เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.001.217.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA15.502.694.82วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF22.210.001.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.0027.00แฟชั่น
2017-08-16 07:56:36AQUA0.001.090.78สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC5.140.542.30ยานยนต์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH10.041.2318.60การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.001.54พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.004.46วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI11.761.090.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN126.642.987.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL9.520.000.19พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM34.360.443.34วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.89พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT40.800.004.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE0.000.000.88บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC35.690.000.27บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH46.600.003.02สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL23.400.004.80บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS22.743.379.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD0.000.002.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML14.093.111.58เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH10.660.001.79เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT0.000.002.96พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ154.440.000.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.70ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.56พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC33.231.9914.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.000.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.37เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH69.220.003.66อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA6.820.229.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ7.193.352.34บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.002.16บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA6.063.056.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS0.002.004.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN26.335.213.84ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC34.662.5431.00พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.002.86กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS64.690.0019.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.000.006.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:55:14BLAND0.002.801.08พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.41วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX8.080.006.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC18.506.356.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL13.405.103.88อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.000.005.65การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE16.612.507.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC22.154.827.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.001.24เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA23.441.612.52การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA6.682.6916.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.19สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR22.824.632.04ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD17.912.8362.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE0.001.484.76เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.33แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.42ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE26.050.002.18ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH0.000.004.22การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC10.994.5133.25แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.001.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.000.009.85ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP24.781.8316.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP29.780.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS7.200.000.57เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI17.490.62328.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL9.243.131.87วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB12.374.718.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP26.012.1218.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK53.200.9022.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC12.805.4735.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J12.823.5428.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE21.163.830.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM6.042.581.98ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS6.081.7215.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.66ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC12.655.3733.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC11.244.1127.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.000.001.51พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE3.051.222.44เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC12.042.4565.00พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI17.891.430.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.588.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.007.1111.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR40.160.5913.10การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.000.007.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC12.471.5316.20การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT6.270.633.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT0.000.0063.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY74.700.0012.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS32.410.000.06สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.001.43วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR19.312.292.26ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.9210.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG15.965.7511.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI13.470.8923.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC0.000.001.62วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.001.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR3.610.0953.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE17.714.0025.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.280.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.004.025.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL13.971.012.00แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP98.280.001.14สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM15.612.0335.50การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.007.7310.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.004.677.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT221.600.001.24ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.001.268.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR10.612.043.92ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT10.170.003.34ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN6.706.0410.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH8.450.5524.40ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI20.151.322.22บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET26.910.009.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL59.840.251.20เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF16.693.9825.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.001.29วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.105.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC0.001.4410.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.000.002.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.000.005.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH15.101.445.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA22.061.8947.50พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.003.48เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA12.265.2613.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC13.583.285.65ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK11.510.002.60บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.36การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT0.000.001.26สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL0.001.3237.50แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT10.535.264.90เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH25.021.6519.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT12.354.948.10วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.000.004.12ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT302.000.000.94ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS5.446.8014.60เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.04วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO8.955.09276.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.485.3826.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI8.493.101.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.001.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW144.880.000.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS14.711.055.75ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM36.551.2136.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC58.200.001.17พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI59.385.414.60บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM27.161.465.20เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY0.000.532.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ19.563.8917.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW13.452.984.26บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S0.000.001.97พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ237.230.006.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.002.42ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO16.694.6712.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS24.442.005.95ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA11.352.6314.80บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.946.1218.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL25.370.223.14พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL17.822.636.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.002.18สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE18.133.331.79พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP28.713.230.62วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.000.94พาณิชย์
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.001.17ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT12.012.5338.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER36.800.000.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.001.77ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB0.002.000.97วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE20.982.191.69วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER12.590.640.94พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.001.828.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG35.502.15110.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.008.0912.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY11.303.0516.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.008.9012.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD0.003.751.07สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM0.000.002.84อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN7.210.003.94เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG32.751.724.96อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT16.134.3181.25ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART69.030.8656.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.28กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS22.881.3320.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT67.231.0163.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.421.07เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON72.782.924.76บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK17.674.882.34วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.001.895.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER60.970.3148.25พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.003.5210.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO29.470.000.43เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF11.963.549.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE7.991.912.