เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.0010.566.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA13.724.190.93วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF7.770.000.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA2.639.380.32สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.001.690.58ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO3.737.582.62สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC18.712.706.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH25.052.0211.60การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.002.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI16.501.070.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN19.974.915.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.03พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM19.164.000.44วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.002.500.21พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.000.61พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT15.680.002.06เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.03บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE4.2510.140.69บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC154.590.000.08บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH10.890.000.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.007.632.36บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS22.774.308.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD5.150.001.91พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.01เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML4.636.980.46เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH35.591.720.72เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH60.180.000.72เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT7.999.802.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ11.282.200.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.17ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA50.410.000.25พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC17.641.678.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.001.88วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.11เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.000.89อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA6.283.092.22ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ1.000.001.11บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.000.76บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA4.0913.443.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS43.475.212.86อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN11.878.542.02ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC22.302.2539.25พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS23.725.058.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART10.683.324.42เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND8.1710.980.82พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.09วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX8.920.001.33พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC5.494.693.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL9.687.722.44อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.001.303.58การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE17.382.677.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC6.779.853.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.000.44เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA22.633.261.36การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA6.3011.885.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.92สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.18พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR200.176.410.82ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD15.120.0337.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE18.592.873.04เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.000.40แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.36ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE12.720.000.42ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH22.104.130.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.044.4833.75แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.000.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA23.602.494.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP17.184.9010.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.05เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI19.272.160.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL15.155.441.11วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB7.5012.126.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP15.154.1113.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK14.582.6115.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC7.8410.1916.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J12.135.2620.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE16.594.950.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM54.984.071.22ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS4.4516.133.72สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.27ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC11.985.8217.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC12.427.7512.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI2.052.980.54พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE6.442.381.26เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC8.783.5245.75พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI47.521.2820.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.007.397.85กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.002.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.6711.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR36.211.594.38การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.947.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.16วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC16.213.1314.40การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K33.960.430.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT7.076.941.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT27.902.0749.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY17.874.037.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS1.370.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE41.870.001.55วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR21.084.001.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.670.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG17.845.9011.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI8.296.453.02ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC0.000.000.85วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR0.003.230.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE11.255.5714.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.007.500.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.008.365.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.000.000.87แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP94.740.000.26สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM23.332.57140.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.009.3810.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.008.650.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT7.210.001.48ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.008.1013.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR5.7817.042.14ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT10.362.201.73ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN3.9410.133.76พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH0.004.917.15ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI50.058.781.52บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET4.940.001.67เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.005.120.55เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF11.342.8824.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.31วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST226.000.382.92ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC18.632.550.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.005.620.89พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI2.7211.433.42บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH8.005.881.39วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA17.003.2422.00พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.000.58เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA12.978.855.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC9.295.922.28ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK33.100.000.94บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.000.47การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT35.320.000.34สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL16.964.0048.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT8.3811.112.90เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH14.548.215.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT8.198.104.88วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.007.507.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT17.464.530.40ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS5.579.157.00เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.000.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO0.007.78123.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.156.280.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI3.4913.560.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.18วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW24.801.160.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS10.231.623.70ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM44.450.9339.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.16พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.002.60บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM16.016.111.28เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY9.144.531.58บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ12.604.037.45บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW8.347.610.92บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S7.613.541.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ5.697.033.82บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.63ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO13.307.418.05ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.695.005.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.004.98บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG5.228.5314.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL17.110.591.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL9.006.182.18พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED48.370.001.47สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE7.4911.191.46พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP7.775.560.18วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL7.440.000.48พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.28ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT9.456.5030.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER1.440.000.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT11.220.000.62ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB5.7010.200.49วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE9.980.000.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER4.483.140.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.006.180.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG25.332.6861.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.009.1410.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY6.5114.293.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.008.8311.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD24.310.000.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM23.462.802.18อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.31เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG12.158.653.18อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT10.795.790.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART9.344.755.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.12กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS79.130.000.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT17.084.4313.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.000.29เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON8.378.713.06บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK21.302.861.06วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.009.396.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER9.972.434.14พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.007.1012.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.04เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF19.863.720.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE5.036.521.82พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL7.1410.271.46วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO8.235.120.42ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.000.63วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.008.3110.