เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.0010.236.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA23.212.671.49วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.03พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF12.670.000.62เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA3.726.980.42สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.000.000.79ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC26.872.537.45การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH32.211.5514.70การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.002.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI16.231.1261.75พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN40.222.4110.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.03พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM57.432.170.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.13พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT24.430.003.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.03บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE13.698.140.84บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC0.000.000.17บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH10.960.000.54สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.005.703.18บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS18.704.1411.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD3.830.001.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.01เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML9.783.530.84เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH18.130.000.74เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH60.180.000.74เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT16.176.413.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ28.890.000.07เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.14ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.40พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC24.911.0212.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.002.54วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.26เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.002.52อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA31.161.803.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ223.530.002.18บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.06เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.001.18บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA14.898.774.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS0.005.362.82อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN14.226.692.52ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC22.722.2739.75พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.002.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS34.191.9316.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART22.122.595.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND14.985.721.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.19วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX0.000.002.52พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC9.853.444.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL10.166.213.06อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.000.915.30การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE14.502.887.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC9.119.254.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.000.69เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA25.112.801.60การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA8.688.287.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.02สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.25พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR31.693.731.36ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD18.962.5753.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE30.112.513.54เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.10แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.37ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE32.050.000.47ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH33.783.8835.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC13.004.1136.00แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.000.61บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.001.526.65ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP24.225.2810.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.11เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI26.571.58190.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL17.655.141.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB9.5812.126.65บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP67.094.0015.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK25.782.0120.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC10.179.7917.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J11.864.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE19.554.760.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM0.003.421.45ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS7.6412.054.98สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.49ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC12.395.5020.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC12.907.4613.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI3.191.910.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE21.902.311.30เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC11.682.5662.75พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.0011.80แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI39.850.850.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.948.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.003.74เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.4512.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR41.091.405.00การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.178.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.24วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC16.383.4913.10การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K38.720.42255.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT15.287.141.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT40.121.7060.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY24.283.139.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS1.360.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE22.590.002.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR16.183.571.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.7811.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG18.385.8011.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI0.006.493.12ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.001.39สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC0.000.001.19วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR28.540.1926.75แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE15.884.3019.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.320.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.007.956.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.000.000.82แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP126.530.000.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM24.272.56141.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.008.9511.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.008.130.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT26.590.002.92ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.009.7411.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR9.8411.733.04ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT17.440.002.28ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN4.668.634.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH0.004.048.65ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI19.766.881.88บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET9.790.002.86เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL14.642.780.72เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF13.472.2131.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.53วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.382.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC30.633.138.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.001.251.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI21.768.784.66บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH13.643.452.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA26.411.9737.75พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.002.22เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA9.835.718.65ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC12.363.633.64ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK38.040.002.28บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.000.73การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT36.990.000.59สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL14.364.1146.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT10.909.143.46เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH17.377.056.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT8.838.145.45วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.003.897.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT32.462.260.83ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS7.585.4212.10เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.000.52วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO47.097.52133.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.036.4821.40บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI5.589.890.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.66วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW26.900.4346.25การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS37.470.995.90ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM75.940.6856.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.003.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM20.863.772.08เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY12.134.071.69บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ26.051.9516.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW12.075.341.32บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S9.352.811.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ8.265.005.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.60ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO18.726.569.15ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.375.304.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.007.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG5.947.3516.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL24.980.402.48พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL9.975.072.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED143.470.001.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE10.119.821.63พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP7.753.450.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL17.200.000.84พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.65ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT17.945.1339.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER0.000.000.23พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT52.350.000.98ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB5.898.620.58วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE28.440.001.09วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER10.671.151.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.007.170.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG36.361.62104.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.009.3910.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY7.9911.643.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.009.3210.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD0.000.000.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM21.562.272.64อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.71เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG14.525.564.88อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT10.825.3378.25ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART19.512.3310.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS7.430.001.68สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT27.842.4924.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.000.48เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON10.476.404.18บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK16.131.781.67วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.009.676.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER24.160.7812.90พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.007.4512.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.07เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF41.513.226.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE8.263.973.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL10.045.102.