เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.007.378.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA14.206.301.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.08พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF10.880.000.94เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA4.824.650.42สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.004.550.90ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO9.823.833.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC49.241.729.90การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH36.621.4016.40การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.31พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.003.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI13.921.0864.50พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN45.563.0910.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.04พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM22.693.001.08วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.003.570.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.64เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T11.590.000.04บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE7.078.610.88บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC2.610.000.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH14.590.000.63สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.007.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS52.082.9313.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD4.670.003.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML12.450.000.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH100.960.000.84เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH100.960.000.84เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT16.674.414.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ10.974.100.07เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.17ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA50.670.000.53พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC66.070.009.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.002.94วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.23เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.001.67อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA0.001.154.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.000.001.80บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.002.236.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.801.72บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA7.819.926.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS67.494.693.96อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN22.458.472.70ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC28.991.4747.50พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.003.18กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS33.482.9115.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.006.867.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.001.367.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND13.656.521.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX5.120.002.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC7.810.004.64พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL11.6010.342.88อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.002.225.65การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE22.131.697.45ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC11.2930.274.04ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.001.46เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA40.392.191.81การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA10.739.327.95พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.42พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR23.828.001.23ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD25.300.0262.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE0.001.785.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.01แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE19.140.000.60ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH26.813.400.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW34.990.61163.50เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.074.6243.25แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR7.537.690.51บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.001.067.35ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP22.814.5915.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.005.030.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.12เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI38.561.78188.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL20.441.461.34วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB9.309.208.65บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP19.431.3016.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.16สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK11.992.3820.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC11.513.3924.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J12.304.670.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE19.034.920.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM4.050.591.70ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS16.347.466.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC13.237.1820.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC14.817.6516.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.003.480.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.003.571.41เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC11.412.4161.75พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI112.931.500.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.249.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL48.420.004.96เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.3212.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR38.611.405.00การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.3211.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.24วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC19.732.8617.30การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K46.110.220.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT0.000.001.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT45.151.3278.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY64.900.0010.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS1.370.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.001.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR30.473.571.13ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.005.9313.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG22.774.8012.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI8.514.154.80ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.002.14สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC9.414.252.18วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.39พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR9.552.2830.50แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE19.712.7723.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.006.250.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.005.839.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.002.080.90แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP129.310.000.42สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM20.352.17157.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.005.9215.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.550.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.003.24ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.005.5820.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR7.7636.813.16ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT12.741.212.70ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN5.926.835.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH4.908.8014.60ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.004.822.02บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET8.115.972.24เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.003.540.80เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF14.952.5026.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.59วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST57.591.134.36ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC35.666.110.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.003.361.46พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI8.750.006.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH8.447.793.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA22.842.3829.50พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.001.54เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA0.006.457.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC18.135.522.88ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK201.410.001.24บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.000.99การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT14.8113.560.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL17.283.7546.75แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.118.574.18เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH13.669.885.55เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT10.385.856.15วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.005.8210.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT17.170.000.63ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS9.265.009.95เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.000.81วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO0.007.88165.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.825.9124.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI7.6210.911.13พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG23.454.420.52วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW54.261.480.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS10.600.003.96ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM66.010.6150.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.26พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.004.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM68.514.022.00เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY15.470.002.78บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ50.830.388.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW114.965.371.48บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S19.461.352.94พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ11.433.577.85บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.61ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO13.268.4711.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS9.763.605.45ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.006.90บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.735.7120.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL32.340.004.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL14.050.263.08พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED38.230.001.61สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE9.739.801.97พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP0.003.030.32วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL23.870.000.99พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.59ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT12.304.4245.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER3.750.000.29พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT11.130.001.01ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB8.571.580.66วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE21.100.000.81วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER16.810.000.59พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.3911.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG38.800.9386.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.006.5714.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY14.298.580.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.004.5710.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.5413.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD13.007.770.99สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM30.437.052.96อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.67เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG17.671.913.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT12.064.970.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART68.570.009.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.005.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS0.000.000.84สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT33.153.5220.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.560.60เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON15.584.405.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK0.002.361.10วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.006.069.85กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER17.360.006.05พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.004.9818.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.07เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF0.006.176.