เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.007.818.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA14.327.841.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF8.480.000.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA4.684.650.42สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.005.710.69ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO8.694.023.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC47.751.779.60การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH34.321.4416.00การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.51พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.003.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI16.421.0864.50พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN50.523.4011.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.05พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM36.994.070.82วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.003.570.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T9.490.000.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE7.208.810.88บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC3.190.000.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH13.710.000.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.005.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS44.212.9213.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD3.710.002.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.01เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML11.780.000.87เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH60.850.000.83เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH60.180.000.83เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT15.275.004.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ14.933.590.09เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.20ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA117.210.000.49พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC40.040.009.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.003.70วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.001.49อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA21.811.214.14ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.000.001.56บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.861.69บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA5.6711.115.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS21.913.574.18อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN16.157.942.52ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC24.861.7043.00พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.002.74กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS27.583.6412.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.001.476.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND13.896.821.31พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.15วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX4.940.002.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC6.980.004.16พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL12.8510.712.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.002.435.55การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE19.041.740.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC10.1733.593.62ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.001.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA29.742.361.67การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA11.269.877.65พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.05สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.37พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR13.948.701.13ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD26.770.0269.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE56.672.184.14เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.000.98แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE17.570.000.56ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH22.344.080.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW68.320.560.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC10.144.6543.00แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.008.510.48บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.001.246.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP20.085.2114.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.13เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI25.721.780.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL20.371.261.61วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB9.949.478.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP24.501.270.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.16สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK18.652.4020.90บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC10.543.2624.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J12.544.850.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE16.794.920.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM4.000.601.68ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS15.497.876.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC13.247.3920.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC13.708.5515.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.003.810.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE69.292.561.96เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC10.262.7353.25พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI0.001.840.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.379.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL94.940.004.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.1712.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR39.731.355.20การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.4311.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.21วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC17.432.7417.50การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K34.500.240.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT0.000.001.87พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT43.101.3974.75ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY47.340.009.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS1.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.001.74วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR29.573.850.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.0213.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG22.474.8412.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI22.144.934.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.001.84สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC10.264.551.97วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR42.992.5228.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE15.723.1720.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.006.100.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.005.970.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.002.060.95แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP123.150.000.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM18.742.27148.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.006.4714.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.8510.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.003.68ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.005.5019.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR8.6235.293.40ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT12.731.572.14ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN5.656.605.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH5.508.7414.50ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.005.421.83บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET7.566.192.16เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.004.410.63เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF15.622.2229.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.42วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST56.801.353.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC33.766.450.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.003.291.49พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI5.090.006.70บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH11.497.643.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA20.792.5528.00พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.001.40เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA0.006.857.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC17.505.712.82ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK140.460.001.09บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.00การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT22.5313.330.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL16.334.140.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT10.009.523.78เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH15.219.475.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT10.725.676.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.006.1110.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT17.450.000.61ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS9.354.9510.10เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.000.79วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO0.005.75175.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD11.915.2826.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI6.7311.851.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG875.823.970.59วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW51.021.320.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS11.472.424.12ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM79.410.5162.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.004.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM48.014.170.00เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY13.940.002.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ64.450.368.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW29.006.671.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S18.161.592.48พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ10.623.907.65บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.68ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO13.878.9311.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.663.425.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.006.45บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.485.9120.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL23.620.003.14พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL12.100.312.66พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED36.280.001.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE10.0510.001.98พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP47.893.330.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL15.880.000.94พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.56ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT13.824.3545.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER3.860.000.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT10.370.000.90ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB8.961.510.69วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE20.340.000.81วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER7.300.000.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.490.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG37.900.9585.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.007.6712.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY17.218.273.88เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.7112.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD16.118.890.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM27.987.662.74อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.62เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG20.391.584.76อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT11.595.2780.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART30.790.008.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.005.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS25.420.001.46สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT31.253.4322.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.620.55เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON15.404.365.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK77.372.181.23วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.006.359.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER14.960.005.35พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.004.8019.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.07เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF64.254.870.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE15.971.672.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL10.910.001.75วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO55.660.000.66ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.001.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.006.1813.