เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.002.526.55กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA20.972.201.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF0.000.000.54เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-16 07:56:36AQUA3.608.570.34สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-16 07:40:29EPCO0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC0.002.667.10การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH30.841.5814.80การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.29พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.003.24วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI15.431.1660.50พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN39.752.5010.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.03พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM0.002.500.69วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.21พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.000.93พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT18.670.003.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.03บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE7.868.860.79บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC0.000.000.17บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH11.900.000.49สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.004.434.16บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS17.074.8010.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD4.180.001.45พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX15.690.000.01เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML8.943.410.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH25.440.000.67เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH60.180.000.67เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT22.068.332.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ795.710.000.06เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.13ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.56พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC18.620.9113.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.002.08วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.17เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.004.36อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA39.942.132.88ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ582.150.001.54บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.000.99บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA6.019.484.18พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS13.375.862.56อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN9.956.972.48ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC25.602.4437.00พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS39.941.6018.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART542.833.144.84เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:55:14BLAND23.626.010.99พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.18วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX23.170.002.38พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC7.253.813.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL10.026.213.06อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.001.074.60การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE16.502.926.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC7.908.814.18ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.000.67เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA32.232.911.52การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA8.689.925.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.72สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.25พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR15.594.031.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD16.252.9248.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE25.772.803.22เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.03แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.28ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE39.280.000.69ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH121.103.780.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.00191.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC14.474.4433.75แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.000.53บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.001.895.45ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP32.935.6010.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.09เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI19.591.67181.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL14.254.701.31วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB10.2412.506.45บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP0.004.320.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK70.912.3217.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC12.256.4927.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J11.204.1126.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE19.334.880.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM65.243.621.39ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS13.1410.815.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.47ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC11.614.8522.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC12.737.4113.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI3.692.180.69พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.002.330.00เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC13.172.3369.25พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI56.790.850.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.988.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.003.12เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.4512.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR40.371.166.00การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.006.377.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.22วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC21.573.5412.70การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K37.200.44258.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT14.267.101.67พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT65.361.7459.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY29.833.139.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE12.040.001.79วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR16.563.361.22ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.7811.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG16.065.9110.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI63.465.883.40ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC0.000.001.15วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.000.28พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR0.000.2321.50แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE19.314.1320.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.006.090.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.009.155.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL0.000.001.03แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP57.320.000.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM30.452.61138.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.0010.419.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.007.790.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT31.270.003.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.0011.449.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR12.4114.562.48ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT31.310.002.68ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN4.337.265.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH0.003.2711.90ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI51.357.781.69บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET13.030.003.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL18.552.990.68เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF11.422.3829.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.422.42ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC100.792.790.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.001.531.31พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI16.3211.743.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH16.072.822.78วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA24.881.9637.00พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.001.75เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA9.705.560.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC12.683.653.74ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK12.610.002.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.20การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT0.000.000.65สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL22.604.180.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.349.203.52เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH19.166.886.45เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT9.247.106.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.004.626.15ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT60.692.030.89ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS6.915.2012.60เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.000.53วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO19.386.90145.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD9.976.3122.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI4.9211.360.67พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.46วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW36.200.420.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS105.201.095.45ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM52.230.8144.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI32.110.004.62บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM25.033.812.12เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY28.523.282.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ14.582.0114.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW10.845.381.32บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S22.483.411.33พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ8.555.904.58บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC191.340.000.60ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO19.526.129.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS10.735.005.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA0.000.008.15บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG6.236.9717.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL138.780.422.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL9.095.962.36พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE10.4110.601.51พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP10.552.270.47วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL19.950.000.95พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.000.46ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT20.895.6735.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER42.440.000.23พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.000.91ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB6.527.580.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE11.100.000.93วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER10.381.250.87พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.008.010.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG35.441.49110.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.009.8510.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY11.1712.023.66เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.009.6810.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD20.380.001.06สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM21.652.212.74อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN0.000.000.69เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG13.476.284.26อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT14.335.5477.50ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART24.501.7814.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.28กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS9.690.004.44สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT34.701.8132.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.000.42เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON10.156.753.92บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK12.221.462.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.0011.175.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER20.160.7213.70พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.008.0211.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.07เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF17.782.770.