เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.006.970.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA27.034.441.78วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF7.650.000.84เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA6.024.170.49สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.003.311.20ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO10.985.082.92สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC144.861.6310.40การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH37.531.3616.90การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ45.980.004.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI14.791.0467.50พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN28.224.288.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.05พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM43.082.561.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP24.552.630.39พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.86พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.71เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.06บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE6.566.981.13บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC5.780.000.29บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH14.550.000.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.007.80บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS28.763.0611.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD3.190.003.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX43.200.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML11.160.000.97เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.86เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.86เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT21.453.335.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ11.423.180.09เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.21ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA30.520.000.58พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC33.410.0011.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.004.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH27.750.003.34อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA79.281.054.92ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.000.002.42บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.002.346.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD41.080.672.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA10.8612.005.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS38.853.415.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN18.096.173.22ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC28.491.5348.25พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.004.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS29.492.8115.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.007.230.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.001.407.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND26.736.351.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.24วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX4.460.003.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC13.950.004.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL10.999.712.92อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.001.820.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE21.541.617.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC10.1622.735.45ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP47.650.003.44เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA36.812.251.78การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA11.326.8211.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.82สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.68พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR19.895.651.73ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD19.900.0249.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE18.161.854.88เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.000.97แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.59ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE35.400.000.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH30.462.9947.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW34.190.48211.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.204.4445.00แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR5.555.330.78บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA525.360.7310.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP22.794.0118.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.004.610.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.14เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI25.561.870.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL40.361.051.92วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB9.048.0410.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP37.051.3116.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK17.781.8727.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC9.574.5219.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J10.655.3623.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE15.795.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM4.820.472.14ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS10.346.627.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC11.856.0025.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC13.977.6516.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI47.762.621.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.002.701.86เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC10.172.8453.75พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI25.151.6127.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.489.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL33.770.006.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.0041.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.4212.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR34.091.524.60การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.2111.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.27วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC20.732.8916.60การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K45.040.210.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT0.000.001.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT37.101.5766.75ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY65.930.009.05สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX10.842.9395.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.001.79วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR34.983.251.28ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.2013.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG24.964.6912.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI9.585.153.96ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC6.413.692.52วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR4.562.9939.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM17.091.160.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE15.853.6318.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.006.850.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.006.148.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.001.111.71แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP53.130.000.41สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM21.432.013400.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.006.9113.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.270.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.004.26ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.005.7619.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR10.2924.594.94ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT24.591.103.00ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN5.197.144.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH4.957.4317.60ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.004.812.08บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET10.584.173.16เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.003.190.90เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF13.742.4327.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.63วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST39.001.124.46ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC25.725.1915.40ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.002.581.94พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI7.330.006.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH6.607.503.22วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA24.462.0934.75พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.002.20เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA110.175.888.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC17.415.333.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK124.620.001.69บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.04การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT30.288.790.94สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL16.173.8545.50แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT10.917.135.05เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH11.449.405.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT11.216.155.80วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.006.4412.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT21.740.000.82ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS10.527.306.90เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.03วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO91.507.39180.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD9.746.310.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI9.208.621.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG18.002.910.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW32.481.190.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS12.430.004.76ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM47.931.0432.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.31พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.004.96บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM65.942.992.52เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY11.530.002.70บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ200.390.319.55บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW59.434.551.78บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S16.291.293.14พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ14.372.8011.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.68ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO12.118.0612.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.093.316.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.007.55บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG6.616.7817.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL106.100.005.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL16.030.322.66พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED178.090.002.62สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE9.049.262.14พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP0.002.940.32วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.21พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.32อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.40ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT12.104.3246.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER11.940.000.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.001.32ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB83.081.790.59วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE0.000.001.12วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER16.480.000.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.2511.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG40.431.4258.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.006.3515.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY20.606.794.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.005.029.15กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.6513.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD16.956.251.31สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM20.735.803.62อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN10.020.000.95เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG16.922.623.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT11.585.3282.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART216.450.008.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.005.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS0.000.000.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT24.784.9715.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM327.270.400.87เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON19.823.676.15บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK156.911.661.58วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.006.898.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER15.220.005.75พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.005.1217.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.12เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF0.005.370.