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN17.624.052.96สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI2.8710.913.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP12.335.0011.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH3.7816.769.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL11.924.2214.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.485.8119.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR21.944.350.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.2711.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU8.033.143.80ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG11.346.253.54วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU0.0011.435.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL5.030.000.59เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.000.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA20.700.8933.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG152.784.170.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC9.928.971.84เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR6.9210.141.40ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR10.3210.0013.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.0010.447.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA10.183.652.14พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI8.1513.950.86พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.000.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE1.7762.1811.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM5.994.760.33ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI11.245.711.90ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV15.223.9540.75การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA6.124.509.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN38.700.000.14สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH14.255.8518.70การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT3.7517.098.15ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC12.214.389.95ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.0014.953.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU23.744.206.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA3.0413.161.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST7.429.174.44อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA0.000.000.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK6.3111.0315.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA0.003.1810.70ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.29สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK7.936.1112.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.000.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR34.874.271.38การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.004.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC16.641.080.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO26.952.331.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL24.642.990.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.392.7368.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC1.103.450.29พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.000.000.47บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.006.5114.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI24.523.570.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP22.820.640.86ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO12.906.4421.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC3.560.001.10เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC7.624.842.36อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.003.18ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP7.455.084.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART6.8013.861.98พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH7.9910.456.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ12.079.062.70การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC30.292.210.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW7.329.315.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP5.5813.073.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.001.93ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC8.348.224.26เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP5.329.264.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK14.884.552.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.008.7016.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS4.3810.385.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC3.7710.381.83พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.0013.414.36พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA10.265.6522.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.009.3813.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP15.935.4511.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN0.002.940.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.001.37อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.001.26เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC79.980.750.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD59.895.0829.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX0.000.000.41เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI9.566.36219.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.003.721.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC11.722.6311.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW21.534.784.28วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.000.56เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT11.534.880.82บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI0.002.120.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.570.000.03เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN112.120.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT10.076.700.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE20.060.000.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO13.583.973.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE11.526.421.87ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW14.655.119.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM21.376.000.25วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP3.9010.533.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH20.074.063.08การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.000.57ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.425.0423.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN16.282.5840.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH50.010.0063.75การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA16.950.417.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.000.004.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG14.303.150.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX10.169.262.74บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA14.307.0017.00แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF199.740.4728.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN15.959.243.68ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT28.933.730.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT8.667.2521.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH19.444.37390.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR6.510.000.41พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA4.635.4611.90ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL9.2011.242.18ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH9.212.518.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL30.780.000.75ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.000.002.12วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO7.016.703.88บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.001.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN66.680.640.58พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO2.2323.840.86สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO17.322.250.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC6.4711.363.98เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP8.723.330.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.000.68บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH13.864.2157.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT7.0813.004.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI10.315.7634.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC16.493.380.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA5.086.060.66เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY16.485.551.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL19.242.148.90พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.000.78ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA49.4122.881.19ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS19.362.9118.80การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD23.875.261.84บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART7.1912.205.45พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO32.543.033.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR0.000.000.90ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.03ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF5.152.830.36แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC17.569.356.85พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK63.811.981.01พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS46.260.000.42ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD14.624.815.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP10.414.557.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY30.270.0012.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC5.419.001.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN25.511.960.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB15.465.162.82สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.02พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO10.277.694.46อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON10.236.000.25วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG10.385.159.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON9.746.25119.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S115.389.274.54เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK18.694.446.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT0.000.000.71ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT13.108.673.56เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.006.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK6.548.336.45เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG32.752.382.12การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC0.001.202.12ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC11.557.793.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.003.7714.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.61วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC12.723.2326.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL8.560.001.57เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.000.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.000.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY4.7010.000.59พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM21.801.947.65ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW14.012.822.30การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.000.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE12.271.940.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG14.075.600.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO12.240.002.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV2.001.303.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA10.197.522.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP6.1015.741.04เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT7.240.002.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN6.9110.171.77พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER9.069.951.93พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY0.000.000.98พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.003.02กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN12.026.803.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.003.86อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.57พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK9.611.702.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA20.598.045.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP5.717.813.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.006.2513.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI12.838.713.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI7.9115.320.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP6.098.4718.90ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT9.0011.1117.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET15.776.621.35ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.21เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND11.610.002.