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE8.744.352.76พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL6.356.302.34วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.000.48ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK0.000.001.24วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.008.310.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN32.953.553.38สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI5.727.386.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP19.274.6113.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH6.0613.7211.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL184.050.0023.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP6.695.1224.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR28.610.000.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.2111.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU21.133.533.44ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG15.524.604.90วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU0.009.775.95พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL14.160.000.84เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA25.670.7240.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG0.004.220.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC12.818.551.92เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR11.894.603.08ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR0.006.1315.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.0011.206.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA18.344.522.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI8.876.631.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.000.47วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE2.7253.6214.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM7.513.000.54ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI17.9048.944.02ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV20.653.7841.50การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA9.623.3613.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN58.440.000.36สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH20.615.0221.90การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT11.7810.0013.40ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC13.023.4912.30ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.009.763.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU63.243.019.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA3.659.132.76พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST9.839.354.34อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA0.000.000.49พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK7.349.2018.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA19.231.3026.25ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK10.546.5012.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.000.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR43.313.201.84การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A0.000.004.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC0.001.180.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO0.001.042.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL66.132.660.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB17.212.7170.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC1.843.251.58พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.000.000.54บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:25:16DIGI0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:24:21DIF0.006.6414.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI0.002.810.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.431.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO17.114.2633.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.27บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC8.830.001.46เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC7.373.283.66อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.003.28ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP11.766.753.78พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART13.989.792.90พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH9.349.867.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ17.387.583.30การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.002.7121.20ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW8.807.747.15วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP7.979.354.26พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL0.000.004.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC8.627.264.82เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP7.386.816.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.000.002.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.007.5619.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS9.184.1013.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC4.288.482.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.003.005.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA18.803.0142.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.0010.6212.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP47.536.670.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN101.382.180.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.001.86อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT15.320.003.06เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.001.4210.50แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.003.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD162.924.4933.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX0.000.000.43เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI10.784.95283.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.003.051.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC14.252.5412.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW12.883.645.55วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM0.000.000.72เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT14.183.081.27บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI0.002.480.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN74.120.001.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT14.748.167.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE10.080.001.81อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO21.281.729.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE11.435.362.20ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW17.654.929.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM0.000.000.28วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP5.526.845.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH33.632.824.46การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB0.000.001.73ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.524.5524.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN16.941.8442.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH88.160.0084.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA87.660.316.40การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.000.006.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG19.520.00185.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX9.244.136.05บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA21.955.6420.90แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF10.910.2254.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN20.907.594.52ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT25.143.140.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT18.908.7818.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH23.874.15410.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.003.14แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR11.180.000.49พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA9.803.7917.60ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL89.307.923.24ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH13.121.7711.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL0.000.000.68ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.000.003.14วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO10.875.005.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN311.310.291.28พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO0.0022.530.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO25.300.902.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC11.177.565.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP7.662.880.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.000.75บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH16.034.6251.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT8.8810.405.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI15.575.0639.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC15.613.44280.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA10.613.451.17เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY238.065.871.22ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL40.041.0019.20พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.000.63ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA90.018.050.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS39.162.7120.10การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD80.785.081.95บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART10.719.198.05พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO31.522.683.46ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR0.000.001.41ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF6.511.890.54แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC18.685.739.45พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK90.651.361.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS0.000.000.36ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD21.593.527.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP11.314.028.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY43.280.0013.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC7.926.381.39บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN0.002.070.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.68เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB52.382.785.45สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.06พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO47.185.765.95อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON19.434.290.35วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG22.412.2517.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON10.104.89153.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S117.026.946.15เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK77.052.8310.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT0.000.002.70ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT16.216.304.78เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.004.46สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK8.257.807.05เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG36.652.022.46การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC54.150.723.40ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC21.703.816.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.004.2113.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI0.000.000.62วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC15.872.6533.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL14.510.002.84เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.000.89พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.000.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY8.898.290.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM63.871.698.85ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW0.002.173.20การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.000.71พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE8.405.15305.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG12.305.380.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO13.200.005.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV55.691.015.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA11.926.273.26วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP15.5712.501.38เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT8.320.002.02ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN8.648.492.10พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER11.187.602.48พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY0.000.001.38พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.002.96กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN13.331.7910.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.006.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK14.130.745.15เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA11.508.825.15ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP10.475.474.62พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.006.9112.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI31.033.1511.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI5.8010.2969.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP7.466.5624.60ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT10.5811.2416.