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE17.911.872.78พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL11.030.001.81วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO28.790.000.74ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.001.42วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.006.2212.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN35.461.494.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI5.415.686.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP14.493.2818.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH6.169.9415.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL20.102.2028.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.607.8115.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR15.285.130.37พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.005.9411.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU14.785.814.60ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG26.102.897.35วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU25.186.0211.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL9.850.001.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.001.28เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA32.720.5642.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG4.814.390.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC12.928.092.06เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR11.767.642.06ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR19.055.4424.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.007.1112.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA19.561.764.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI17.089.761.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO5.493.450.58วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE3.8334.6719.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM13.902.440.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI20.252.135.15ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV21.192.9250.25การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA23.641.6324.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN33.370.980.29สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH19.722.7724.90การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT7.657.9916.80ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC15.266.1014.70ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.0011.634.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU41.421.5811.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.228.873.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST8.375.464.56อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA7.4313.490.63พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK10.716.2525.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA59.175.9610.70ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.48สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK19.633.2523.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.0080.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR35.202.412.14การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.006.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC21.182.710.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO26.091.802.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL13.523.950.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.732.5763.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC94.841.450.74พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.007.140.69บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.004.7017.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP21.202.821.79ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO14.957.5225.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.34บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC0.000.001.85เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC4.094.753.08อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.007.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP10.023.446.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART9.726.604.00พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH14.467.5010.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ11.286.202.62การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.002.2824.80ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW11.785.798.60วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP9.568.164.86พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.003.84ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC0.006.543.06เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP7.877.526.60วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK8.530.333.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.6525.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS6.896.408.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC5.776.722.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.006.089.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA9.936.7830.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.8223.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP20.445.880.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN0.002.2022.60ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR28.154.442.46อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.002.12เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC61.734.2917.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.002.660.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD17.341.4639.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX321.919.080.62เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI14.574.58307.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.002.122.54อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC16.742.7914.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW23.368.045.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.001.00เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.000.001.54บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI16.911.985.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE1.980.000.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.000.77พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT9.328.740.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE16.840.000.72อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO13.4312.805.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE20.653.672.18ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW17.713.8512.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM27.453.750.42วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.003.780.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP6.175.936.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH29.544.084.88การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.001.590.59ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE17.894.4822.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN27.531.6964.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH44.150.0088.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA38.491.0714.10การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.003.827.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG17.112.910.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX8.5110.283.34บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA23.653.9626.50แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF31.336.0332.50แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN16.177.345.40ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT21.573.110.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT8.517.0723.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH23.003.33448.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.004.02แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR0.000.000.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA8.253.4820.90ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL7.6313.273.56ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH13.420.5112.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL53.930.611.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.004.414.52วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO10.743.666.35บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP47.770.002.12เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN88.821.021.26พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO6.130.000.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO27.720.871.24วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC10.348.325.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP11.272.610.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.0012.050.81บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH18.243.1774.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT9.6513.434.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI15.612.53110.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC19.333.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA8.802.861.06เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY11.1514.152.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL32.751.3116.10พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.002.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA26.587.303.68ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS25.481.3524.00การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD37.415.472.68บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART8.399.926.25พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO25.584.673.32ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR9.332.561.13ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.04ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF6.640.000.66แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC16.5810.166.15พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK83.531.062.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS117.004.860.42ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD26.372.468.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP0.005.088.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY81.680.0016.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC7.876.861.95บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN35.990.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.51เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB52.960.979.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.03พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO24.443.097.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON11.244.470.33วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG26.551.1218.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON9.876.41156.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S119.684.447.95เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK42.242.2318.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT74.160.000.99ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT12.740.884.02เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT36.330.0010.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK11.394.669.45เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG47.542.052.48การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC0.002.353.40ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC25.882.415.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.002.9215.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.75วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC19.441.9641.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL18.951.952.78เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA635.350.001.16วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY3.832.200.99พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM21.781.3910.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW32.531.555.90การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.58พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE37.041.64280.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG14.065.3813.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO0.000.004.08อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV0.001.844.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA10.058.643.82วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP11.387.062.24เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT7.819.802.12ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN9.616.962.28พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER12.877.972.74พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY0.000.001.49พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.007.560.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN8.285.044.92อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.006.95อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK11.583.274.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA0.008.330.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP8.410.005.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.005.3315.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI24.770.776.35อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI13.407.2762.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP8.425.8823.90ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT13.445.2119.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET9.595.421.67ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.40เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND26.110.002.