เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.007.098.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA19.407.101.95วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:21DNA0.000.000.35พาณิชย์
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.39พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF10.510.001.26เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.002.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.003.90ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA3.432.560.39สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.002.421.22ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO11.383.652.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC18.091.619.65การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH35.411.2815.40การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ169.680.504.96วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI15.840.8067.75พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN17.714.597.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.05พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM10.743.151.44วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP30.250.000.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.002.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.88เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.06บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE1.094.601.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC37.850.000.27บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH19.950.000.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.006.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS25.623.669.65ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD4.920.003.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML10.435.150.96เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH76.233.720.93เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH76.233.720.93เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT25.142.827.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ17.090.850.09เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.27ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA17.090.000.59พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC40.151.180.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR29.580.004.56วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.37เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH31.420.004.12อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA18.451.525.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.006.032.02บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.005.360.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD31.910.002.22บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA11.096.364.72พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS25.073.445.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN14.228.203.64ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC30.081.1946.00พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.005.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS29.950.0015.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.007.440.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.001.556.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND26.566.101.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.29วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX5.600.003.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC0.000.004.92พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL10.895.602.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA15.122.706.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE15.100.990.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC15.963.6820.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP11.479.672.58เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA32.341.752.06การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA7.327.7711.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.41พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR13.5010.311.95ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD19.830.0146.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE9.940.674.68เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.891.02แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.62ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE24.150.000.60ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH30.322.6045.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW28.360.480.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC11.154.3546.00แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR9.120.000.75บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA16.082.4612.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP20.034.5819.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP21.754.570.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.12เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI18.292.29180.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL0.001.131.87วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB6.7219.359.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP33.852.0116.40บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.18สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK17.802.0324.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC10.277.6313.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J11.045.060.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE19.125.12189.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM25.250.472.12ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS6.616.768.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.69ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC12.406.7829.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC11.238.3316.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.002.051.23พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE12.956.361.57เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC10.812.8453.00พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.0011.10แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI12.342.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.348.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL14.540.006.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.002.9234.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.9911.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR34.021.233.98การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.007.030.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.31วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC16.242.6216.60การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.00238.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT10.480.001.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT38.451.5567.75ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY12.740.006.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX9.422.810.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.002.02วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR24.712.731.28ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.005.7312.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG31.494.260.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI8.091.863.74ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.002.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC7.662.701.49วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.67พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR4.362.8939.75แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM19.591.06187.50แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE12.124.5715.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.006.408.15กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.000.183.36แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP92.040.000.44สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM21.810.562850.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.006.5113.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.6411.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.004.06ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.005.3516.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR10.492.865.25ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT49.941.262.66ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN5.716.334.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH4.296.4219.00ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.000.001.88บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET7.804.222.98เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL10.860.221.37เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF13.972.8626.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.82วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST46.270.004.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC5.403.940.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.002.072.42พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.000.004.16บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH10.153.785.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA21.432.3929.25พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW10.600.002.60เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA12.349.010.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC16.323.053.94ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK0.001.701.66บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.000.93การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT36.710.000.78สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL16.853.2344.50แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT10.826.106.00เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH12.266.946.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT12.136.735.45วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.006.8211.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT29.723.670.90ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS5.298.286.95เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.003.911.28วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO29.166.10212.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD9.925.6121.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI10.179.691.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG13.382.741.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW22.281.070.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS15.880.004.80ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM32.721.0927.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.37พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI177.976.625.55บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM29.613.812.94เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY8.361.902.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ26.868.158.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW0.000.001.62บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S13.660.003.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ12.183.719.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC9.330.000.49ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO12.059.5313.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.350.005.15ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.001.8710.90บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.005.9818.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL0.000.003.16พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL23.621.542.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.002.94สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE9.599.802.00พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP0.000.000.38วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.40พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.36อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.88ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT10.014.2147.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER0.000.000.51พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.001.36ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB0.005.790.58วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE0.003.031.03วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER14.790.000.52พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.0511.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG37.432.6632.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.006.2715.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY12.327.905.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.007.420.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.5513.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD22.720.001.53สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM16.208.424.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.97เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG22.313.203.12อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT13.424.770.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART0.0010.504.74เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.005.35กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS0.000.000.78สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT21.002.9011.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM95.590.001.02เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON27.421.506.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK24.805.641.95วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.007.208.35กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER0.000.005.00พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.005.4216.