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE21.362.332.36พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL8.740.001.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO24.330.000.96ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.002.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.006.1813.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN30.391.415.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI4.635.737.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP12.883.0919.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH6.307.8720.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL22.121.8735.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.247.0217.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR20.034.080.48พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.0411.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU14.335.124.88ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG14.084.855.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU8.264.9314.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL10.640.001.45เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.001.37เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA43.990.5051.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG4.804.550.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC11.446.402.58เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR10.278.161.92ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR21.354.7029.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.001.63สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.006.8812.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA23.741.994.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO5.753.280.63วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE3.7937.5018.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM24.371.920.53ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI10.302.824.08ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV21.722.7853.00การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA25.421.9021.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN21.811.000.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH19.133.0023.20การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT7.917.5018.10ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC12.965.1217.90ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.009.155.85พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU43.582.029.55อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.148.003.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.055.764.36อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA4.8810.370.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK10.046.8223.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA28.955.7011.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK12.233.6220.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.00100.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR34.182.262.30การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.006.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC9.802.500.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO17.421.712.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL13.493.950.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.692.6660.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC42.353.000.59พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI37.604.631.09บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.005.3416.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP19.002.422.14ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO12.857.1726.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.34บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC0.000.001.70เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC3.974.033.84อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.009.85ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP10.643.885.55พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART9.676.974.12พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH12.767.1410.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ13.876.452.48การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.001.6634.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW12.716.338.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP12.726.726.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.004.16ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC0.005.993.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP7.557.047.10วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK9.480.303.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.6125.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS6.316.438.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.285.802.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC29.686.279.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA9.438.0325.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.8224.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP17.354.6213.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN0.001.570.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR30.313.673.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.002.76เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC266.603.870.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.002.837.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD20.461.4140.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX18.837.340.78เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI14.904.29325.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.002.102.64อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC22.582.0225.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW11.606.047.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.001.26เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.000.001.92บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI24.242.094.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE3.920.000.16เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.001.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT8.837.8311.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE10.170.001.33อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO13.859.599.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE30.403.452.30ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW16.834.0211.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM25.432.730.54วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL63.033.86440.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP5.745.307.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH32.303.815.25การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.741.36ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.164.4222.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN29.151.5175.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH54.380.0096.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA32.261.2711.90การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO15.053.009.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG19.462.740.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX7.989.493.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA23.944.0025.75แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF23.084.3056.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN27.137.415.40ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT12.712.750.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT7.396.7724.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH24.693.23464.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH12.130.000.00แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR0.000.000.72พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA10.442.6228.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL10.099.325.25ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH10.610.669.45พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL0.000.481.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.003.885.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO12.303.267.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP27.090.002.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN124.900.891.55พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO7.460.001.62สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO36.600.851.55วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC8.796.357.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP11.702.730.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K15.896.581.54บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH13.583.9362.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT9.7511.615.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI14.413.0492.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC16.813.46260.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA8.982.681.11เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY14.388.023.78ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL34.191.2216.10พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.002.08ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA14.226.963.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS27.431.2426.25การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD27.275.212.90บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART9.298.867.10พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO26.144.193.70ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR14.641.511.99ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.04ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF5.760.000.81แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC10.489.497.65พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK100.291.031.97พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS56.052.820.69ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD25.362.827.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP13.194.719.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY53.340.0011.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC6.595.822.28บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN41.020.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.67เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB39.551.366.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.06พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO233.553.138.15อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON13.163.490.44วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG25.571.4913.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON10.135.680.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S119.754.907.55เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK33.002.3719.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT18.270.001.83ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT13.810.655.45เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.0010.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK12.244.5010.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG37.632.362.06การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC0.001.954.04ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC26.203.493.84อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.003.3914.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.79วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC18.332.0940.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL21.161.913.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.49พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA57.080.001.03วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY3.351.621.37พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM31.191.3511.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW32.611.436.40การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE196.634.54398.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG13.065.600.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO0.000.003.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV180.861.884.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA9.207.024.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP12.507.942.18เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT14.175.593.52ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN9.836.902.32พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER12.588.212.74พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY37.870.001.82พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.008.294.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN9.343.686.95อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.006.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.001.07พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK11.192.875.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA0.007.566.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP8.290.005.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.005.1016.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI47.151.104.72อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI13.455.7172.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP8.925.9623.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT16.224.6721.