เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.002.486.55กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA27.242.506.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF0.000.000.83เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 07:56:36AQUA3.056.250.48สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.000.000.80ยานยนต์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC0.002.457.65การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH29.501.6313.90การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.003.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI15.951.1064.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN36.552.5710.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.06พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM0.002.000.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.64พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT56.230.004.82เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.04บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE0.009.590.73บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC130.240.000.16บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH17.240.000.54สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.003.195.90บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS19.255.109.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD14.740.001.61พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML8.483.300.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH22.960.000.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH60.180.000.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT170.806.762.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ364.690.000.07เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.13ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.45พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC13.201.0212.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.001.97วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.22เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.002.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA0.000.837.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ7.650.001.93บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.001.11บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA11.828.374.82พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS16.790.004.02อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN17.335.593.04ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC25.832.7635.25พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.003.04กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS50.181.1825.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.002.346.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:55:14BLAND0.005.671.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.26วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX23.510.003.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC10.488.264.72พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL10.515.763.32อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.001.004.96การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE20.352.940.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC12.716.595.45ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.001.43เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA81.992.471.80การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA14.538.117.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.59สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.28พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR21.722.691.92ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD20.302.2063.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE73.972.873.14เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.000.93แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.28ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE0.000.000.63ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH0.004.3834.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC14.534.5133.25แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.000.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.001.347.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP40.274.2113.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.19เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI47.941.71175.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL21.013.651.70วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB16.494.528.85บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP0.004.140.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK25.702.6915.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC13.815.0135.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J11.694.490.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE17.515.410.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM0.003.681.36ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS15.408.397.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.001.18ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC11.983.6430.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC12.987.1915.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI3.052.250.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.001.921.46เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC12.122.6161.75พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI20.700.9626.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.988.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.000.81เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.9412.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR41.741.107.25การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.258.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.48วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC27.273.3613.50การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT18.077.061.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT0.000.3063.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY31.613.289.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE19.790.001.43วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR16.712.921.46ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.4311.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG29.346.0710.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI40.624.784.16ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.001.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC27.140.002.06วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.58พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR659.380.1927.75แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE21.463.3924.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.006.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.009.335.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.000.001.14แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP69.320.000.54สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM69.642.54141.50การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.0010.809.15กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.004.278.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT22.510.003.14ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.0012.339.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR29.9512.462.88ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT33.500.003.36ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN6.204.788.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH0.001.8219.30ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.007.981.62บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET12.630.003.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL27.232.250.90เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF10.332.4728.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.73วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.392.58ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC113.872.509.20ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.001.351.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.0011.553.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH15.992.823.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA23.951.8839.00พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.003.76เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA9.434.9010.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC16.342.575.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK12.960.002.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.34การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT0.000.000.63สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL0.004.220.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT14.438.003.98เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH19.086.516.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT9.367.276.25วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.005.704.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT490.792.550.71ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS7.284.4814.50เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.000.61วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO11.104.13240.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.906.0623.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI5.418.960.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.49วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW74.820.440.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS310.971.224.98ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM62.960.7648.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.33พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI19.762.948.15บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM26.202.722.90เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY25.722.822.44บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ14.581.4119.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW13.372.942.36บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S0.002.801.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ11.476.194.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.51ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO18.505.8310.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS11.026.905.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA68.320.0014.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG6.686.2619.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL38.330.332.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL10.015.312.58พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.001.46สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE13.549.361.70พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP12.982.270.44วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL83.450.001.00พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.73ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT30.632.4739.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER0.000.000.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.001.07ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB12.346.760.71วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE13.250.001.07วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER15.611.170.93พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.001.850.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG37.451.82135.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.009.8010.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY14.179.784.56เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.0010.3610.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD33.640.001.36สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM91.792.172.72อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.57เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG12.515.355.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT16.594.9684.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART37.000.9426.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.12กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS10.100.006.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT42.981.3140.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM124.470.000.63เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON11.936.853.96บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK15.740.952.42วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.0012.005.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER30.800.2929.00พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.009.0910.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.12เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF13.563.086.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE9.904.802.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL7.6210.432.