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN31.081.704.08สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI5.855.257.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP14.013.3917.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH6.0410.1315.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL18.472.7124.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP7.676.2520.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR16.955.710.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.0911.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU8.075.954.20ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG19.713.556.35วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU25.355.9811.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL9.320.001.13เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.001.08เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA30.530.6040.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG4.054.595.20แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC13.098.012.08เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR10.857.292.16ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR18.055.7423.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.007.8910.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA15.682.193.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI13.6811.881.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.003.640.55วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE2.2342.3316.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM10.112.560.39ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI13.633.173.46ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV20.162.9849.00การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA12.942.0519.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN64.951.010.28สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH19.292.8324.70การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT6.888.8815.20ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.0011.244.74พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU35.901.8310.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.369.632.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.324.905.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA0.0018.480.47พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK10.826.1925.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA0.006.3710.10ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.38สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK18.363.4721.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.0076.75ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR43.952.632.00การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.006.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC18.063.1811.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO99.721.842.74พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL11.674.5716.10แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.852.3468.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC2.781.430.73พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.007.140.69บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.004.8716.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP17.523.761.39ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO16.997.0427.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.32บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC31.620.001.80เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC5.354.813.12อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.006.65ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP9.213.745.55พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART13.716.934.26พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH15.107.2810.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ12.865.442.96การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.002.3324.80ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW10.345.868.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP8.748.934.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.003.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC0.006.133.36เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP8.218.335.95วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK9.170.333.08พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.6125.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS6.217.108.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC5.726.782.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.006.189.55พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA15.205.5935.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.9223.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP13.706.039.90แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN0.002.8617.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR5.004.442.46อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.001.17เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC61.823.070.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.002.620.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD22.701.4739.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX321.919.080.62เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI13.914.79291.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.002.332.36อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC15.543.2315.80บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW31.368.185.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.000.72เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.000.001.46บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI36.592.170.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE1.980.000.05เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.000.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT10.389.1810.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE16.840.000.73อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO12.7513.485.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE19.893.812.12ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW17.954.0511.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM15.884.290.35วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.004.270.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP7.615.267.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH36.294.154.90การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.001.590.63ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.104.4022.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN26.361.7761.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH42.030.0085.75การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA37.421.0114.80การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.003.777.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG18.752.660.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX12.7612.332.98บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA20.394.5222.70แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF47.696.600.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN15.237.555.25ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT23.003.190.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT8.806.8323.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH22.903.35444.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR0.000.000.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA7.343.5520.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL10.1312.074.00ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH13.750.4912.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL62.630.661.02ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.005.293.76วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO10.893.646.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP207.390.001.88เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN74.831.211.17พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO3.430.001.22สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO26.620.911.19วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC9.978.625.45เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP9.582.62180.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.008.130.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH18.933.2273.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT8.2515.704.22เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI15.004.0598.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC17.673.090.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA10.282.731.11เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY29.2210.562.98ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL33.281.2915.50พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.001.94ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA13.5014.361.88ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS27.861.2425.50การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD34.955.862.56บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART8.719.556.50พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO28.384.843.18ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR14.202.881.05ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC2.940.000.03ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF2.610.000.55แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC24.107.748.65พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK71.211.231.78พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS131.374.630.44ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD24.012.667.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP0.004.869.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY30.590.0014.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC8.096.452.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN39.330.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.47เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB42.571.207.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.03พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO18.853.387.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON13.084.220.35วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG17.781.3614.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON10.906.54153.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S118.664.977.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK54.493.2113.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT86.030.001.13ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT12.740.883.96เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT67.000.0010.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK10.114.699.65เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG41.901.922.64การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC0.002.263.58ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC20.523.044.24อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.002.9216.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.71วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC17.322.2536.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL14.382.362.36เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA187.980.001.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY6.092.470.89พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM32.291.3211.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW29.961.685.30การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE19.221.78257.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG13.555.7412.20ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO0.000.004.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV0.001.884.76พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA9.059.593.44วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP10.038.012.08เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT8.918.332.44ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN9.547.022.28พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER11.3510.892.04พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY0.000.001.34พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.007.830.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN10.376.164.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.006.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK13.643.783.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA127.048.410.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP8.100.005.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.005.1017.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI21.150.905.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI9.196.9760.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP8.665.7124.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT12.885.4318.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET11.284.811.87ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.33เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND29.750.002.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL8.257.142.