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET12.335.081.79ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.45เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND32.840.002.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL8.966.173.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR28.252.446.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON11.793.8667.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW17.954.5813.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M24.923.4872.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC7.528.517.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI39.212.500.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP7.896.129.90กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS64.000.001.32เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY35.282.7527.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP26.544.5828.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.29บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI0.000.001.42อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP57.870.495.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.008.85สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO36.903.000.99วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO8.684.632.88พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI12.963.5580.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS19.582.6153.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.62เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL32.191.5778.25พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF6.678.460.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN62.440.000.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW6.574.0663.75ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX0.000.000.54เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT7.386.824.86เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.001.14เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF42.414.620.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN6.978.886.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC11.177.775.15ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT17.021.6415.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT8.460.0014.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK8.8611.783.84เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC52.660.000.53พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF67.241.272.34ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH29.351.74166.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT36.306.443.88ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE8.077.533.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3016.613.101.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.001.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM13.696.518.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP10.644.531.61วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG14.133.8317.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI27.773.122.56ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR11.671.9610.10ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN16.122.913.44เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.000.000.78ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D50.651.356.70การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.008.384.08ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN18.620.003.80ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.18ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC748.421.690.61การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE25.573.713.46ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.001.011.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT14.166.304.76ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL5.814.2715.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX11.335.289.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV12.064.645.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP39.911.802.78เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI11.690.001.39วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.44ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO29.001.6718.90วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.78สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE9.690.200.92พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.3212.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.001.01พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML28.701.211.21พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT640.784.880.42ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.4711.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG6.054.865.40ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.002.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD9.055.518.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC33.850.610.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S11.146.542.12เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP80.913.680.72บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM723.722.6219.30พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E10.576.612.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO31.803.38288.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.15วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR20.723.981.61พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL12.695.528.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA10.655.971.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK10.695.5636.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT9.296.2521.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG13.184.835.70ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT98.861.450.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP14.254.2460.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH9.873.090.97พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH9.690.441.63เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS11.388.111.50พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE13.542.091.94วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL19.722.3623.30พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA11.292.3313.50ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON20.973.432.10ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS9.6810.055.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT39.661.0837.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK8.461.450.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT23.382.802.52พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL10.373.1046.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC8.296.7762.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.001.491.34วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN22.002.873.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.008.55เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE13.504.3815.60แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC13.735.481.93วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI9.470.003.28วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET46.972.201.81อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS67.284.573.26เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC75.290.063.24ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT18.964.626.70พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT8.355.402.78ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.002.137.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK0.009.760.42ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.202.521.61พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO9.934.431.58พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO26.952.9333.00พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH8.357.382.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI39.036.580.59พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK15.830.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL10.465.421.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL16.555.172.32เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE11.096.5917.90ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM11.770.001.11ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF8.041.336.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI7.304.5222.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA21.522.444.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO38.843.282.44พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC13.067.5212.80ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC6.643.2646.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.008.6510.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC26.944.517.05ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH17.992.245.35การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL13.366.425.45ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH168.270.9145.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT13.255.431.89ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS12.673.113.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG18.412.884.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG14.126.382.84บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH44.243.886.95ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.002.08พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH27.882.546.45การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP15.051.703.02วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR25.922.450.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC0.000.0010.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.21บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS20.743.9135.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM45.163.370.90เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH17.444.6358.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC25.382.1857.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG15.312.8179.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN4.817.023.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU23.202.2518.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND16.972.840.89การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART0.000.001.22วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM11.144.432.20การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH49.541.545.40การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG7.848.081.02พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.0026.155.15เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR11.807.0811.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC12.992.9340.25แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP14.623.85130.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC19.023.974.74พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL38.040.006.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP77.340.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI10.294.581.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-03 17:11:00IFS8.495.673.04เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.157.4613.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.001.99สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC19.543.70220.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI68.411.079.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO25.152.431.47สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP16.162.651.34พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET17.877.918.55เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP16.847.692.64เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS36.574.431.76เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.97เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW16.083.3184.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC19.343.73190.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON19.501.205.10วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.001.8810.72ETF
2017-07-26 12:46:00SCC12.543.91470.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.4610.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.004.0813.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA15.153.6762.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO37.522.1216.80พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT12.220.0017.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP9.637.6366.50ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB11.094.45127.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL10.853.23202.00ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY8.692.3037.25ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK11.922.13189.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB9.113.8019.00ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT155.930.000.73ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP7.604.9654.00ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI11.814.185.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB7.683.661.90ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.004.3121.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC0.002.0748.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS13.552.47199.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO9.848.1687.75ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3