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET78.074.591.96ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.000.37เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND9.890.002.16พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL9.147.432.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR0.000.002.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON14.153.815.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW17.604.5513.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M34.935.2848.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC12.613.5912.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI457.262.6645.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP9.304.8613.80กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS90.160.002.88เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY31.313.7526.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP0.004.8316.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI0.000.000.12บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI40.005.681.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP430.710.515.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.005.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO39.685.210.95วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO16.087.002.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI7.633.410.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.000.00เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL27.642.0062.00พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF0.002.890.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW8.956.0929.00ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX28.270.000.42เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT10.047.593.16เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP0.000.000.53เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF18.105.000.51เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN5.9813.274.54พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC9.179.435.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT12.821.6711.90ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK12.969.732.24เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC1.950.000.47พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF29.151.311.29ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH31.392.86108.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT8.478.414.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE8.1515.222.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3015.265.000.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC0.000.000.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM14.169.987.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP19.283.810.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG13.975.1612.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI33.256.791.40ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR25.562.4910.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN0.004.352.28เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE26.870.000.95ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.003.44การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.001.86ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN27.560.224.18ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN0.000.000.81ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.000.37การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE26.041.785.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.000.000.63ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT13.4716.033.18ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL8.492.8922.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX21.893.5113.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV4.7539.062.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP32.2910.712.50เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI0.000.001.36วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.000.35ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO11.049.3716.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.002.56สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE6.9014.631.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J17.570.001.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.63พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC0.000.7732.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT8.048.890.45ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.007.3810.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG9.446.993.76ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC23.960.474.58เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S6.604.403.18เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.000.39บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM739.861.9540.00พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E11.298.091.65ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO10.503.25196.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.000.61วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.004.230.67พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL25.3610.614.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA6.118.931.11วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK9.515.4536.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT7.716.1422.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG72.127.403.36ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP0.003.8737.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH16.730.000.87พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH9.544.332.56เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.002.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS12.532.261.33พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE9.824.201.16วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL23.850.0018.70พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA12.512.4314.50ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON0.000.001.18ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS8.0459.632.94เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT0.000.0022.60การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK23.811.1715.50ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT36.421.182.52พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL86.005.3022.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC0.004.6641.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.000.000.79วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN19.025.681.76พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI57.480.006.80เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE13.695.2017.70แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC16.533.602.56วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI18.700.003.74วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.001.53อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS0.000.003.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC8.470.332.04ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT28.093.0813.00พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT7.304.123.52ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.0010.068.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK4.4115.240.39ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN10.701.861.61พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO0.007.691.19พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO34.492.0945.50พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH9.999.092.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI10.887.030.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK26.240.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL11.404.261.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL23.893.134.78เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE36.832.5431.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM0.000.000.86ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF4.594.954.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI7.566.3216.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA13.964.654.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO36.134.143.12พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC19.9910.709.35ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC8.437.8050.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.007.109.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC35.213.873.46ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH18.722.126.50การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL11.5811.212.28ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.0038.400.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT8.524.172.14ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.001.973.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG42.431.673.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG10.295.853.38บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH321.539.054.48ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.001.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH29.794.804.40การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP6.889.622.04วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR38.192.2971.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC0.003.988.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.11บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS39.105.9521.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM13.654.870.83เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH15.874.8854.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC32.991.6563.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG26.124.020.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN0.008.391.39พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU12.533.4713.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.51การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART8.105.000.99วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM15.785.602.32การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH36.352.555.45การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG0.006.670.46พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.003.675.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR8.709.217.55เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC118.702.520.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP9.796.8485.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 12:44:13IRPC0.004.672.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.004.38ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP0.004.7612.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI16.823.312.94พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS6.609.962.36เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC4.278.5010.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE0.000.001.74สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC11.506.35124.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI55.520.936.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO0.004.000.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP20.671.742.92พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET8.9312.037.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP10.187.651.69เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO11.330.000.62เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC17.974.10177.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON10.143.734.54วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.003.268.21ETF
2017-07-26 12:46:00SCC13.714.13331.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.006.728.85กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.004.0714.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA47.111.23142.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO35.062.6214.30พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT9.677.8928.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP5.4011.1837.50ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB6.039.2966.75ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL6.846.93100.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY5.464.3119.70ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK6.726.2479.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB5.537.939.25ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT7.930.890.54ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP2.6823.9430.75ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI11.725.533.86เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB7.983.540.90ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.005.5316.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC13.588.7632.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS7.324.85100.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO7.9111.9764.25ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3