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL8.087.142.66เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR400.873.664.08อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON18.864.8151.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW18.274.4413.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M25.593.3673.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC9.648.697.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI68.982.530.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP7.576.039.55กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS82.090.001.09เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY37.902.2732.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP0.005.2925.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.09บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI0.000.001.48อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP63.420.445.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.006.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO19.823.190.94วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO8.454.632.98พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI15.343.1389.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS27.172.0665.50พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.42เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL33.741.5079.00พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF5.278.150.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW5.166.4442.25ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX34.900.000.53เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT7.617.004.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.000.76เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF21.794.620.65เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN5.9412.634.76พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC10.007.555.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT13.192.0012.10ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT4.240.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK11.6611.783.12เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC10.720.000.63พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF60.001.402.16ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH24.472.26129.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT10.685.954.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE7.227.023.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3017.932.631.34ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.000.82วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM15.897.277.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP11.106.151.15วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG21.353.5917.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI20.893.632.26ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR12.202.229.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN19.623.792.62เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.000.000.71ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D143.391.933.82การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.0013.402.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN29.720.006.80ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.13ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.002.270.43การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE21.795.912.12ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.001.080.91ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT12.907.434.04ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL5.144.3014.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX10.776.597.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV12.134.685.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP22.252.032.46เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI116.320.001.28วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.56ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO13.321.3621.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE9.270.190.97พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.2913.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.000.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML21.431.431.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.0032.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT0.006.670.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.1612.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG5.946.344.10ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.79สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC80.640.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD9.055.448.45พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC29.590.943.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S7.736.312.22เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.004.900.51บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM733.041.7428.75พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E14.677.482.16ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO17.052.68353.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.000.68วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR16.435.821.11พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL11.096.177.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA9.536.501.19วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK10.576.0633.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT10.365.2824.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG11.165.764.86ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.001.68295.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP0.003.7969.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH11.793.260.89พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH16.160.203.28เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS14.4910.431.10พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE9.822.421.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL17.492.7919.40พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA11.122.0814.30ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON33.864.611.54ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS12.9510.915.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT35.191.0735.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK16.941.630.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT0.001.902.86พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL19.394.4331.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC16.067.7754.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.002.200.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN14.304.592.08พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.007.40เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE14.513.5419.10แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC14.525.401.92วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI11.280.003.96วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET2.002.351.66อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS23.255.952.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC25.340.072.62ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT22.333.647.30พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT8.184.843.12ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.001.799.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK29.989.090.46ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN10.092.631.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO10.863.951.73พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO26.672.8733.25พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH7.988.272.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI16.088.930.42พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK302.970.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL15.154.402.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL20.013.593.26เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE14.666.4316.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM6.660.000.93ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF6.771.495.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI6.285.6617.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA18.561.675.95ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO20.493.252.44พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC11.988.9312.00ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC6.312.8452.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.008.9110.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC26.807.174.26ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH21.522.056.05การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL11.689.263.80ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH944.620.8251.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT11.715.591.79ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS7.693.733.22อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG19.123.033.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG11.425.923.04บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH0.004.505.90ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U88.900.001.93พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH27.262.297.10การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP12.632.292.18วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR32.572.240.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC32.000.0010.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.14บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS20.054.3131.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM21.783.330.90เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH19.534.0367.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC69.830.7983.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG15.203.160.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN4.638.942.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU17.462.8613.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.003.250.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART21.990.000.97วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM12.563.962.48การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH49.531.197.00การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG5.6713.560.58พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.0032.074.22เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR11.897.1411.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC12.873.0440.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP10.654.05122.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC0.005.253.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.820.000.58สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.007.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP12.540.0013.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI18.742.042.82พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS7.525.093.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC4.308.8511.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.002.38สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC21.663.72216.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI69.500.939.85สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO26.682.781.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP21.431.721.99พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET19.628.837.55เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP13.3811.241.76เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS48.853.172.46เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.74เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW17.373.0990.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC22.373.04233.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON11.941.115.45วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.001.8310.84ETF
2017-07-26 12:46:00SCC13.234.62390.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.589.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.002.9716.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA16.094.9745.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO36.132.0816.90พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT75.660.0033.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP9.717.6065.75ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB10.634.66118.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL9.543.66174.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY7.512.6032.25ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK9.872.64149.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB7.974.2716.60ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT267.790.000.59ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP7.894.8753.50ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI11.403.975.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB9.902.871.43ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.003.9322.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC0.001.6362.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS13.992.30206.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO10.857.3195.75ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3