เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.001.330.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA16.333.075.15วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF15.690.001.15เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 07:56:36AQUA20.531.820.52สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC8.190.323.64ยานยนต์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH25.501.0421.60การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.39พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.004.38วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI12.731.1362.50พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN63.603.116.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL51.370.000.25พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM46.570.383.88วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.002.12พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT58.610.005.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.37บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE0.000.000.89บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC39.080.000.28บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH63.980.002.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL22.230.004.68บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS23.033.219.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD0.000.001.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML10.863.881.23เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH18.200.001.08เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT0.000.003.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ228.860.000.14เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.63ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.55พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC34.931.5719.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.001.05วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.37เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.002.88อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA0.000.1412.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ7.033.472.36บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.002.28บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA9.473.086.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS0.000.005.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN20.225.323.80ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC32.062.2933.75พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.003.02กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS40.590.0017.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.000.006.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:55:14BLAND0.002.781.08พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.43วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX11.450.007.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC21.846.455.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL13.075.103.88อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.000.005.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE16.522.467.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC24.904.478.05ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.001.77เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA35.981.832.16การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA19.291.9123.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.03สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR16.013.792.62ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD17.992.7763.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE0.001.783.82เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.37แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.43ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE32.180.001.70ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.574.4833.00แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.001.01บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.000.0011.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP19.301.9915.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP39.440.00120.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS10.100.000.37เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI123.101.08186.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL9.823.421.74วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB12.004.888.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP58.531.9720.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK27.491.0220.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC11.965.4335.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J14.663.5128.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE19.464.050.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM9.752.582.02ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS15.142.1712.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.001.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC10.725.2934.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC10.245.0221.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.000.000.93พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE4.461.032.92เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC11.742.6660.00พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI10.821.4329.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.738.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.9412.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR54.190.6811.70การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.000.007.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.85วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC26.691.5216.20การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT10.060.703.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT0.000.3062.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY71.550.0013.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS29.800.000.06สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.001.51วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR20.322.212.22ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.790.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG17.085.5111.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI7.422.159.05ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC0.000.001.72วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.001.59พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR5.120.1055.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE18.913.8325.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.560.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.004.095.55กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL16.780.952.04แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP121.510.000.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM31.052.34151.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.008.639.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.004.707.55กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT25.380.002.26ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.001.109.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR14.461.874.28ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT12.820.003.50ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN6.206.679.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH6.690.6520.70ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.001.491.96บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET18.430.004.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.000.211.57เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF8.563.8626.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.001.49วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.124.56ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC0.001.4410.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.000.002.26พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.000.004.32บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH17.161.306.15วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA26.311.8648.75พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.003.56เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA10.586.1411.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC12.204.005.05ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK12.110.002.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.31การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT81.540.001.22สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL0.001.230.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.805.754.46เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH23.221.8317.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT10.675.797.65วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.000.004.58ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT0.000.000.90ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS5.996.9014.30เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO8.233.72268.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.725.7424.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI7.813.171.21พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW134.800.000.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS14.981.135.10ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM40.641.0742.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.001.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI25.495.024.96บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM19.402.113.84เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY0.000.502.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ15.783.1720.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW15.442.834.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S0.000.002.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ260.080.006.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.001.07ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO14.284.9111.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS30.641.0214.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA16.102.0319.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG6.926.6517.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL33.050.213.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL11.143.754.82พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.002.42สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE17.923.301.80พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP32.882.940.69วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.04พาณิชย์
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.001.11ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT13.532.5040.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER63.090.000.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT261.720.002.02ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB0.001.980.96วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE25.321.791.93วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER13.100.630.95พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.001.810.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG35.901.90124.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.008.5012.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY6.047.096.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.009.5311.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD0.003.811.13สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM0.000.002.88อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN5.780.002.08เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG10.711.884.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT17.494.430.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART39.491.5138.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.36กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS19.041.7016.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT44.041.6344.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.421.05เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON53.793.174.48บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK18.534.502.54วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.001.835.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER37.090.5540.25พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.003.4010.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO69.030.000.35เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF11.573.928.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE10.491.812.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL12.156.874.08วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.000.95ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK22.800.002.52วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.007.658.