เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.002.546.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA17.861.382.88วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF0.000.000.58เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.0017.30แฟชั่น
2017-08-16 07:56:36AQUA2.547.500.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.000.000.71ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC0.002.487.70การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH28.871.6713.80การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.003.26วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI15.071.1760.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN40.172.3411.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.03พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM0.002.090.85วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.000.92พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT41.680.003.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.04บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE0.009.590.73บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC122.100.000.15บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH15.280.000.46สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.004.004.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS18.834.6610.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD15.560.001.69พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.01เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML7.923.530.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH23.310.000.67เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH60.180.000.67เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT140.808.202.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ468.890.000.09เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.12ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.51พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC13.630.9813.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.002.04วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.24เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.003.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA0.001.394.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ7.460.001.85บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.001.13บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA11.078.934.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS19.145.322.86อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN15.746.162.76ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC28.962.4636.50พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS35.851.6518.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.002.785.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:55:14BLAND36.415.831.13พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX17.840.002.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC7.693.793.94พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL10.006.053.16อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.001.054.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE20.352.946.85ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC10.967.654.72ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.000.69เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA68.632.951.48การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA13.858.517.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.30พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR17.873.271.47ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD18.632.3958.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE80.562.633.38เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.02แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.28ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE0.000.000.61ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH0.003.960.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC15.084.3534.50แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.000.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.001.696.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP36.644.6311.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.14เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI50.681.62183.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL14.823.891.57วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB12.3111.766.80บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP0.005.000.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK31.612.1918.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC13.815.0134.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J12.164.3125.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE17.995.260.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM0.003.651.36ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS13.149.845.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC11.693.7327.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC13.497.0414.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI2.972.310.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.002.141.39เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC13.552.3369.75พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI22.690.880.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.748.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.5512.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR45.781.026.80การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.497.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.22วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC27.273.3613.60การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT17.227.411.63พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT216.570.2964.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY31.953.249.05สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE23.660.001.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR14.643.331.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.7211.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG29.895.9610.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI36.745.293.78ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC23.690.001.71วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.27พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR70.830.1827.75แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE19.973.6422.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.830.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.008.435.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.000.001.12แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP0.000.000.43สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM69.152.56140.50การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.0010.259.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.008.608.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT22.650.003.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.0010.8810.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR26.8513.892.52ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT23.450.002.34ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN5.055.886.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH0.001.9617.60ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.007.831.63บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET11.570.003.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL21.422.860.70เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF10.242.4927.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.452.22ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC315.562.670.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.001.501.33พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.0010.484.08บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH17.002.653.04วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA23.292.0035.50พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.002.02เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA8.325.568.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC11.953.523.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK10.860.002.42บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.33การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT0.000.000.59สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL0.004.2944.25แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT13.358.653.68เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH17.617.056.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT9.097.455.95วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.004.855.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT511.232.450.74ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS6.574.9612.90เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.000.58วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO15.875.26195.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.816.1122.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI5.099.520.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.48วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW79.810.420.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS333.181.145.15ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM63.940.7549.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.19พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI13.370.004.88บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM21.743.282.44เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY23.403.102.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ12.001.7118.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW7.755.071.39บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S0.002.961.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ13.285.355.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.58ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO19.035.6610.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS9.734.555.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA49.000.0010.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.195.8121.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL31.570.402.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL9.935.352.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.001.51สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE12.3510.261.55พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP13.572.170.44วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL74.760.000.85พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.48ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT27.844.8841.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER0.000.000.21พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.000.94ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB12.186.850.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE12.630.001.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER15.111.210.91พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.007.978.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG34.451.43117.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.009.9510.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY11.6511.893.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.009.8710.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD23.740.000.99สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM87.132.292.62อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.59เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG12.145.515.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT15.515.3079.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART23.421.4917.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS9.130.005.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT35.441.5932.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM94.360.000.48เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON12.236.683.98บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK16.400.912.42วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.0010.985.85กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER19.550.5717.10พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.008.3011.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.08เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF14.172.957.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE10.464.552.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL6.516.152.48วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.000.52ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK225.420.001.73วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.008.979.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN25.963.133.82สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI6.646.307.