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.28วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX4.950.004.08พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC5.000.005.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL11.229.322.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA804.441.697.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE16.411.706.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC13.1715.348.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP20.560.003.94เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA35.932.031.92การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA9.886.6411.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.50พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR16.134.902.04ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD23.070.0252.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE22.961.864.78เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.000.99แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.69ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE28.620.000.57ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH31.892.8548.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW39.010.500.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.874.1048.25แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR5.444.550.87บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA99.170.6711.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP23.533.8019.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP29.264.570.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.13เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI21.641.860.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL119.660.991.98วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB8.597.4810.70บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP113.601.290.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.18สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK17.151.9825.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC11.285.6714.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J10.445.210.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE16.884.550.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM5.520.442.24ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS11.676.138.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.67ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC12.635.2228.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC13.837.5718.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI16.442.521.29พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.002.621.89เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC10.132.8053.50พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI14.721.670.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.248.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL36.540.006.65เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.0049.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.8111.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR33.981.704.12การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.4311.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.27วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC18.322.7917.00การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.210.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT0.000.001.67พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT38.501.5467.75ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY417.010.008.05สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX11.302.8197.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.001.74วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR31.263.151.24ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.4012.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG24.634.5513.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI10.495.153.86ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.002.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC8.283.062.92วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR4.652.9339.25แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM18.581.07167.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE16.453.4718.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.006.060.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.006.448.15กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL75.650.972.00แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP68.520.000.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM20.922.063290.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.007.1812.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.670.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.004.16ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.006.1817.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR10.7623.764.96ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT26.851.043.10ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN5.577.264.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH4.616.8818.90ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.005.001.96บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET9.374.093.24เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.002.551.22เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF14.552.4825.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.71วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST46.621.094.58ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC5.894.8215.80ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.002.172.26พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.000.006.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH9.044.574.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA23.432.1831.75พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.002.38เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA26.865.009.85ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC15.315.003.06ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK425.950.000.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.01การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT25.738.000.99สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL15.773.850.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.576.265.70เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH11.598.666.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT12.226.615.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.006.6512.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT26.013.400.94ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS7.497.636.50เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.17วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO39.567.240.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD9.916.3122.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI9.259.211.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG19.491.931.21วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW31.981.300.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS14.010.004.68ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM41.281.0829.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC109.630.000.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.005.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM52.082.742.92เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY10.020.002.72บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ172.140.397.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW0.005.331.48บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S17.471.223.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ13.503.029.85บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.75ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO11.357.9412.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.893.256.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.0010.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG6.976.4218.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL0.000.004.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL21.220.323.12พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED71.340.002.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE10.418.852.26พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP0.002.780.36วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.44พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.36อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.74ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT11.634.1047.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER0.000.000.51พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB787.401.730.59วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE0.000.001.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER16.740.000.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.190.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG49.201.4056.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.006.2715.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY15.655.975.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.005.059.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.5413.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD16.725.411.48สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM15.955.154.06อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN5.880.001.06เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG24.382.703.02อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT13.104.8387.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART0.000.007.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS23.700.000.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT24.595.2913.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM136.860.331.02เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON22.213.416.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK60.351.521.98วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.007.058.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER0.000.004.88พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.005.5516.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO523.040.000.14เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF0.005.530.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE27.172.222.42พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL10.040.001.78วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO33.390.001.14ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.002.28วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.006.2212.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN28.911.404.96สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI5.175.486.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP18.092.6522.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH6.548.6117.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL26.971.4942.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.815.6822.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR23.493.700.54พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.1511.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU16.215.025.00ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG17.773.856.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU12.574.2916.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL13.020.001.66เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.001.44เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA36.740.5148.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG6.104.106.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC10.845.812.78เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR11.327.092.18ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR19.344.8628.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.002.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.006.8312.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA20.791.984.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO7.242.600.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE6.3450.3613.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM23.871.410.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI12.972.294.78ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV22.642.6754.75การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA22.221.8921.