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR0.003.813.92อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON18.145.0050.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW19.344.3213.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M25.153.5870.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC8.459.926.35บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI0.002.700.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP7.286.329.50กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS76.120.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY38.762.2233.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP0.005.0627.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.05บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI53.160.001.62อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP95.910.574.48พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.006.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.17บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO8.903.340.88วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO7.614.932.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI14.063.4282.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS27.382.0566.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.20เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL30.181.6471.75พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF4.977.590.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW5.177.5237.50ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX28.440.000.44เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT7.557.064.66เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.000.74เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF25.034.690.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN6.0912.324.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC11.146.785.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT14.031.8813.20ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT5.310.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK10.1013.602.72เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC24.640.000.64พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF35.512.441.24ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH27.132.03145.50การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT12.315.174.94ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE5.887.403.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3017.932.631.37ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.000.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM15.997.237.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP10.246.671.08วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG20.393.7617.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI18.064.142.00ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR30.782.229.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN18.883.942.54เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.000.000.67ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D135.252.053.62การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.0016.262.06ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN25.860.006.15ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.18ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.002.560.39การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE21.995.862.24ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.001.180.85ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT12.267.813.84ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL4.864.5414.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX10.626.687.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV7.7815.386.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP56.322.082.36เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI0.000.001.39วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.59ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO12.181.4820.60วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE6.390.200.88พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.3013.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.000.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML12.971.550.96พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.790.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT0.006.900.29ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.4212.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG7.086.993.74ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.56สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC99.680.001.77สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD8.915.718.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC28.671.022.94เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S7.707.221.95เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.005.320.48บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM727.052.0225.50พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E16.278.081.97ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO18.672.72342.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.000.71วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR15.086.340.97พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL10.146.997.15เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA10.465.931.31วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK10.026.8230.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT9.285.1025.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG13.324.835.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.001.850.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP0.004.3361.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH9.873.900.77พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH16.360.203.48เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS16.519.161.39พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE10.572.231.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL16.253.0118.20พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA9.802.3612.60ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON34.594.641.51ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS12.6511.185.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT18.901.1634.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK11.622.3816.70ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT0.001.892.88พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL19.394.4331.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC16.277.6655.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.002.820.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN13.125.002.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.005.95เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE14.513.5419.20แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC14.085.601.91วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI9.330.003.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.003.421.17อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS57.197.082.12เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC12.830.082.44ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT17.194.556.55พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT7.875.033.00ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.001.968.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK0.009.290.44ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN12.152.681.47พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO10.304.171.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO29.062.6336.50พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH9.548.332.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI14.389.380.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK252.740.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL14.694.262.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL16.774.292.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE22.955.2920.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM6.210.000.78ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF6.771.495.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI6.505.4418.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA15.621.985.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO25.152.653.12พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC14.768.0012.40ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC6.372.8253.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.006.359.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC33.197.054.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH19.782.056.20การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL11.259.623.62ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.001.0239.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT11.195.851.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS8.553.353.66อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG21.733.133.86พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG10.896.212.92บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH0.004.745.70ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U77.160.001.76พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH24.612.546.50การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP13.752.452.04วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR34.082.150.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC39.110.0013.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS19.414.6829.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM21.303.410.89เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH16.994.6358.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC80.190.6992.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG14.943.2172.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN6.4210.162.48พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU18.462.7014.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.003.620.71การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART20.870.000.92วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM12.463.992.44การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH46.021.296.60การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG6.1315.690.66พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.0034.693.98เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR11.157.6210.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC12.873.0439.25แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP11.393.79131.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC0.005.593.38พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.870.000.49สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.006.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP12.820.0014.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI18.872.032.90พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS7.075.413.18เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC3.7810.059.95วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.002.06สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC19.244.19191.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI66.370.989.65สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO29.972.481.44สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP22.271.652.06พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET17.0710.156.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP12.4111.241.78เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS45.543.152.48เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.83เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC20.453.32213.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON12.381.070.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.001.8710.67ETF
2017-07-26 12:46:00SCC12.454.90366.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.619.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.002.9916.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA17.924.4752.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO35.062.1515.80พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT39.170.0033.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP10.047.3567.50ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB9.184.85114.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL8.114.26152.00ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY6.692.8829.50ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK8.613.01131.50ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB8.094.4316.20ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT91.640.000.52ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP7.025.0851.25ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI10.824.185.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB20.832.021.57ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.004.3521.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC0.001.9851.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS11.912.64176.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.516.83101.50ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3