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP22.584.1216.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH7.1512.6012.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL0.000.0024.60การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP8.023.7932.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR11.780.000.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.210.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU0.003.243.70ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG20.753.526.35วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU0.006.978.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL13.140.000.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.000.94เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA30.510.6744.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG0.004.260.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC17.787.782.08เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR14.043.743.86ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR0.005.2618.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.0010.967.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA21.064.183.16พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI8.865.942.02พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.000.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE5.4736.6321.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM8.142.890.56ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI17.0039.844.90ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV27.183.6343.50การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA19.582.5616.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN35.320.000.36สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH19.734.7823.90การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT17.809.4414.00ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC11.854.2213.50ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.009.902.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU88.403.059.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA3.927.363.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST10.128.934.52อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA5.810.000.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK8.497.8921.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA9.911.3226.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK17.715.9313.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.0069.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR35.513.311.77การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A18.090.005.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC0.000.870.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO0.000.943.18พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL0.003.4820.50แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.062.7070.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC0.002.551.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.000.000.67บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:24:21DIF0.007.4613.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI56.842.4510.20ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.441.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO16.584.4632.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.23บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC10.000.001.58เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC7.222.315.15อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.003.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP16.476.194.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART21.057.223.90พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH10.778.707.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ33.647.063.64การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.002.5222.80ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW10.597.527.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP8.118.974.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL26.260.0010.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC8.667.064.98เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP7.546.716.15วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.000.003.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.007.9818.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS11.642.9318.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC4.756.882.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.002.447.65พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA19.273.0842.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.0010.8712.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP0.006.129.65แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN11.112.0724.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.002.24อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT12.840.003.62เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.001.3411.90แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD55.284.1835.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX0.000.000.44เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI9.945.09275.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.002.870.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC16.682.2413.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW9.643.106.45วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.000.80เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT13.483.151.26บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI0.002.254.44สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN68.320.001.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT17.337.597.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE8.450.002.26อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO17.461.619.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE11.245.132.34ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW19.265.009.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM0.000.000.26วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.00330.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP5.445.567.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH27.252.744.60การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.001.85ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.024.5125.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN21.241.5053.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH0.000.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA0.000.286.95การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.000.007.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX7.543.507.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA24.525.5621.40แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF8.380.2162.25แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN17.266.805.10ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT19.343.1827.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT25.508.2519.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH25.344.25398.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.003.56แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR9.860.000.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA17.822.9321.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL0.006.983.40ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH14.831.7411.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL0.000.000.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.000.003.48วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO13.415.224.84บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.04เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN216.960.301.23พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO0.0022.280.92สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO21.970.742.46วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC11.236.926.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP8.142.910.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.000.79บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH15.974.3055.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT9.008.975.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI15.083.3743.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC18.733.52274.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA13.643.051.31เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY0.004.471.55ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL36.271.0918.00พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.000.66ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA6.436.064.02ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS48.462.5221.60การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD0.005.351.89บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART11.019.327.15พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO32.762.533.76ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR37.290.001.49ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF0.001.960.52แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC18.775.1410.50พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK62.811.391.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS0.000.000.39ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD25.742.988.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP8.753.3710.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY213.160.0012.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC15.535.961.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN0.001.760.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.71เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB111.382.396.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO10.184.797.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON21.044.840.31วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG19.042.2218.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON11.044.41169.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S117.476.676.45เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK63.312.2613.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT78.910.002.72ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT12.785.315.60เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.004.92สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK10.596.758.05เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG36.891.972.52การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC20.350.643.96ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC22.073.646.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.004.720.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI47.940.000.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC24.791.7251.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL15.010.002.88เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.000.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.000.83วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY9.338.790.66พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM69.451.659.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW0.002.013.56การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.000.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE6.364.44356.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG13.014.900.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO11.540.005.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV63.330.975.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA11.935.963.38วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP32.0712.501.38เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT12.530.001.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN10.108.332.16พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER10.837.252.62พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY0.000.001.44พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN10.431.6712.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.006.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK11.480.794.78เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA11.028.335.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP14.585.824.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.006.6611.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI27.253.2411.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI7.159.5775.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP7.726.0426.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT9.8210.5017.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET130.554.022.24ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.38เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND9.590.002.