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN15.481.856.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI8.164.859.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP12.683.7117.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH11.727.2713.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL0.000.0035.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP7.774.4831.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR16.611.720.58พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.3311.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU54.221.214.96ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG20.232.4311.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU45.081.8012.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL13.075.651.69เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA998.840.632.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA45.320.4762.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG836.051.596.30แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC11.833.842.74เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR16.384.753.44ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR0.000.0021.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.004.217.55กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA21.403.073.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI9.976.942.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.000.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE4.6013.236.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM27.901.832.94ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI15.422.314.74ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV29.212.2538.50การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA19.271.5918.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN0.000.000.28สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH18.853.1331.00การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT9.623.0220.10ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC8.483.2917.00ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.006.722.14พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU167.860.5910.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.038.043.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST8.264.075.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA6.461.991.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK18.393.2633.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA2.776.7232.25ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK0.000.0013.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.000.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR64.781.533.36การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A51.500.604.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC0.000.0010.10แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO57.430.005.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL120.230.4217.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB20.132.7070.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC44.830.002.38พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI153.850.001.42บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:24:21DIF0.008.2913.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI4.131.6615.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.002.66ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO10.405.4431.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.41บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC4.942.046.55เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC7.834.206.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP19.685.934.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART23.993.783.70พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH12.076.178.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ19.071.4210.30การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.000.0026.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW12.565.858.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP7.796.314.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL5.880.9252.75ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC18.323.859.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP11.146.286.10วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.003.553.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.5014.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS16.443.0131.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.575.523.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC10.040.009.45พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA32.241.7079.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN8.918.6729.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.002.84อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT1.003.312.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.000.0010.30แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.004.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD11.314.0537.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX20.450.001.24เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI10.185.58269.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC22.322.2713.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW12.755.568.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM4.010.002.56เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT35.512.551.94บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI6.522.767.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN29.230.001.99พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT21.034.239.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE24.681.148.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO20.232.9120.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE14.176.722.70ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW17.204.089.85พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM0.000.000.51วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.00330.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP5.325.428.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH18.922.485.90การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB7.740.002.44ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.864.1030.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN25.151.3053.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH0.000.0086.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA0.000.007.35การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO6.090.008.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX15.2916.925.15บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA22.354.1919.30แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF10.3713.3366.50แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN10.923.467.45ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT26.263.0330.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT8.306.0726.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH27.523.23400.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.003.80แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR11.400.001.01พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA19.560.8129.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL40.290.003.84ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH27.441.7211.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL54.470.003.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG168.070.009.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO328.032.224.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.52เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN0.000.172.08พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO0.000.001.44สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO25.081.373.76วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC13.844.696.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP12.863.090.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.001.29บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH8.185.2745.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT12.298.625.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI22.713.2844.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC19.253.650.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA11.982.511.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY0.000.001.49ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL34.710.8520.50พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA6.016.254.44ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS52.142.4022.80การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD0.000.002.16บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART17.945.5010.50พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO56.842.055.65ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR17.121.562.88ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF10.240.911.59แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC16.535.919.30พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK32.921.271.51พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS0.000.000.80ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD37.051.5014.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP7.903.7914.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY52.910.0211.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC15.194.061.98บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN0.000.0024.90การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP34.860.001.92เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB216.441.296.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO6.4910.509.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON27.581.400.62วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG13.002.9116.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON11.575.60181.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S1110.173.686.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK26.531.2222.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT27.970.006.05ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT6.544.9010.00เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.007.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK10.924.479.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG30.501.323.68การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC9.423.016.55ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC22.664.057.35อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.006.698.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI54.360.001.22วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC26.311.4758.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL33.470.004.68เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.11พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.002.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY9.910.331.39พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM72.111.128.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW0.000.003.08การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.69พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE7.166.68378.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG13.052.5318.10ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO32.030.085.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV213.100.007.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA12.277.003.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP0.002.561.94เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT0.001.912.56ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN17.635.332.42พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER20.335.292.54พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY43.860.002.72พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.002.58กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN15.912.0417.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.007.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK21.431.568.55เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA15.236.726.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP17.483.455.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.007.7510.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI29.284.5011.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI9.2311.6479.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT14.833.8538.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET64.350.982.72ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM20.310.001.26เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND26.490.002.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL16.263.082.56เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR20.420.996.