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL6.937.581.96เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR0.006.762.22อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON12.484.6246.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW16.204.7213.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M16.715.5046.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC6.199.684.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI64.361.830.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP5.209.716.90กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS79.350.000.69เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY30.433.5827.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP11.765.3815.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.03บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI8.216.071.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP31.301.012.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.003.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.13บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO6.486.170.81วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO4.4411.591.64พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI9.564.2069.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.001.50เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL24.532.0560.25พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF2.743.090.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW4.149.6629.25ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX27.250.000.36เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT4.9410.432.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.000.52เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF22.394.240.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN3.8018.293.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC8.5010.254.88ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT9.122.308.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT9.080.0014.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK8.5118.971.97เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC1.370.000.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF23.581.690.98ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH24.212.72114.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT7.249.363.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE4.4015.492.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP308.835.970.66ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM10.9414.464.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP8.784.710.69วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG13.765.1612.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI16.404.572.08ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR18.583.876.20ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN83.346.941.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE17.180.000.47ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.002.16การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.001.04ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN22.470.214.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.000.81ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.000.22การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE14.316.621.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.000.000.77ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT8.8918.522.66ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL3.406.889.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX6.2412.183.84เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV3.1241.672.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP15.9715.611.71เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI0.000.000.97วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.30ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO8.688.7216.80วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.56สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE3.9016.360.52พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J18.450.000.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML23.683.330.48พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.8628.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT6.6315.380.26ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.007.3010.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG5.888.443.10ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.000.78สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC97.810.001.33สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD8.556.237.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC16.491.241.76เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S5.678.331.64เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.000.39บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM715.395.1315.60พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E10.698.921.55ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO9.312.81230.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.000.34วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR25.563.900.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL6.7710.534.98เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA6.149.621.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK8.277.2528.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT5.777.9118.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG11.637.723.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.00200.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP9.994.8831.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH26.880.000.49พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH7.526.141.73เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.002.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS9.604.620.65พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE7.114.761.07วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL10.004.6212.00พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA7.323.709.30ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON0.000.000.82ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS5.5411.405.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT7.252.9816.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK6.752.0510.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT21.442.101.38พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL22.885.7221.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC11.716.5731.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.000.000.44วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN7.787.871.37พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.003.92เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE8.187.4012.50แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC9.967.791.33วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI10.840.003.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.000.96อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS0.005.521.82เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC5.680.461.66ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT9.819.574.18พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT5.295.802.24ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.0012.136.55กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK2.7619.440.36ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN13.612.240.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO11.086.621.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO25.372.9132.75พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH6.9810.751.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI8.259.790.28พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL10.995.631.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL14.715.812.62เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE17.195.8414.20ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM33.540.000.40ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF3.846.013.66พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI5.547.1315.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA8.786.543.14ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO22.055.002.50พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC12.8410.538.90ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC6.738.7643.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.008.167.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC36.234.792.74ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH14.852.695.10การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL6.5512.262.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH12.1335.5827.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT6.607.631.21ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS7.742.592.38อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG26.871.563.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG10.417.872.54บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH90.798.854.50ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U4.060.000.77พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH15.055.223.96การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP4.2415.041.33วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR29.032.280.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC64.785.886.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.07บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS12.826.6118.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM16.405.690.73เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH14.475.3048.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC39.581.8756.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG13.053.4764.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN5.589.961.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU17.263.4113.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.45การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART8.226.330.79วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM11.635.652.32การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH26.502.994.58การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG5.449.380.32พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.008.702.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR9.008.818.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC13.432.0935.25แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP5.497.4167.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC0.004.672.14พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.790.000.39สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.002.88ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP10.718.760.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI7.986.621.50พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS3.9912.571.87เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC2.7112.506.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC11.236.72117.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI36.901.645.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO18.874.570.56สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP16.252.781.81พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET9.4120.484.18เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP7.2110.571.23เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO9.560.000.48เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC19.163.65195.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON10.203.934.64วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.657.43ETF
2017-07-26 12:46:00SCC12.144.32318.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.006.488.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.004.7212.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA14.335.2934.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO23.633.1510.70พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT17.009.0024.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP5.5110.9038.25ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB5.829.0367.75ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL5.366.9798.75ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY4.274.4719.00ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK5.605.5288.25ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB5.446.3011.20ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT9.741.190.42ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP3.2322.9932.50ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI7.658.043.42เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB11.743.660.81ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.005.9215.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC17.802.4837.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS6.614.7695.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO7.6811.1169.25ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3