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL10.247.004.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.001.07ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK16.710.002.46วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.007.798.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN16.042.035.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI8.914.4510.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP12.863.8916.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH14.376.6714.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL0.000.0034.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP8.214.3831.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR67.591.920.52พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.2211.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU58.971.234.84ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG18.002.5710.80วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU12.512.0610.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL24.343.073.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA232.630.582.22เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA61.810.3295.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG39.711.520.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC9.173.533.00เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR39.265.332.98ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR9.790.0019.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.003.838.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA25.592.913.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI8.818.636.85พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.000.92วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE5.4813.766.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM22.022.182.44ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI16.681.527.35ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV37.292.2938.00การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA22.821.3921.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN0.000.000.27สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH11.233.0633.00การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT9.562.6322.30ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC10.744.6619.00ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.006.852.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU965.340.5810.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA7.955.664.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.343.526.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA37.751.871.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK21.382.5945.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA2.287.6929.25ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK0.000.0013.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.00121.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR46.381.743.00การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.595.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO31.210.003.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL44.710.4017.60แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.782.7269.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC47.790.002.52พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI44.730.001.34บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:24:21DIF0.007.3514.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI8.060.8632.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.002.22ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO10.465.4031.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.35บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC3.092.695.05เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC20.033.557.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP18.356.224.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART11.074.123.38พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH15.195.419.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ8.751.649.10การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.000.0025.25ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW13.575.988.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP8.076.464.18พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL3.351.1143.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC17.333.7410.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP14.226.216.10วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.003.623.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.4614.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS18.992.4040.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC8.084.813.66พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC12.470.0010.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA26.031.8873.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN44.668.3231.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.002.94อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT0.003.752.38เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.005.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD13.433.3043.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX14.530.001.16เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI24.895.49271.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC28.292.0114.70บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW46.605.338.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM3.640.002.16เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT0.002.561.92บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI7.992.089.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN26.120.001.55พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT36.524.199.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE18.921.417.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO21.092.8021.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE17.596.572.72ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW15.024.289.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM0.000.000.40วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP6.584.799.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH9.392.466.10การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB4.880.002.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.553.9731.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN32.241.3253.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH51.470.0083.75การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA0.000.006.85การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO6.580.007.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX25.1716.455.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA28.053.7221.60แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF14.8513.0968.50แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN9.163.886.75ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT52.133.1932.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT7.055.2031.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH28.133.25402.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.004.04แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR13.180.001.11พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA24.080.5342.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL20.340.003.84ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH30.061.6612.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL28.550.004.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG16.860.007.60วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO0.002.234.48บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.42เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN0.000.162.28พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO0.000.009.95สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO24.041.453.54วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC15.294.356.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP11.633.68167.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.002.36บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH8.205.4544.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT15.198.206.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI28.981.8943.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC15.303.960.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA20.641.343.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY0.000.001.55ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL30.940.8920.00พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA19.756.604.26ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS44.652.5521.90การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD0.000.002.24บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART19.115.5010.80พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO54.082.076.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR19.321.682.68ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF15.950.532.56แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC19.776.119.00พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK46.370.981.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS66.970.000.87ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD43.941.0820.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP6.233.8513.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY61.250.0111.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC20.254.101.95บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN0.000.0020.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP19.680.002.22เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB640.590.888.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO10.2410.279.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON28.941.330.59วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG13.923.4014.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON11.015.41185.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S119.873.916.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK27.551.1923.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT24.260.005.35ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT5.704.9510.10เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.006.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK10.344.4010.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG14.141.473.34การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC8.312.866.85ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC21.524.087.35อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.006.808.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI112.750.001.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC25.881.4759.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL38.840.005.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.002.66วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY8.260.281.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM104.591.238.15ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW0.000.003.16การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE11.736.82369.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG12.932.490.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO30.930.085.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV89.330.007.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA12.776.454.38วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP0.002.172.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT0.001.084.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN19.005.462.36พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER18.115.512.38พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY6.960.002.42พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.002.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN13.652.2117.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.006.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.52พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK17.661.707.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA23.527.030.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP22.833.675.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.007.6010.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI26.624.9010.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI10.3010.6687.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT12.244.846.15เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET28.260.902.92ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM13.230.001.25เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND28.210.002.