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN18.910.970.34สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH25.693.2121.70การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT8.417.4617.90ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC11.584.7718.70ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.0015.675.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU45.922.298.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.357.643.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.935.414.56อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA5.447.521.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK9.987.0023.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA9.455.1212.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.59สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK12.003.6820.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.000.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR25.082.222.30การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A202.140.006.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC11.902.300.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO14.351.712.92พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL11.663.950.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB19.022.6460.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC51.202.860.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI42.394.201.16บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.34แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.005.7615.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP20.652.192.32ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO11.587.1026.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.66บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC0.000.001.76เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC7.254.083.68อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.0012.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP9.943.625.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART9.047.573.68พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH12.217.0110.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ14.195.592.86การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC29.651.6833.75ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW14.035.888.55วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP13.636.676.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.004.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC0.005.713.52เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP8.196.377.85วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK12.000.303.72พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.006.1022.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS8.684.7411.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC7.325.132.96พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC21.465.2910.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA10.426.5031.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.9523.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP18.594.320.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN61.461.5731.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR18.812.793.94อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.002.98เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC20.183.780.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO24.082.560.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD17.981.6346.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX12.346.430.88เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI14.384.31325.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.001.543.52อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC21.692.1723.70บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW11.705.338.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.001.74เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.000.001.96บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI47.802.045.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE3.740.000.18เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.001.11พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT10.167.2012.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE10.420.001.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO18.587.8510.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE29.073.102.56ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW16.534.2310.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM20.492.590.57วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL26.863.680.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP5.495.936.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH24.543.745.35การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB56.090.671.48ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.544.4022.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN29.211.5172.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH60.440.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA36.601.1413.10การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO17.732.6311.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG22.832.540.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX9.738.814.18บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA24.754.0425.75แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF24.434.0862.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN17.337.145.55ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT9.632.240.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT8.036.7124.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH23.953.36444.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.006.70แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR0.000.000.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA9.532.5927.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL14.566.487.75ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH11.110.649.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL218.610.441.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.003.485.75วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO14.343.317.80บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP26.080.003.14เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN66.410.671.90พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO6.320.001.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO97.900.423.12วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC9.096.577.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP11.962.470.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K9.194.202.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH14.604.2757.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT10.6111.025.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI14.813.3982.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC19.073.080.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA9.772.541.17เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY20.084.516.55ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL37.761.0917.20พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.002.34ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA13.846.923.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS41.771.3124.20การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD19.074.973.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART9.508.737.05พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO26.223.744.12ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR21.991.501.99ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC89.750.000.04ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF9.570.000.94แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC12.137.299.65พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK108.511.041.99พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS84.612.660.71ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD33.582.538.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP19.834.799.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY54.830.0012.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC7.094.722.68บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN41.230.0032.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.72เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB35.141.426.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.06พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO0.003.277.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON15.923.060.49วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG26.732.009.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON10.715.60178.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S1110.334.867.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK30.051.9123.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT24.470.002.06ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT13.840.546.35เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.0010.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK11.784.690.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG33.492.591.92การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC102.031.814.24ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC27.024.283.28อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.003.410.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.85วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC17.182.3934.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL24.661.743.26เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.58พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA52.330.001.49วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY3.801.531.63พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM29.031.4910.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW33.491.267.10การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG67.230.001.79พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE194.674.59394.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG12.285.190.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO0.000.004.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV27.881.715.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA10.616.005.45วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP13.666.672.44เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT15.225.153.84ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN10.356.722.34พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER12.527.912.82พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY49.200.001.99พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.008.593.98กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN11.393.297.85อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.007.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.001.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK9.922.944.76เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA0.006.826.55ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP9.030.005.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.005.4714.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI108.531.373.52อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI10.925.4977.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP8.826.2222.30ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT18.904.6121.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET25.495.001.79ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.51เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND39.370.002.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL9.325.433.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR18.392.446.15อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON11.843.5769.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW17.694.7612.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M26.303.4073.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC10.555.7311.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI24.882.370.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP8.455.9410.00กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS67.160.001.42เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY36.962.7526.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP18.594.0632.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI0.000.001.41อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP60.530.574.86พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.006.