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL13.467.142.08เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR0.000.003.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON11.683.575.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW15.484.8412.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M41.154.7955.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC10.313.7211.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI32.512.750.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP8.765.0413.30กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS53.540.002.24เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY34.913.5827.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP0.004.1219.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI14.474.381.59อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP45.150.594.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.006.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO0.005.260.94วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO16.427.062.76พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI7.933.3885.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.000.00เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL29.192.0660.25พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF0.002.660.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW11.175.0534.75ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX34.100.000.43เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT13.807.363.26เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.000.54เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF24.423.910.64เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN6.4812.404.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC9.438.855.65ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT15.291.4413.70ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT0.000.0016.10แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK16.308.732.50เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC2.010.000.52พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF22.871.251.34ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH55.002.34132.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT12.958.754.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE17.2014.712.38พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3019.964.170.96ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC7.780.001.01วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM12.459.268.35อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP18.953.600.89วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG15.933.9214.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI54.746.601.45ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR30.621.8313.10ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN667.814.132.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE31.100.001.28ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.003.74การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.002.04ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN36.670.204.56ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.000.71ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.000.38การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE20.101.884.84ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.000.000.71ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT20.7813.813.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL10.452.8922.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX21.473.1114.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV92.430.662.96พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP12.069.442.86เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI0.000.001.27วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.44ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO8.408.1918.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.002.48สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE9.2010.591.66พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J10.850.001.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC52.670.9634.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT10.866.270.57ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.007.3010.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG10.256.284.10ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC18.430.524.16เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S5.613.523.98เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.000.43บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM736.372.0039.50พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E12.038.001.79ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO11.793.07209.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.000.68วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.004.840.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL0.009.635.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA8.338.401.19วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK9.825.3438.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT10.335.7623.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG98.496.583.74ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.00216.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP0.003.0349.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH19.470.000.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH10.333.902.86เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.003.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS12.902.111.41พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE11.194.001.24วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL27.980.0018.80พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA11.632.3215.20ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON301.770.001.33ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS14.7751.413.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT0.000.0026.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK19.551.290.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT30.441.202.50พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL0.003.8332.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC0.003.4956.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.000.000.81วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN20.515.521.83พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI16.920.009.10เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE14.314.2721.30แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC12.794.042.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI22.140.000.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.001.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS6.110.003.64เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC8.660.322.08ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT25.563.6410.60พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT8.103.224.50ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.0010.397.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK3.9914.860.40ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.561.701.76พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO0.007.561.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO30.502.3340.00พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH11.308.552.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI10.746.520.42พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL10.944.171.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL31.182.266.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE46.522.0240.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM0.000.000.92ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF5.254.444.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI8.395.7618.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA16.283.455.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO2.002.575.45พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC36.284.3511.60ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC10.667.1954.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.007.029.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC52.783.533.90ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH22.442.017.40การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL21.368.233.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.0044.4427.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT8.823.952.26ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.001.963.08อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG39.631.733.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG10.545.953.34บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH65.428.444.74ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.001.29พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH53.444.205.10การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP7.8810.002.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR42.522.4068.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC50.673.809.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.09บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS0.005.2324.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM14.344.590.88เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH17.174.8255.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC27.241.5369.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG0.004.1354.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN0.006.911.69พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU12.023.1915.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.61การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART9.294.851.02วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM17.405.562.32การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH40.642.485.80การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG337.945.080.60พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.003.645.45เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR9.618.008.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC0.002.410.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP12.316.0998.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 12:44:13IRPC0.003.452.84พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.51สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.006.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP0.004.830.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI20.423.093.22พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS7.6210.132.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC11.086.6912.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.001.54สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC12.515.90136.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI97.300.807.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO0.004.200.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP23.191.413.58พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET11.8010.008.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP11.516.442.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO14.740.000.69เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC19.364.12180.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON13.823.864.86วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.939.18ETF
2017-07-26 12:46:00SCC13.553.73376.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.006.469.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.004.5713.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA48.180.79232.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO36.572.5514.70พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT9.857.2630.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP7.298.6748.75ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB10.817.0889.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL10.145.79123.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY7.193.3325.00ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK10.654.45111.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB7.426.8510.90ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT9.170.850.58ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP3.4521.8434.00ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI11.315.733.72เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB9.922.981.11ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.005.2817.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC16.447.7636.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS11.782.99162.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO10.249.6381.75ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3