เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.006.828.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA24.784.851.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.21พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF11.650.001.27เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 08:02:03SPPT0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-16 07:56:36AQUA6.903.640.58สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.003.481.15ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO14.823.773.78สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC133.021.789.35การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH34.421.4815.50การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.39พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ49.810.004.94วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI14.681.0466.75พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN36.563.3010.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.05พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM42.082.621.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP26.482.440.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.87พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT0.000.001.55เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.05บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE6.626.921.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC5.190.000.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH13.970.000.77สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.0010.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS55.513.1312.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD3.330.003.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX21.600.000.02เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML11.620.001.02เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.86เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH0.000.000.86เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT22.883.136.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ10.103.590.08เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.20ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA32.100.000.60พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC37.970.0012.40บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.003.92วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH24.080.003.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA112.780.746.65ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ0.000.003.06บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.002.326.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD44.540.622.32บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA13.909.386.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS38.853.415.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN18.206.133.26ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC30.751.4252.25พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.003.66กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS30.792.7016.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.007.236.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.000.9410.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:58:09FOCUS0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:55:14BLAND16.655.171.73พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.23วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX4.730.004.18พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC14.760.005.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL11.539.263.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.001.820.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE21.681.600.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC10.2522.525.45ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP40.760.002.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA42.601.942.06การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA11.846.5211.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.77สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.44พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR22.934.901.97ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD24.140.0255.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE24.661.366.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.06แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.48ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE38.940.000.55ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH34.102.6752.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW31.240.520.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.154.4744.75แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR5.855.060.78บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA525.360.7311.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP23.043.9718.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.004.440.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.17เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI30.271.58212.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL41.641.021.97วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB9.547.6210.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP38.591.2617.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.14สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK18.281.8227.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC11.253.8520.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J11.105.140.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE16.434.800.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM4.590.492.06ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS10.826.337.85สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC11.046.4423.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC14.307.4717.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI49.722.521.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.002.272.30เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC10.462.7654.00พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI23.361.7326.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.279.35กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL36.720.007.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.0027.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.1712.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR35.281.474.76การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.2111.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC17.243.4814.20การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K40.780.230.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT0.000.002.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT39.741.4772.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY82.050.0011.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.002.16วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR36.113.151.24ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.0213.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG24.384.8012.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI11.614.264.76ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.002.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC6.673.542.72วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.47พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR4.861.8438.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE18.293.1420.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.880.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.005.719.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.001.331.49แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP66.410.000.49สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM20.542.09163.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.006.1615.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.006.3811.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT0.000.005.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.005.5819.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR10.7523.535.05ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT25.731.053.04ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN6.225.965.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH5.266.9918.50ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.003.942.72บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET11.053.993.32เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.003.190.90เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF14.772.2628.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.64วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST41.281.064.74ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC23.555.670.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.002.502.12พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI11.290.009.65บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH8.256.003.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA26.091.9635.50พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.002.42เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA110.175.888.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC18.345.063.14ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK121.620.001.62บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.000.98การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT29.299.090.89สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL16.603.7548.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.456.795.30เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH11.449.405.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT11.695.906.05วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.005.5011.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT20.130.000.75ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS12.526.138.20เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.01วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO92.547.300.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.445.8823.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI9.658.221.49พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG19.602.670.87วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW33.451.150.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS11.760.004.54ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM55.330.9035.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI0.000.004.92บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:39:11ADAM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM53.643.672.26เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY12.980.003.02บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ182.740.348.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW66.184.081.92บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S19.341.093.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ15.042.6811.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.70ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO12.507.8112.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.253.256.20ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.007.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.256.1919.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL118.700.005.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.13เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL19.980.263.18พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED179.440.002.66สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE10.138.262.40พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP0.002.700.37วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.30พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.59ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT12.494.1947.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER10.770.000.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.001.31ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB85.941.730.61วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE0.000.001.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER20.210.000.78พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.005.2011.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG54.921.0475.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.006.1115.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY19.817.064.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.005.089.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.007.2613.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD18.155.841.39สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM21.195.683.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN11.420.001.06เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG27.091.634.64อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT12.904.7785.25ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART316.940.0012.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.005.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS0.000.000.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT31.103.9619.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM323.540.400.85เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON21.153.446.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK158.931.641.59วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.006.0310.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER26.250.009.20พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.004.9818.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.11เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF0.004.940.