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.000.53ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK36.290.001.65วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.007.578.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN28.802.824.32สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI5.887.126.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP28.013.3218.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH10.197.4412.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL0.000.0032.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP7.943.6234.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR15.710.000.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.3311.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU0.003.193.76ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG26.402.209.90วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU0.005.5110.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL19.330.001.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.000.97เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA43.300.4763.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG0.003.854.80แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC19.297.172.30เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR13.443.913.62ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR0.000.0021.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.0010.587.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA20.934.203.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI8.746.412.38พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.000.53วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE6.0633.117.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM14.881.581.09ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI14.872.324.60ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV28.423.8541.00การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA21.142.3717.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN31.390.000.32สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH18.184.4025.00การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT19.933.4518.00ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC11.793.3117.00ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.009.832.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU155.862.7410.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA4.346.633.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST11.078.164.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA5.404.100.52พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK8.218.2521.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA7.614.7650.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK18.405.7014.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.0060.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR35.303.321.75การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A18.090.005.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC0.001.040.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO0.000.923.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL0.003.4016.40แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.902.7070.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC0.002.961.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.000.000.66บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:24:21DIF0.008.4911.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI56.842.450.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.381.38ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO17.094.3334.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC14.200.002.20เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC6.252.674.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.004.08ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP16.396.223.94พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART21.926.934.02พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH10.438.977.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ36.306.543.80การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.002.4823.20ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW10.517.587.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP8.099.224.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL55.930.0024.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC8.707.035.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP7.916.396.45วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.000.003.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.0315.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS11.822.8819.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.266.342.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.000.009.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA22.582.6348.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.9012.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP0.006.190.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN13.771.6729.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.002.48อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT11.090.002.76เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.001.4011.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD51.004.5333.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX0.000.000.64เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI10.625.56270.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.003.121.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC14.942.5012.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW11.512.608.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.001.33เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT14.432.941.33บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI0.002.270.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN62.100.000.99พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT17.447.558.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE9.970.003.22อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO24.251.1613.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE12.494.622.62ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW19.165.039.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM0.000.000.26วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP5.515.487.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH27.012.774.70การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.002.14ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.384.4225.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN25.031.3153.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH0.000.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA0.000.257.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.000.008.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX7.5212.756.85บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA24.484.1019.40แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF9.310.1970.25แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN19.855.915.10ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT24.592.5027.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT21.427.7421.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH27.574.26399.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR13.800.000.73พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA20.752.5125.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL0.005.834.14ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH18.231.7411.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL0.000.000.85ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.000.003.38วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO11.965.864.46บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.12เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN210.020.311.24พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO0.0016.021.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO25.750.632.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC10.977.096.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP8.312.850.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.000.77บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH11.884.6652.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT11.287.147.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI16.903.4341.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC20.203.390.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA13.333.131.26เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY0.004.381.64ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL46.130.9019.80พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.001.14ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA6.376.124.18ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS45.132.7120.10การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD0.005.781.74บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART10.789.517.10พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO31.552.583.68ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR43.220.001.75ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF0.001.650.62แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC18.625.1910.60พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK49.131.211.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS0.000.000.48ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD25.892.968.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP9.513.1011.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY203.020.0011.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC15.026.161.44บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN0.001.8923.40การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP47.120.001.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB111.382.396.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO9.529.8910.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON21.724.690.33วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG19.782.1418.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON10.944.450.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S118.803.557.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK78.551.8216.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT45.020.004.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT11.906.807.60เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.003.58สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK11.116.438.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG38.051.912.60การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC24.510.534.62ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC25.343.827.55อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.005.5610.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI38.260.001.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC30.581.3963.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL15.220.003.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.000.77พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.000.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY11.317.250.82พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM61.051.888.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW0.001.523.92การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.13พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE7.003.91404.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG17.952.3219.40ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO11.100.005.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV0.000.006.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA11.246.224.58วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP52.837.592.24เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT12.530.002.18ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN10.667.892.32พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER12.156.462.94พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY0.000.001.94พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.002.84กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN11.131.5612.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.007.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK10.970.824.62เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA12.807.386.35ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP14.745.754.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.007.7510.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI29.772.9711.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI7.778.810.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP8.235.6628.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT10.527.4620.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET139.883.752.36ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.47เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND20.520.002.