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO139.520.000.14เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF0.004.780.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE8.740.272.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL0.000.001.78วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO16.340.001.41ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK21.454.292.64วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.006.0312.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN50.080.005.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI4.895.776.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP18.082.7122.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH6.3512.5116.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL24.311.5638.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.095.4323.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR28.9110.580.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.680.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU13.922.984.70ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG18.983.766.75วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU11.324.0116.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL14.702.021.64เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.421.48เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA32.900.4445.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG0.004.140.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC9.336.022.74เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR10.287.271.80ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR17.425.8421.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.002.74สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.007.220.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA18.803.374.08พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO6.681.370.74วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE15.301.0415.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM13.346.670.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI15.261.695.15ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV20.662.4554.25การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA18.222.5520.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN27.930.000.38สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH23.822.8819.00การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT7.775.2317.90ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC11.714.2721.10ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.0013.706.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU45.232.047.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA4.632.013.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.374.554.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA3.570.481.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK10.696.2224.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA8.980.0014.10ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.79สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK10.663.7118.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI46.520.76130.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR23.341.962.40การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A67.100.626.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC11.242.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO19.370.002.82พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL14.123.590.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB19.552.4860.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC63.570.000.65พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI60.584.271.17บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.39แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.004.0014.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP19.630.532.36ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO10.165.4026.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.001.13บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC10.756.521.87เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC11.731.663.02อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.0012.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP10.293.635.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART8.247.633.44พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH11.477.6910.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ14.023.482.32การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC12.124.560.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW12.747.107.75วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP15.065.045.95พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL63.652.124.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC15.708.802.84เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP8.364.718.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK11.595.883.74พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.006.1522.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS8.554.579.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.634.582.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC5.0211.3110.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA10.606.4532.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.006.4423.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP21.394.760.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN53.653.050.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR11.8310.203.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.001.233.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC14.352.620.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO15.852.860.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD21.171.5840.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX11.572.690.96เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI14.064.24329.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.001.263.56อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC0.000.0020.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW10.954.437.95วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM5.514.281.99เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.004.961.98บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI9.722.940.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE23.070.000.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.001.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT12.497.020.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE12.983.941.29อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO25.210.6711.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE20.607.312.60ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW16.034.3910.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM34.481.520.60วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL27.243.190.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP4.905.266.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH18.803.835.35การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB11.052.531.57ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE19.454.500.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN30.981.8476.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH114.640.0094.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA34.410.9812.20การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO4.489.8010.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG23.622.510.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX9.568.083.98บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA28.093.0127.50แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF27.596.1865.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN9.939.625.25ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT10.272.060.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT8.986.0524.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH23.622.89430.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.006.60แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR126.403.800.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA7.902.0426.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL15.895.738.00ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH10.820.619.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL359.690.001.46ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.009.264.90วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO17.121.408.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP17.081.283.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN32.422.371.49พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO30.6713.741.31สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO113.380.782.52วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC9.225.897.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP12.822.870.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K12.720.182.48บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH13.404.6252.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT8.298.935.55เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI14.543.5681.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC21.185.630.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA6.343.871.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY15.486.206.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL35.611.0317.10พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.002.24ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA16.026.543.68ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS37.761.5023.60การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD22.208.093.06บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART8.319.405.95พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO24.494.394.10ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR0.000.131.90ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.05ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF0.000.000.90แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC13.496.7110.20พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK253.080.002.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS27.224.880.74ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD11.733.477.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP7.087.819.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY51.250.0013.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC5.866.212.74บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN39.130.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.88เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB36.990.775.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.06พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO88.8510.427.35อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON17.619.000.51วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG22.491.849.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON11.136.29178.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S1110.104.547.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON31.182.4814.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK24.686.0822.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT0.000.001.95ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.03สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT11.859.0913.10เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.008.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK10.645.918.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG30.731.991.81การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC0.002.354.38ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC15.547.632.44อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.002.9512.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.76วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC15.151.8628.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL24.521.343.24เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.63พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA61.710.001.88วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY3.510.521.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM27.061.319.95ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW32.691.336.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE35.594.720.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG12.296.150.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO16.650.8912.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV8.560.684.42พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA10.346.754.76วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP20.513.442.46เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT14.865.763.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN10.375.742.46พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER11.058.332.76พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY502.804.141.70พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.007.490.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN12.063.488.15อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.006.898.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.001.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK25.850.874.24เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA16.8012.126.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP10.660.005.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.005.5814.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI32.015.102.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI10.956.580.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP9.176.0822.60ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT15.4110.1520.