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON14.533.455.55อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW14.695.1311.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M62.161.8454.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC11.846.2512.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI9.103.3744.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP11.114.6816.90กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS545.930.0057.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY31.093.0725.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP9.941.5027.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI87.830.000.31บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI7.812.554.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP26.190.655.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC42.380.0013.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.58บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO0.000.001.65วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO9.693.473.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI7.705.0089.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN6.990.003.34เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL46.701.4063.00พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF0.004.350.45พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN49.490.000.99พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW9.421.2337.25ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX13.822.041.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT21.184.893.62เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP4.250.002.72เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.0028.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF34.251.981.07เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN12.1328.464.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC12.414.7912.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT14.741.6312.20ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT0.000.0019.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK9.438.063.72เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC2.720.001.66พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF30.690.701.77ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH160.942.25147.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT22.917.394.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE0.003.362.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3032.512.031.49ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC28.603.262.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM14.454.9510.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP13.171.132.02วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG17.932.0713.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI20.111.682.36ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR19.992.1811.80ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN0.000.005.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE22.852.921.31ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.243.84การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.002.76ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN58.460.253.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN27.590.001.54ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.001.08การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE26.831.1012.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE408.890.001.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT20.314.764.12ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL11.033.3928.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX27.812.2223.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV8.000.474.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP5.133.435.20เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI7.410.002.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO31.060.001.99ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO7.208.8918.70วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.51สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE9.633.402.86พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J36.300.982.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC49.141.0230.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT17.095.920.61ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.858.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG12.213.674.96ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.69สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC127.730.001.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC27.150.965.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S4.173.725.90เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.001.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM740.371.4365.75พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E28.103.612.08ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO15.073.68175.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.68วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.000.001.37พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL0.000.006.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA39.823.661.85วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK35.577.5229.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT10.422.4037.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG16.091.339.35ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.00229.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP7.581.4052.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH10.012.781.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH16.902.544.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS28.243.001.99พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE25.950.141.44วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA10.462.6416.50ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON0.000.001.71ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS0.008.512.92เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT0.000.0032.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK16.290.6914.70ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT50.160.006.05พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL15.401.5944.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC6.481.6561.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.001.891.03วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN59.591.762.36พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI25.600.009.25เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE15.102.6123.50แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC15.275.152.92วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI0.000.000.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.001.74อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS8.7416.014.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC13.301.413.16ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT23.654.349.35พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT10.983.508.60ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.006.399.15กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK337.366.020.64ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN9.832.632.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO9.251.851.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO36.231.9750.50พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH11.405.452.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI20.702.981.19พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL11.484.222.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL47.411.6311.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE55.810.9679.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM20.460.004.86ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF11.451.6811.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI7.164.9020.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA19.693.205.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO0.005.0016.70พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC14.924.4611.20ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC10.284.9549.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.009.9510.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC29.292.355.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH15.051.0211.90การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL12.104.582.98ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.000.0031.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT15.122.913.32ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.000.004.64อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG28.611.175.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG16.927.734.14บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH14.104.635.25ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.001.72พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH29.901.367.85การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP0.000.002.12วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR57.611.130.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC13.543.1511.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.23บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS0.000.0029.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM19.364.711.67เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH24.573.0282.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC26.471.9277.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN24.800.001.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU13.253.3021.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.52การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART23.152.871.23วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM46.712.943.34การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH36.532.086.15การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.36สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG100.950.000.64พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.001.9410.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR10.805.128.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC161.360.8130.75แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP15.793.76117.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 12:44:13IRPC6.201.494.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.88สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL27.650.0019.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP62.050.0022.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI24.541.796.05พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS10.555.342.58เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.824.2014.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE34.390.003.92สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC11.135.56163.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI48.810.986.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO0.000.000.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP25.361.265.50พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET9.835.0411.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP8.755.293.36เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC21.363.52195.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON20.398.365.45วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.069.68ETF
2017-07-26 12:46:00SCC9.923.40414.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.007.168.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.005.3212.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA79.390.68460.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO32.072.1413.80พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT15.414.1232.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP8.954.0455.25ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB15.501.77128.00ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL11.392.13118.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY7.891.0733.75ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK7.871.91135.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB8.882.3911.40ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT41.730.490.97ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP10.238.7634.25ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI12.984.114.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-13 19:41:00TLGF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC24.737.0441.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS11.112.35188.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.126.7993.00ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3