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL13.976.882.18เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR0.000.003.72อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON10.384.024.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW14.735.0811.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M41.534.7554.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC9.177.5510.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI33.382.6848.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP12.053.6617.80กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS65.230.002.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY30.684.0623.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP0.001.4228.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI103.180.000.19บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI18.763.382.08อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP84.360.714.36พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.008.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.28บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO0.005.000.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO16.517.022.92พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI8.093.3188.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.14เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL32.912.1260.25พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF0.002.590.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.33พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW18.915.5233.00ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX39.520.000.53เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT16.606.123.96เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.000.71เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.0033.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF26.713.570.71เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN10.5626.924.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC9.788.726.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT13.751.6011.90ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK13.627.692.86เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC2.310.000.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF30.380.941.82ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH84.922.49128.50การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT13.257.014.32ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE32.2115.492.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3024.743.361.19ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC9.540.001.24วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM12.295.688.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP21.293.201.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG20.161.9914.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI74.514.851.93ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR29.691.8913.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN0.000.002.62เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE42.260.001.59ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.004.50การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.002.68ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN35.870.214.40ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.06ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.000.54การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE25.441.496.45ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.000.000.99ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT21.814.983.92ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL8.882.9322.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX22.573.1616.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV75.390.533.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP12.614.643.84เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI0.000.001.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.58ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO9.147.6920.70วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE10.289.472.16พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J22.350.002.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC63.680.8836.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT11.226.380.56ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.1510.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG10.256.284.08ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.51สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.001.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC27.590.355.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S6.483.045.00เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.000.56บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM741.371.7647.50พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E13.687.041.99ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO9.623.76170.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.000.89วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.000.000.73พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL0.009.545.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA9.317.521.26วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK9.755.3839.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT18.274.1833.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG29.652.794.28ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP0.001.1758.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH20.440.000.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH14.632.764.12เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS20.351.341.98พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE13.253.381.54วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA11.162.6916.40ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON317.420.001.39ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS13.4456.493.02เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT0.000.0030.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK15.771.3315.90ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT26.061.402.28พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL0.003.1039.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC1.001.5662.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.000.000.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN20.065.651.77พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI15.960.008.20เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE16.603.6826.25แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC12.416.882.38วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI37.430.003.80วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.001.19อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS7.170.004.26เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC9.240.302.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT25.103.7010.80พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT9.092.875.30ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.007.797.55กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK5.3611.070.53ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.761.671.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO19.152.481.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO26.332.7836.00พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH11.118.702.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI17.903.910.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.008.40ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL13.103.482.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL40.452.228.45เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE58.551.4252.75ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM0.000.001.30ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF5.423.775.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI9.135.3020.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA15.153.705.35ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO2.002.305.75พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC28.754.7210.60ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC11.084.5254.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.0010.159.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC58.343.194.22ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH23.901.797.85การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL18.483.743.70ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.0040.6830.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT9.794.102.44ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.001.943.06อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG43.011.603.74พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG10.288.563.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH29.445.104.90ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.000.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH58.733.825.50การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP83.360.001.92วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR56.012.520.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC19.743.2410.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.09บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS0.004.9525.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM14.273.781.04เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH16.184.4855.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC28.821.9576.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG0.004.1352.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN0.006.221.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU10.365.1814.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.56การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART11.356.191.13วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM19.634.922.64การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH32.292.345.55การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG194.220.000.67พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM20.592.079.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR9.837.828.95เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC0.000.8828.50แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP19.975.26113.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 12:44:13IRPC0.001.723.38พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC16.450.000.63สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.0011.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP0.005.0312.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI22.482.673.88พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS9.685.342.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.255.7313.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.003.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC13.855.26159.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI59.890.896.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO0.003.940.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP24.741.214.22พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET10.666.639.15เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP12.435.962.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO48.430.002.22เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC17.994.17164.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON18.958.525.35วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.969.07ETF
2017-07-26 12:46:00SCC0.000.000.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.006.918.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.004.8811.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA72.370.80395.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO32.402.8813.20พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT9.067.8928.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP8.857.1459.25ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB12.802.24102.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL10.095.81121.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY8.672.7630.25ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK13.203.59138.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB8.026.3311.80ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT9.320.830.60ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP3.2523.2032.25ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI12.484.154.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB10.292.871.11ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.006.6813.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC14.269.7230.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS14.182.48200.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.988.5490.25ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3