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.000.55ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.001.44วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.007.0012.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN16.654.033.14สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI4.868.605.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP19.053.8716.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH5.7212.9212.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL37.720.0023.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.725.4622.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR337.730.000.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.2111.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU11.222.914.06ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG13.744.474.90วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU130.069.706.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL9.890.000.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.000.97เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA24.330.7343.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG0.004.154.82แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC10.378.250.00เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR10.306.572.14ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR19.666.4115.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.0010.307.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA17.193.983.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI8.899.021.33พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.000.58วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE2.3566.0711.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM8.242.570.65ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI11.7868.382.84ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV17.583.6743.00การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA10.242.7815.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN72.630.000.28สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH20.945.2121.20การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT5.8412.2711.00ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC12.793.1813.50ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.008.373.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU43.202.879.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA3.919.472.82พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST8.908.894.46อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA0.000.000.43พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK7.009.8917.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA32.261.2530.75ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.39สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK9.495.7113.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.000.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR32.422.941.99การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.004.96พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC67.851.120.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO373.070.903.32พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL23.693.290.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB17.432.7668.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC1.442.661.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.000.000.71บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.006.4315.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.002.678.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.311.86ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO14.255.3228.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC5.320.001.40เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC7.883.703.32อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.004.02ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP10.455.264.78พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART12.189.333.00พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH10.148.647.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ14.206.913.74การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.002.320.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW8.187.587.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP7.439.854.06พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.003.32ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC7.617.884.44เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP6.797.385.45วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.000.002.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.007.4819.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS6.826.159.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC4.708.412.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.002.597.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA13.934.4129.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.009.2614.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP0.006.499.60แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN57.202.380.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.001.89อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT34.470.004.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.001.280.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.003.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD0.004.240.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX0.000.000.49เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI11.755.00281.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.003.691.59อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC17.631.9215.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW236.234.035.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.000.76เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT17.243.131.27บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI0.002.374.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE1.170.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN125.790.000.89พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT11.627.747.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE18.230.001.97อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO28.632.267.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE11.875.362.22ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW16.684.6110.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM76.350.000.26วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.00340.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP7.486.456.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH29.812.564.92การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.001.84ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.714.6624.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN17.571.5152.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH76.960.00101.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA33.170.277.20การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.000.007.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG18.710.00181.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX12.235.664.40บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA17.186.2019.00แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF47.800.320.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN17.097.914.28ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT28.743.330.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT9.407.5921.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH21.214.09416.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.003.18แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR6.930.000.55พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA8.004.1715.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL17.828.772.76ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH13.031.7711.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL17.880.000.74ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.000.003.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO11.374.415.80บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.16เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN61.170.341.08พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO4.2019.901.02สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO19.591.441.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC8.689.454.78เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP8.972.780.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.000.77บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH16.693.7465.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT8.9911.764.44เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI12.055.0339.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC16.173.39293.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA14.623.571.14เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY39.574.361.63ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL34.931.1417.20พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.001.01ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA124.547.103.38ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS37.732.4022.80การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD39.385.031.98บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART8.4710.776.20พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO37.362.553.74ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR0.000.001.14ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF11.211.520.66แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC30.316.749.95พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK80.341.441.37พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS53.200.000.46ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD17.793.916.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP12.763.958.85พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY39.190.0014.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC8.205.591.59บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN650.592.0323.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.45เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB36.652.416.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO0.004.767.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON13.565.170.29วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG22.681.1817.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON9.535.300.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S116.508.045.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK37.342.7011.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT0.000.001.19ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT13.017.254.14เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.005.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK7.677.287.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG37.372.072.40การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC56.680.803.28ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC16.975.024.96อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.003.750.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.64วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC14.452.8230.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL17.130.003.18เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.000.97วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY8.408.530.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM28.721.579.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW90.521.793.82การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.000.82พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE10.015.00318.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG13.125.380.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO13.910.005.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV38.950.975.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA13.665.713.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP11.0010.561.62เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT7.180.002.24ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN8.608.042.22พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER12.126.252.98พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY0.000.001.48พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN23.182.637.55อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.007.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.61พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK13.001.033.74เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA13.308.265.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP9.785.045.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.006.1613.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI23.854.228.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI9.4513.460.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP7.227.1122.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT10.2310.9817.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET15.825.921.52ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.43เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND10.190.002.