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE25.881.922.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL9.580.001.93วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO25.340.001.00ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.001.97วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.005.9113.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN30.511.404.98สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI6.454.119.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP14.472.7522.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH7.166.9222.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL21.961.8834.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.526.7219.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR20.034.080.48พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.005.8412.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU13.865.304.72ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG21.983.106.85วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU8.674.7014.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL13.990.001.85เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.001.31เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA46.630.4752.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG4.934.425.85แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC11.886.162.72เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR10.547.961.97ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR21.174.7429.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:08:30SMM0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.006.8312.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA27.291.734.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI14.238.281.39พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO6.223.030.67วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE4.4531.9421.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM27.651.690.59ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI10.902.674.10ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV22.652.6753.75การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA29.171.6624.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN24.320.900.36สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH21.962.6226.50การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT8.177.2618.50ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC13.334.9817.70ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.008.306.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU77.421.1416.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.517.453.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.975.234.78อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA4.7610.630.81พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK10.426.5724.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA31.495.2412.40ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.58สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK14.013.1623.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.000.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR35.082.202.36การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.006.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC10.362.360.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO21.231.403.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL14.203.7519.90แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.842.6360.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC48.702.610.69พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI36.904.721.06บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.005.0717.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.000.0012.30ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP20.232.272.28ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO13.706.7328.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.55บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC0.000.001.73เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC3.914.103.66อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.0010.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP11.903.476.15พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART13.844.875.90พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH13.736.6411.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ14.436.202.58การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.001.6532.75ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW13.435.998.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP13.046.566.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.004.74ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC0.004.984.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP8.136.547.65วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK9.420.303.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.3926.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS7.095.739.45เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.645.482.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC32.975.6510.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA10.707.0828.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.9223.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP17.214.6512.70แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN0.001.560.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR33.333.343.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.000.002.86เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC256.294.020.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.002.436.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD20.711.3941.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX20.046.900.81เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI15.134.23330.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.001.912.86อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC24.231.8926.25บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW12.145.777.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.001.15เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.000.001.98บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI26.111.940.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE1.850.000.08เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN0.000.001.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT8.917.7611.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE10.550.001.36อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO14.219.358.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE30.933.392.34ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW19.133.5313.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM20.803.330.45วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL68.193.570.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP6.095.007.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH34.453.575.85การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.691.43ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.484.3422.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN29.451.4973.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH55.090.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA36.081.1413.40การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO16.112.8010.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG18.022.960.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX8.159.304.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA24.863.8527.00แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF20.194.9249.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN27.137.415.35ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT13.532.5929.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT7.466.7124.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH24.483.26456.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH8.870.004.86แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR0.000.000.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA9.962.7426.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL9.3810.035.00ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH14.250.4912.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL0.000.551.24ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.004.025.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO14.172.838.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP43.050.003.44เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN184.780.602.10พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO6.440.001.38สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO38.760.801.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC8.976.237.55เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP12.932.470.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K15.166.901.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH14.533.6865.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT10.5310.746.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI17.072.57109.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC20.362.86311.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA9.702.481.21เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY15.007.693.84ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL35.251.1816.50พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.002.34ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA14.446.853.92ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS26.561.2824.80การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD26.905.282.82บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART11.357.258.45พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO25.994.213.68ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR12.141.821.64ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.05ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF5.980.000.81แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC11.468.688.20พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK103.890.992.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS62.552.530.79ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD35.412.0210.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP13.474.629.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY56.720.0012.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC7.355.212.52บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN38.530.0030.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.69เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB52.831.028.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO281.722.5910.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON12.753.600.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG41.220.9322.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON9.985.76174.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S1110.554.538.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK49.941.5728.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT18.370.001.83ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT14.200.635.50เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.0010.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK12.364.4610.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG40.122.212.28การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC0.001.944.12ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC34.942.624.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.002.9116.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC19.621.9542.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL26.561.523.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.52พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA63.630.001.08วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY3.371.611.37พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM30.061.4010.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW31.331.496.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE42.321.18385.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG13.905.260.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO0.000.004.58อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV184.621.844.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA10.276.295.15วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP14.646.782.42เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT12.836.173.28ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN10.256.612.42พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER13.247.802.82พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY50.220.002.36พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.007.940.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN9.683.556.95อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.009.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.001.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK11.692.755.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA0.007.635.85ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP12.350.007.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.004.8817.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI79.970.657.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI12.586.110.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP9.415.6524.80ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT18.114.1823.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET12.265.111.75ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.50เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND34.820.002.82พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL9.425.863.24เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR27.792.486.