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.31บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO26.562.861.03วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO10.934.612.72พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI12.953.0990.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS21.942.3357.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.64เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL32.621.5874.00พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF12.808.150.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN54.790.000.59พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW6.883.8866.00ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX85.780.000.62เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT9.125.376.05เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.001.20เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF22.244.410.65เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN7.198.936.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC12.237.625.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT16.431.8413.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT8.100.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK8.6712.033.72เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC0.000.000.47พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF69.351.242.44ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH31.391.62175.50การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT39.696.194.02ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE8.569.922.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3020.372.631.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.001.28วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM14.076.478.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP12.593.791.88วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG14.673.9216.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI28.043.432.30ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR12.481.7511.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN17.252.374.14เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.000.000.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D44.541.217.40การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV286.988.094.04ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN20.560.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.37ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.001.150.85การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE28.063.144.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE60.801.010.99ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT15.465.945.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL6.883.5315.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX14.094.0911.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV14.514.166.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP20.221.742.84เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI18.900.001.56วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.51ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO43.241.9415.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.67สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE13.680.200.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.4012.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.001.23พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML616.101.181.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT199.864.550.45ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.8611.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG8.164.166.20ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.002.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.001.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD9.945.518.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC33.790.595.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S9.386.362.18เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP33.972.910.85บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM723.972.8117.30พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E11.625.802.76ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO7.073.36286.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.19วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR23.773.421.83พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL13.376.587.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA12.765.101.62วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK10.145.3437.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT9.655.2224.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG16.055.675.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT77.931.40354.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP14.473.6870.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH12.283.160.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH11.100.391.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.74พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS13.676.061.97พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE17.622.051.91วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL20.602.3323.40พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA12.592.0014.70ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON21.053.152.26ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS9.869.475.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT33.081.0338.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK8.261.3725.50ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT18.072.632.60พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL10.552.8148.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC7.746.1867.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.001.320.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN25.852.593.82พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.0012.00เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE13.314.5914.40แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC14.545.322.16วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI15.520.003.94วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET34.182.041.96อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS19.764.103.64เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC0.000.072.94ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT19.045.085.85พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT8.773.692.94ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.002.137.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK629.877.840.51ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.162.501.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO13.474.071.72พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO28.482.7235.50พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH8.237.532.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI19.174.870.77พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK36.580.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL9.795.031.79พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL16.875.612.12เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE14.494.4224.20ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM50.400.001.16ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF8.111.327.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI6.835.3918.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA25.572.264.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO35.873.032.58พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC12.187.8112.50ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC6.963.450.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.008.9110.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC37.123.868.25ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH20.531.896.30การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL13.496.145.70ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH135.400.6365.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT14.325.681.72ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS8.532.874.16อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG19.272.764.36พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG13.506.342.84บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH30.434.126.75ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.002.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH28.412.975.45การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP20.051.872.68วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR25.912.540.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC0.000.0010.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.35บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS21.093.9434.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM30.783.330.90เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH16.054.7157.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC25.652.1756.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG16.122.5987.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN4.937.093.52พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU27.702.1218.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND12.012.660.94การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART0.000.001.14วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM13.904.472.18การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH54.341.754.80การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG8.096.351.26พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM35.3418.387.15เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR11.426.9011.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC12.483.0340.25แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP13.873.95124.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC15.453.255.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL28.200.008.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP512.610.0014.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI12.214.351.34เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-03 17:11:00IFS8.915.673.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.097.3513.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.001.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC22.193.56222.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI60.020.977.85สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO23.312.531.56สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP18.542.321.51พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET14.886.6710.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP15.036.453.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS22.654.171.88เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.001.09เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW15.893.0690.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC18.633.81181.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON34.921.205.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.7010.62ETF
2017-07-26 12:46:00SCC12.983.72482.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.489.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.004.1714.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA17.183.2570.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO35.852.2915.00พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT10.400.0017.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP9.817.1469.25ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB11.454.07133.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL11.243.13207.00ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY11.122.2737.00ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK12.012.07190.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB9.423.7418.90ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT3.000.000.77ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP8.154.6954.75ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI13.354.005.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB8.013.302.10ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.004.4219.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC0.001.9550.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS12.612.11180.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO10.247.8089.00ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3