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL7.447.352.02เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR0.000.002.94อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON15.213.9252.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW17.534.5113.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M24.224.4358.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC10.554.888.55บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI0.002.620.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP7.565.9311.30กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS149.820.002.16เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY39.652.7634.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP0.003.8321.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.05บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI23.175.681.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP118.320.714.38พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.004.98สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.16บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO8.425.210.96วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO13.037.662.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI10.303.3386.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.001.87เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL27.391.8567.25พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF7.402.350.43พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW6.434.6837.75ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX11.630.000.51เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT8.087.323.28เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.000.64เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF18.744.240.59เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN5.8813.224.58พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC8.829.525.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT12.611.5413.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT9.730.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK10.848.942.46เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC2.000.000.53พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF31.971.051.55ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH28.062.57120.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT7.168.584.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE6.6412.682.76พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3012.474.940.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.000.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM16.2210.766.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP25.333.300.97วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG16.664.0815.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI14.515.161.80ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR29.212.2910.80ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN0.004.672.12เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE535.050.000.93ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.003.74การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.002.04ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN28.480.195.20ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN100.760.000.90ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.000.41การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE27.832.623.38ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.000.000.67ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT10.9116.783.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL8.593.7817.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX13.666.187.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV4.9032.263.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP20.6911.252.42เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI0.000.001.44วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.39ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO25.065.8225.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.002.72สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE5.9712.500.71พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J22.150.001.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.67พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.7234.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT9.058.510.47ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.007.1010.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG12.767.303.62ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.001.45สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD10.965.688.45พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC21.410.643.16เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S5.285.602.46เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.000.46บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM728.712.6729.50พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E12.198.641.63ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO15.092.55261.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.000.65วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.004.110.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL11.188.256.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA6.688.001.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK9.365.9735.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT6.836.2822.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG18.297.233.40ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP0.003.2146.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH0.000.000.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH10.264.122.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.003.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS17.842.011.47พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE8.473.881.29วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL12.950.0014.60พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA9.762.6914.90ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON0.000.001.20ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS5.2449.293.62เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT13.230.0020.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK11.791.6811.90ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT0.001.182.54พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL75.654.3028.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC0.004.1349.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.000.000.89วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN15.014.722.12พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI29.340.006.00เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE10.695.8315.80แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC17.294.222.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI11.640.002.72วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.001.64อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS0.000.002.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC7.770.342.22ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT18.815.167.70พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT6.074.343.34ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.009.758.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK5.6016.950.40ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN16.981.951.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO23.357.501.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO30.342.3740.50พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH9.628.932.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI6.656.850.41พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL12.734.281.87พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL19.404.143.56เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE25.483.3824.40ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM0.000.000.85ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF4.684.854.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI7.296.0617.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA15.863.775.45ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO29.134.782.74พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC14.5610.059.80ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC7.118.5245.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.007.259.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC60.323.284.06ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH17.532.196.45การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL9.5010.082.58ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH21.4433.1036.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT9.325.031.79ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.001.793.32อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG37.231.533.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG10.746.103.32บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH71.558.894.50ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U11.020.001.54พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH21.004.734.44การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP7.879.622.06วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR34.362.3674.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC30.653.769.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.15บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS20.075.3223.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM11.824.700.86เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH16.744.6557.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC45.611.4076.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG14.673.700.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN8.837.121.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU17.483.6113.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.63การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART8.684.901.02วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM14.265.422.40การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH30.002.675.30การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG25.415.080.62พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.004.204.78เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR8.759.037.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC26.222.3030.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP8.466.2795.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC0.003.652.74พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC1.420.000.72สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.005.65ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP24.484.5413.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI14.493.792.74พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS5.189.552.46เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC3.699.778.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.001.82สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC13.466.15131.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI46.870.797.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO23.254.200.68สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP19.801.942.62พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET13.829.948.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP13.377.741.72เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO15.210.000.67เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC18.553.87188.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON10.663.725.05วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.999.06ETF
2017-07-26 12:46:00SCC17.133.59390.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.006.798.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.003.7915.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA26.503.1058.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO35.592.3316.00พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT14.137.7628.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP5.7010.1241.00ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB6.338.2873.50ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL6.076.39107.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY6.313.6623.10ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK6.405.2592.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB5.117.2410.50ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT9.410.820.61ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP2.9220.5036.25ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI7.158.743.64เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB10.612.981.06ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.004.8919.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC16.967.2739.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS7.334.29113.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO8.2010.7670.75ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3