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON11.254.0562.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW18.644.4113.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M28.053.1079.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC8.187.838.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI41.392.3760.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP8.945.4111.20กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS65.910.001.42เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY41.692.3231.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP27.664.3931.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.23บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI0.000.001.41อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP74.050.386.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.0010.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.28บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO39.162.831.05วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO9.654.163.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI15.482.9795.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS20.812.4554.50พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.002.92เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL36.621.3887.50พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF6.758.350.79พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN59.040.000.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW7.024.2965.25ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX0.000.000.54เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT8.425.985.65เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.001.07เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.0031.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF45.024.350.68เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN7.538.217.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC11.617.485.35ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT20.041.4018.10ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT8.460.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK10.249.643.86เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC54.610.000.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF68.371.252.42ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH30.231.69171.50การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT36.306.443.94ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE9.926.134.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3022.182.321.54ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.001.19วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM14.895.999.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP10.044.801.53วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG15.923.4019.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI30.672.832.88ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR11.332.029.90ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN14.903.143.18เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.000.000.79ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D53.311.297.25การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.008.503.94ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN26.740.005.55ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.001.24ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC761.101.670.59การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE28.203.373.76ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.001.000.98ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT14.696.074.94ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL5.854.2415.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX13.154.5510.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV14.973.746.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP41.921.712.94เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI11.430.001.32วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.55ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO32.231.5020.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.93สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE11.560.171.03พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.001.2613.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J0.000.001.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML25.461.361.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.0033.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT625.165.000.41ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.2912.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG6.554.485.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.002.02สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD9.105.488.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC31.230.664.52เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S11.666.252.28เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP84.483.520.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM729.432.1123.90พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E11.006.352.52ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO37.582.86332.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.18วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR15.575.291.19พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL18.643.7612.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA11.845.371.52วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK10.625.6037.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT11.395.1024.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG12.954.915.70ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT103.161.390.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP16.243.7271.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH10.173.001.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH14.260.302.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS14.376.421.86พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE13.752.061.97วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL20.652.2523.90พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA12.252.140.00ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON19.223.741.88ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS13.147.406.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT43.680.9840.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK7.841.570.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT28.432.303.04พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL9.513.3841.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC8.166.8861.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.001.371.43วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN20.483.093.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.009.40เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE15.973.7017.80แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC15.244.942.12วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI10.620.003.46วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET48.522.131.87อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS65.644.693.14เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC70.670.063.06ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT22.033.977.50พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT8.715.172.86ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.001.859.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK0.007.540.53ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.252.501.59พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO10.244.291.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO31.272.5337.75พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH8.577.193.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI41.096.250.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK16.080.0019.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL12.354.591.97พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL18.694.582.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE11.956.1118.20ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM11.770.001.10ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF8.431.276.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI7.804.2323.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA47.761.109.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO58.262.193.64พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC12.477.8712.70ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC7.362.9450.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.007.8311.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC27.894.357.30ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH19.172.115.80การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL13.366.425.45ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH172.010.8945.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT13.395.381.88ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS13.192.994.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG18.672.844.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG16.225.563.32บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH40.744.226.40ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.001.99พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH32.382.197.85การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP14.331.792.80วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR27.592.300.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC0.000.0012.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.15บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS21.483.7835.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM45.163.370.90เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH19.164.2264.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC30.371.8269.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG14.882.8978.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN5.056.683.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU25.292.0619.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND16.013.010.83การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART0.000.001.11วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM14.393.432.72การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH57.271.346.30การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.29สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG9.666.561.19พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.0023.865.55เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR12.126.9011.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC13.072.920.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP15.413.65136.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 17:00:00CHUO0.000.000.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 12:44:13IRPC19.733.834.88พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.61สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL56.030.009.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP74.430.0013.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI12.883.661.65พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS9.794.913.46เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.567.1414.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.002.26สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC21.813.32241.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI78.520.939.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO26.502.311.54สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP18.482.321.50พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET19.437.279.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP18.147.142.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS37.414.331.81เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.91เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW17.033.1289.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC21.983.28213.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON22.621.035.90วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.001.7811.25ETF
2017-07-26 12:46:00SCC12.333.98450.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.005.509.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.003.4216.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA13.344.1655.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO39.342.0217.40พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT30.900.0017.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP10.447.0471.75ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB12.663.90141.50ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL10.263.42185.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY9.102.1939.25ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK11.352.23177.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB9.593.6119.90ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT153.790.000.72ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP8.324.5357.75ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI15.653.167.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB7.723.651.92ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.004.0222.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC0.001.7457.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS15.992.06229.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.337.0998.50ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3