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL15.432.822.82เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR74.601.085.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON15.894.134.82อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW14.565.1711.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M591.821.9152.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC11.756.4512.40บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI15.613.3043.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP11.444.6517.10กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS757.530.00178.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY29.013.2723.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP5.991.4827.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI57.080.000.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI7.362.973.56อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP19.610.705.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC37.610.0014.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.46บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO116.770.001.61วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO11.483.083.54พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI9.633.85115.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN4.830.003.48เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL53.101.5558.75พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF0.003.640.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN33.690.001.66พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW10.771.1639.50ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX14.601.721.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT66.642.883.12เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP3.210.002.74เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE145.510.0041.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF46.451.421.39เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN14.1528.005.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC11.585.1811.10ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT27.021.5013.30ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK8.297.583.92เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC2.490.001.49พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF44.690.681.81ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH139.362.35136.50การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT18.387.184.18ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE0.003.512.26พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3043.891.392.14ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC29.583.852.32วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM15.575.109.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP16.150.922.54วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG16.392.2511.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI23.561.163.58ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR16.142.978.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN0.000.006.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE0.003.171.22ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.243.82การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.002.56ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN51.230.273.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.001.50การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE34.910.6322.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE117.800.001.17ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT20.954.354.56ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL7.644.0523.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX33.551.7930.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV228.150.443.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP5.033.604.98เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI9.340.001.66วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO24.450.002.18ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO11.678.7918.20วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.002.92สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE9.082.873.36พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J72.970.664.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC97.431.1130.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT20.596.210.59ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.958.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG11.423.505.15ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.91สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC966.640.001.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC29.910.657.65เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S3.524.055.50เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.001.02บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM740.801.2977.00พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E40.063.642.04ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO18.263.77171.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.91วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.000.001.41พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL0.000.006.15เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA46.493.951.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK0.0010.4320.90ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT7.622.3438.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG17.571.0911.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP7.371.3152.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH10.462.171.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH16.842.594.94เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.52พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS28.352.912.06พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE22.540.161.36วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA12.752.8115.60ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON0.000.001.63ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS0.006.373.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT0.000.0030.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK0.000.7114.80ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT61.160.0013.30พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL11.881.4946.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC5.411.7257.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.002.110.94วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN70.131.912.26พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE20.112.6123.50แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC16.244.972.98วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI0.000.000.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.001.69อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS0.0014.914.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC15.551.423.18ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT21.894.299.65พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT10.553.998.05ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.006.618.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK29.043.411.07ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN10.872.422.48พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO13.871.502.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO61.381.1639.25พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH14.165.172.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI26.592.251.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.0010.30ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL11.144.372.54พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL61.981.1616.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE42.501.0575.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM13.520.004.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF11.431.8011.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI7.084.5521.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA18.423.965.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO1.002.2918.50พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC16.226.7614.80ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC11.815.0348.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.009.3410.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC18.932.485.40ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH4.941.1510.80การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL21.732.874.94ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT25.551.606.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.000.003.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG34.230.885.85พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG16.928.004.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH11.754.905.05ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.002.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH14.881.467.35การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP0.000.002.26วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR68.591.100.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC13.852.6313.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.49บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS0.000.0026.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM20.125.231.54เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH22.863.2577.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC31.321.7881.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG0.000.0057.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN0.000.001.58พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU11.983.7119.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.59การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART20.043.470.90วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM32.172.783.56การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH15.392.116.10การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.33สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG0.000.000.99พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.001.9610.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR10.955.278.30เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC0.000.8330.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP16.533.32127.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 12:44:13IRPC5.871.503.94พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.001.38สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL8.910.0015.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP0.000.0035.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI25.101.646.60พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS11.494.193.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC10.943.5117.60วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE43.090.003.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC11.405.71156.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI51.790.956.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO0.000.000.93สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP23.191.325.20พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP8.814.743.76เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC24.143.13222.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON15.848.145.75วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.003.069.79ETF
2017-07-26 12:46:00SCC9.723.68378.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.007.169.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.004.9812.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA80.070.83392.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO35.592.1314.10พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT15.934.8329.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP10.343.4168.00ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB12.901.85123.50ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL11.161.89130.00ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY8.540.9836.25ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK8.071.77140.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB9.601.9913.70ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT20.010.570.91ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP10.047.4540.00ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI14.233.904.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-13 19:41:00TLGF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC31.946.4047.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS11.962.46182.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.786.4697.00ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3