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET47.055.991.69ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.53เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND20.543.342.72พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL9.095.723.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR34.677.506.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON11.133.2668.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW17.394.8412.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M27.673.0475.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC10.654.9711.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI21.192.350.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP9.382.549.85กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS108.830.001.34เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY32.882.0723.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP8.176.7232.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.31บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI67.792.701.47อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP68.670.484.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.001.895.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO22.050.001.12วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO8.024.332.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI13.104.390.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS25.491.8569.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN9.630.002.72เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL31.911.4874.25พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF9.317.040.72พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN45.530.000.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW6.833.9564.50ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX546.350.000.55เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT8.685.415.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP20.530.001.15เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF15.205.560.62เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN7.998.136.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC10.777.925.05ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT14.682.2913.20ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT17.580.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK7.7811.903.84เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC0.000.000.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF40.522.422.22ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH32.211.49181.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT219.498.973.92ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE27.497.352.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3020.171.891.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.003.101.31วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM15.259.258.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP14.693.741.87วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG12.164.0015.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI17.724.671.81ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR12.893.2010.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN22.321.943.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.0011.630.86ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D43.262.399.15การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV23.553.794.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN25.612.873.60ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.004.06ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.320.74การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE26.373.263.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE51.501.501.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT14.916.005.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL6.723.9913.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX12.844.5711.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV12.453.976.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP12.8511.543.42เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI25.006.391.59วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.41ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO22.988.2814.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.003.141.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE14.470.270.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.2011.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.001.39พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.002.371.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.0034.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT12.976.170.48ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.006.9011.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG8.072.866.20ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.002.12สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.001.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD7.606.677.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC0.000.004.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S5.666.132.32เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP25.634.820.85บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM718.602.6912.90พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E12.184.692.58ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO5.542.82249.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.24วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR20.312.511.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL17.144.557.15เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA12.635.221.34วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK9.625.2139.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT8.674.3521.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG18.837.354.78ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT28.185.260.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP6.387.6668.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH29.100.000.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH9.550.051.55เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS12.929.471.89พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE19.433.231.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL19.381.8121.70พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA9.702.429.90ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON18.294.762.08ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS6.4510.284.56เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT29.311.1335.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK7.250.9325.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT13.805.263.40พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL7.901.9647.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC6.736.2267.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW35.125.341.31วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN26.422.533.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI13.3612.5012.00เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE12.624.2415.40แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC13.866.272.06วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI64.420.004.04วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET25.820.001.82อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS22.293.013.56เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC87.971.042.58ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT19.023.965.00พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT10.556.762.94ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.003.186.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK16.779.300.43ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.137.551.59พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO9.482.961.71พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO28.112.7435.25พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH7.717.092.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI18.934.610.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.0016.10ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL9.794.761.68พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.004.6411.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL16.033.962.02เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE14.973.8628.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM0.000.000.97ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF7.123.387.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI8.050.0018.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA13.673.724.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO18.747.352.12พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC13.467.6913.10ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC10.393.6841.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.009.1510.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC26.704.137.80ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH21.571.756.80การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL12.817.696.45ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH62.010.7552.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT13.625.621.77ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.000.004.16อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG18.943.394.52พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG12.047.752.84บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH16.483.977.05ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.002.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH29.032.225.40การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP14.359.162.64วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR27.602.280.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC0.003.599.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC55.630.450.44บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS20.243.8233.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM19.9211.830.95เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH13.508.6047.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC22.822.2855.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG12.732.9576.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN4.333.963.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU22.843.8417.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND2.970.420.84การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART0.000.001.26วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM11.443.832.10การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH42.242.194.80การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG6.2411.021.19พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.000.006.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR10.139.8110.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC11.362.730.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP13.163.48123.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC8.475.045.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL28.350.007.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP65.424.9613.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI11.183.671.09เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-03 17:11:00IFS9.115.073.02เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC8.266.5713.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.002.06สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC20.744.57224.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI65.631.007.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO24.151.971.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP17.422.191.37พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET12.3810.6810.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP11.019.493.18เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS19.139.722.16เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.005.051.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW15.526.4189.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC16.694.13171.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON444.130.674.58วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.7610.52ETF
2017-07-26 12:46:00SCC10.914.46438.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.380.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.002.7710.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA15.763.1969.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO35.452.1115.00พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT10.840.1518.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP9.587.4667.25ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB10.964.04136.50ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL11.013.16203.00ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY11.162.3037.25ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK11.792.19184.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB10.303.0520.20ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT72.880.000.79ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP7.724.2853.00ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI14.440.336.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB8.152.652.26ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.004.5218.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC86.560.5941.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS11.642.28171.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO9.346.2979.75ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3